DRAAGVLAK ÉN GELD VOOR STEDELIJKE VERNIEUWING

Boxtel: 4 miljoen voor centrum

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De wethouders Anton van Aert (links) en Peter van de Wiel vertellen over de toekomstplannen voor het processiepark op Duinendaal. De deels verwoeste staties worden geconserveerd. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Crisis, what crisis? Ondanks een dreigende korting van de rijksbijdragen en de aanhoudende economische recessie, heeft Boxtel voldoende middelen voor de aanpak van het centrum. De voorbije jaren heeft de gemeenteraad geld gereserveerd om hartje Boxtel eens flink op te poetsen. Voor stedelijke vernieuwing ligt een bedrag van 4 miljoen euro te wachten om uitgegeven te worden.

Eind jaren negentig besefte de Boxtelse politiek dat maatregelen nodig waren om het centrum een kwaliteitsimpuls te geven. De grootste uitdaging was de bouw van plan De Croon, waarmee eindelijk het foeilelijke gat aan de Markt kon worden opgevuld. Nu dat is gelukt, de meeste appartementen zijn bewoond en ook de verhuur van winkelpanden aardig lijkt te lukken, moet de rest van het centrum op de schop.

Voor de versterking van de cultuurhistorische as is drie jaar op rij 50.000 euro opzij gelegd. Een deel van die anderhalve ton is besteed aan de gedenkstenen die op initiatief van pater Hans de Visser zijn gemaakt, alsmede drie gevelstenen, nostalgische straatnaambordjes, de studie naar de kerkheuvel en de bouw van een fraai hek bij villa Nimrod. Het geld dat over was, is in de pot stedelijke vernieuwing gestopt.

En in die pot zit 4 miljoen euro, waarvan 2,8 miljoen specifiek is ’geoormerkt’ als geld waarmee het centrum van Boxtel opgeknapt moet worden. De metamorfose van de Markt, de aanpak van de Burgakker, het aanpassen van de kruising Rechterstraat, Burgakker en Kruisstraat, al die projecten moeten met dit budget gefinancierd worden.

,,Een uitdaging”, zeggen de wethouders Anton van Aert en Peter van de Wiel. Met de uitvoering van de eerste projecten, zoals de gedenkstenen en de straatnaambordjes, is volgens de bestuurders slechts ’laaghangend fruit’ geplukt. ,,Nu komt het erop aan dat we doorpakken en echt voortvarend aan de slag gaan. Dit jaar, volgend jaar en de jaren die volgen”, zegt Van Aert.

In de papieren editie van Brabants Centrum: ’Rijke cultuurhistorie maakt hartje Boxtel heel attractief’.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Burgakker is een van de pronkstukjes van de cultuurhistorische as in Boxtel. De wethouders Peter van de Wiel (links) en Anton van Aert geven uitleg over de toekomstige aanpak. (Foto: Albert Stolwijk).
30 september 2010

Print deze pagina

Terug