STRATENMAKERS LEGGEN WAALFORMAATJES IN VISGRAAT

Door de knieŽn voor steengoed straatwerk

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Gedreven en geslepen tegelijk; specialisten in hun vak. Henk van den Oever (links) en Mari Koolen weten wat keien leggen is. Al veertig jaar beoefenen zij met verve het stratenmakersvak. In Boxtel slaan zij dagelijks de hand aan de hamer om het authentieke wegplaveisel in de Deken Spieringsstraat in een bijzondere vorm terug te leggen. Een vak apart! (Foto: Piet van Oers).

DOOR PIET VAN OERS

Aanvankelijk zouden de steentjes niet terugkomen in het straatbeeld. Veel te ongelijk en het onkruid schiet er makkelijk doorheen. Toch herleeft momenteel in de Deken Spieringsstraat het oude stratenmakersvak. In het verleden en meer nadrukkelijk bij de presentatie van de plannen voor de herinrichting van de straat, maakten de bewoners zich met succes sterk om de zogenoemde Waalformaatjes te behouden. Vanuit historisch perspectief horen die steentjes bij de straat. Dit stukje oud-Boxtel in het centrum moet herkenbaar blijven, luidde de logische gedachtegang van de buurtbewoners. Het dagelijks bestuur van de gemeente bleek uiteindelijk gevoelig voor deze argumentatie en moest onlangs op zoek naar een stel echte stratenmakersÖ

Het getik op de stenen is op afstand hoorbaar. Ze liggen niet (meer) voor het oprapen, de mannen met de hamer. Bij stratenmakersbedrijf Smulders in Berlicum vormen Henk van den Oever uit Oss en Mari Koolen uit Berlicum een slagvast koppel, dat op beide fronten al vier decennia in het vak zit. Nu de riolering in de Deken Spieringsstraat door aannemer Van den Boomen uit Liempde is vernieuwd, gaan zij dagelijks door de knieŽn om het oude vertrouwde straatbeeld terug te laten keren.

En ze maken er een mooi stukje werk van. Niet meer in de horizontale lijn van vroeger, maar in visgraatvorm krijgen de oud-Hollands gebakken Waalformaatjes een tweede leven. De stratenmakers scheppen er plezier in om zelfs de diagonale lijnen op elkaar aan te laten sluiten. Omdat de steentjes sterk wisselend van vorm zijn, is het consequent doorvoeren van deze zogenoemde lintlaag een extra handicap. De keuze voor het visgraat-verband heeft alles te maken met een extra stukje stevigheid en meer grip onder de wielen van het verkeer.

De stratenmakers nemen samen iedere dag naar schatting achtduizend stenen tussen de vingers. Dat komt neer op een totaal van dagelijks tachtig vierkante meter straatwerk. Ze mogen dan al veertig jaar in het vak zitten; Henk van den Oever en Mari Koolen kunnen erom lachen dat zij ondanks die lange praktijkervaring alsnog de leerstoel in moeten voor een diploma. ,,Steeds meer gemeenten vragen naar een certificaat. Vandaar de opdracht van onze baas om dat papiertje te halen.íí Met een grimas op het gezicht: ,,Een beetje koddig is het wel; wij zijn toch de mannen van de praktijk.íí

WERK OP SCHEMA
Vooruitlopend op de vervanging van het versleten rioolstelsel zijn in opdracht van Enexis ook de gasaansluitingen in de woningen vernieuwd. Bij het blootleggen van de leidingen kon moeiteloos geconstateerd worden dat hier geen sprake was van overbodige luxe.

Volgens projectleider Peter van den Oetelaar van de gemeentelijke afdeling Openbare Werken ligt de reconstructie van de Deken Spieringsstraat volledig op schema. Als de weersomstandigheden geen belemmering vormen, lijkt de geplande doorlooptijd van acht weken haalbaar. Dat betekent dat de bewoners medio oktober weer normaal hun huis kunnen bereiken. Iedereen is enthousiast over het resultaat van de werkzaamheden, waarop iedere dag een beter beeld kan worden verkregen.

Voor het met veel jonge gezinnen gedoteerde straatje is het evident dat de trottoirs aan weerszijden even breed zijn gebleven. De gemeente speelde aanvankelijk met de gedachte om door versmalling van de stoepen het dubbel parkeren mogelijk te maken. Niet doen, luidde de kritiek van de bewoners in een gebied waar de verjonging sterk toeneemt en ouders met kinderwagens de ruimte moeten behouden. Bovendien vormt het gebied Molenweide en Deken Spieringsstraat de wekelijkse looproute voor verplegend personeel van Liduina, dat met rolstoelbewoners naar het centrum trekt.

Direct na de oplevering van de herinrichting van de Deken Spieringsstraat, worden dezelfde werkzaamheden voortgezet in de aangrenzende Dr. Hoekstraat. Met dit verschil overigens dat het wegplaveisel daar niet uit Waalformaatjes bestaat. In slechts een klein gedeelte van het middenstraatje liggen de authentieke steentjes. Dat restantje wordt aangewend om de uitval in de Deken Spieringsstraat te compenseren. Afhankelijk van de weersomstandigheden verwacht Van den Oetelaar dat project royaal vůůr Kerstmis te kunnen afronden. Binnenkort kunnen de bewoners in het reconstructiegebied een tweede nieuwsbrief verwachten.
30 september 2010

Print deze pagina

Terug