ERE-ESCORTE PRINSJESDAG REPETEERT IN LIEMPDE

Trompetteren te paard, een vak apart

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Clique van de bereden ere-escorte KLPD in volledig tenue. (Foto: collectie Riet Voets).

DOOR HENK VAN WEERT

Elke veertien dagen, en vanaf augustus wekelijks, klinkt op maandagochtend in de Liempdse buurtschap Kasteren trompetgeschal en paukengeroffel. In café Het Groene Woud repeteert dan een bijzonder muziekgezelschap. Het zijn de tien leden van de Clique, die dinsdag 21 september (Prinsjesdag) aantreden om het bereden ere-escorte van de gouden koets extra luister bij te zetten.

Guus van Wijlick is een van de trompetters die koningin Beatrix en haar gevolg al jarenlang vergezellen bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar in Den Haag. De rijtoer van paleis Noordeinde naar het Binnenhof en terug is voor de Liempdenaar een jaarlijks hoogtepunt. Hoewel hij alweer enkele jaren geniet van zijn vervroegd pensioen, blijft Van Wijlick enthousiast lid van de Clique.

,,Het is voor de 36e keer dat ik meedoe aan het bereden ere-escorte op Prinsjesdag. Aanvankelijk als ruiter en sinds 1993 als trompetter. Een jaar na de oprichting van de Clique ben ik lid geworden van dit bijzondere muziekkorps”, herinnert hij zich.

Hij doet zijn verhaal samen met Riet Voets uit Sint-Oedenrode, die als politieagent te paard bijna 25 jaar geleden als eerste vrouw aan de slag ging bij de bereden groep van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) in Boxtel.

,,Het grote publiek kent de bereden groep vooral van onze inzet bij risicowedstrijden in het betaald voetbal. En in Boxtel vormen we natuurlijk een redelijk bekende verschijning in het straatbeeld. Dat geldt echter niet voor de Clique, het trompetterkorps is veel minder bekend. Het is een eervolle taak waarvoor we in onze vrije tijd repeteren. De leden komen vanuit het hele land, het zijn zowel ruiters van de bereden groep in Boxtel als die in Nunspeet en Woubrugge”, weet Voets, die commandant is van de Clique.

EXTRA HANDICAP
Het trompetterkorps is bijna twintig jaar geleden opgericht op initiatief van Pieter Wiersinga, toenmalig hoofd van de bereden groep in Nunspeet. Van Wijlick: ,,Hij was onder de indruk van de Clique in Brussel, een professioneel trompetterkorps dat de koninklijke stoet in België begeleidt tijdens ceremoniële gebeurtenissen. Hij vond dat het Nederlandse ere-escorte ook met muzikanten moest worden uitgebreid.”

De ruiters die zich destijds voor de Clique aanmeldden, hadden geen van allen een muzikale achtergrond. En dus moest er veel geoefend worden. ,,Toen ik een jaar later toetrad, kreeg ik les van wijlen Joop Bakker uit Boxtel die later omkwam bij de Herculesramp”, vertelt Van Wijlick.

Als lid van het Liempdse muziekske Op naor d’Honderd weet hij dat het trompetteren te paard heel wat anders is dan het ’normale’ muziek maken. ,,Ten eerste omdat je op een zogenaamd natuurinstrument speelt. Het is een signaaltrompet zonder ventielen. Alle tonen moet je dus met je lippen maken. En dat valt lang niet altijd mee op een rijdend paard. Zeker niet omdat je maar met één hand de teugels kunt vasthouden…”

Ook het bespelen van de pauken in het zadel blijkt een vak apart. ,,Tegenwoordig beschikken we over een viervoeter die in staat is om de koperen keteltrommen te torsen en ook rustig blijft van de klanken die we produceren. Aanvankelijk leenden we het paukenpaard én de paukenist van de Brusselse Clique, waarmee we nauwe banden onderhouden”, meldt de commandant van het trompetterkorps. ,,Maar ook het berijden van het paukenpaard vergt een speciale techniek. Want de paukenist heeft immers béide handen nodig om zijn instrument te bespelen. Hij stuurt het paard aan met zijn voeten.”

NAPOLEONTISCH
De Clique is sinds tien jaar gekleed in een gala-uniform dat is ontworpen naar voorbeeld van Napoleontische troepen die zo’n tweehonderd jaar geleden door Europa trokken. Voets: ,,Want daar ligt de oorsprong van de Clique. Met trompet- en paukensignalen werden bevelen overgebracht naar de manschappen.” Van Wijlick knikt: ,,Tegenwoordig spelen we veel meer. We hebben best een uitgebreid repertoire. Natuurlijk vormen de ceremoniële signalen daarvan nog altijd een onderdeel, maar ook vertolken we diverse marsen. Audrey Vrolijk, onze dirigent, studeert die wekelijks met ons in.”

Als oefening trad de Clique zaterdag 11 september op tijdens een historische optocht in Driebergen. En zondag 19 september begeleiden de trompetters in Den Haag de gastenrit die het ere-escorte jaarlijks organiseert in aanloop naar Prinsjesdag. Dat gebeurt nadat ’s ochtends een oefenrit is gehouden waarin alle met uitzondering van de gouden koets alle rijtuigen meerijden die ook dinsdag worden ingezet bij de rijtoer van de koningin. ,,Het hoogtepunt is echter Prinsjesdag. Daarvoor is de Clique ooit opgericht”, aldus Voets. Haar Liempdse collega-trompetter knikt instemmend: ,,Want het geeft een bijzonder gevoel als je de majesteit mag begeleiden.”

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het trompetterkorps repeteert elke maandagochtend in café Het Groene Woud. (Foto: Gerard Schalkx).
16 september 2010

Print deze pagina

Terug