ONDERNEMERS MET GEMEENTE OP PAD

Boxtels centrum verdient impuls

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het bestuur van de Ondernemersvereniging Centrum Boxtel nam burgemeester Frank van Beers (midden) en wethouder Anton van Aert (tweede van rechts) op sleeptouw door de Rechterstraat en Stationsstraat. Op beide winkelpromenades kunnen tal van zaken verbeterd worden. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Dit weekeinde staat de cultuurhistorische as tussen Sint-Petruskerk en kasteel Stapelen nadrukkelijk in de belangstelling. Maar Boxtel heeft ook een belangrijke economische as en die verdient op diverse plaatsen te worden aangepakt. Grote en kleine ergernissen werden woensdag 29 september geďnventariseerd tijdens een gezamenlijke rondgang van het college van B. en W. én het bestuur van de Ondernemersvereniging Centrum Boxtel (OCB).

Tijdens de wandeling van Fellenoord via de Rechterstraat naar de Stationsstraat en Breukelsestraat liet voorzitter Jan van Vroenhoven van de OCB vooral zien, waar mensen van elders tegenaan lopen als zij in het winkelhart van Boxtel komen shoppen. Wegwijzers vermelden wél openbare voorzieningen. Maar een simpel bordje dat duidelijk maakt waar het winkelgebied is te vinden, ontbreekt. Dat geldt als je vanaf Fellenoord het centrum opzoekt, maar evengoed als je op het Breukelsplein parkeert.

,,Een ruime parkeergelegenheid, maar je vraagt je af waar je terecht bent gekomen. Áls je deze voorziening al kunt vinden”, sprak bestuurslid Ronald de Jong. De eigenaar van de plaatselijk Albert Heijn-vestiging had vooraf namens het OCB-bestuur een inventarisatie gemaakt van wensen en ongemakken en lichtte deze tijdens de rondgang toe voor burgemeester Frank van Beers en wethouder Anton van Aert. Een rechtstreekse doorsteek vanaf het Breukelsplein naar de Stationsstraat zou wenselijk zijn, maar lijkt op het eerste oog praktisch niet realiseerbaar.

PAALTJES
Dat ligt anders als het gaat om de uitstraling van het centrum. Na een schilderbeurt van lantaarnpalen, vuilnisbakken, bankjes krijgt het winkelgebied al een heel ander aanzien, erkent ook de burgemeester: ,,Moet ook kunnen. Tenzij we in het kader van een voorgenomen herinrichting andere plannen hebben, want dan zou het weggegooid geld zijn.”

Van Beers liet weten ’neurotisch’ te zijn voor paaltjes en vroeg zich af of er wel zo veel nodig zijn. Het verwijderen van graffiti op meterkasten en gevels dient onverwijld aangepakt te worden, vindt de burgemeester. Ook moeten er oplossingen komen voor de her en der geparkeerde fietsen en tegenstrijdige verkeersborden. Van Beers wees en passant op de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers, die het voor hun eigen deur netjes moeten houden.

LEEGSTAND
Leegstand is een moeilijk punt. Het idee van de OCB om lege etalages kunstzinnig in te vullen heeft het gemeentebestuur omarmd. ,,Maar er zijn andere mogelijkheden. Je kunt die lege panden ook tijdelijk verhuren aan startende ondernemers”, gaf De Jong aan.

De wandeling leerde ook dat de zogeheten venstertijden voor laden en lossen met voeten worden getreden. Strenger handhaven lijkt de remedie, maar er leven ook ideeën om alleen nog in de vroege ochtend vrachtwagens toe te laten.
30 september 2010

Print deze pagina

Terug