ORTHOPEDAGOGISCH INSTITUUT SLUIT MOEILIJKE PERIODE AF

De La Salle is toe aan een feestje

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Dit toekomstige leefgroephuis is voorlopig het laatste grote bouwproject dat op het terrein van De La Salle onder handen wordt genomen. Rond de jaarwisseling moet het betrokken worden. (Foto: Gerard Schalkx).

DOOR HENK VAN WEERT

Hoewel ook de inmiddels uit Boxtel verdwenen fraters van Tilburg in opspraak raakten vanwege ontuchtzaken binnen de katholieke kerk, heeft dat op de huidige organisatie van orthopedagogisch instituut De La Salle relatief weinig invloed gehad, meldt directeur Christel Bogers. Opeenvolgende fusiegolven met andere zorginstellingen echter des te meer. ,,Het is tijd voor een feestje.Ē

Met vier afzonderlijke festiviteiten staat orthopedagogisch instituut De La Salle komend schooljaar stil bij het feit dat de fraters van Tilburg negentig jaar geleden in Boxtel startten met de zorg voor moeilijk opvoedbare en moeilijk lerende jongeren. Vandaag de dag wonen 219 jeugdigen op het terrein aan de Schijndelseweg. Voor hen zijn de voorbije jaren diverse nieuwe leefgroephuizen gebouwd en inmiddels ook al weer uitgebreid om aan de groeiende vraag naar woonruimte te kunnen voldoen.

Momenteel wordt gebouwd aan het laatste wooncomplex dat eind dit jaar betrokken moet kunnen worden door de jongeren van De La Salle. Maar naast deze zogeheten intramurale cliŽnten, verleent het Boxtelse instituut ook nog eens zorg op locatie aan zoín driehonderd jongeren. ,,De La Salle continueert daarmee haar rol als toonaangevende instelling in de jeugdzorg. Dat was vroeger al zo en dat zal ook in de toekomst blijvenĒ, stelt directeur Bogers die iets meer dan anderhalf jaar geleden werd benoemd.

Ze trof bij haar komst naar Boxtel een zorginstelling aan waar het nodige aan de hand was. ,,De La Salle heeft best een moeilijke periode achter de rug. De samenvoeging met De Hondsberg in Oisterwijk tot Saltho en daarna weer de ontvlechting en de fusie die leidde tot de huidige overkoepelende Koraal Groep heeft onmiskenbaar een wissel getrokken op medewerkers en cliŽnten.Ē

Ook de wijzigingen die op last van het Rijk werden doorgevoerd met betrekking tot de financiŽle onderbouwing van de dienstverlening, zorgden dat er bij De La Salle het nodige veranderde, stelt Bogers. ,,Voorheen kregen we een keer per jaar een zak geld waarmee we aan de slag konden. Nu moeten medewerkers steeds opnieuw de afweging maken of de zorg die een cliŽnt nodig heeft ook werkelijk zoden aan dijk zet. We sturen continu op de kwaliteit van zorg en arbeid en dat vergt best veel van onze mensen die daar direct mee zijn belast.Ē

EVENWICHT
Na anderhalf jaar werken denkt Bogers dat er weer een goed evenwicht is tussen inhoud en organisatie in haar instelling. En omdat het dit jaar precies negentig jaar geleden is dat de fraters van Tilburg het vroegere landgoed Jachtrust aankochten om er een internaat voor moeilijk opvoedbare kinderen te starten, is het volgens Bogers tijd voor een feestje. De jongeren die aanspraak maken op de dienstverlening van De La Salle worden daar nadrukkelijk bij betrokken, stelt de directeur die dertig jaar geleden als orthopedagoog aan de slag ging en sinds 1992 diverse managementfuncties in de gehandicaptenzorg en jeugdzorg bekleedde.

Samen met de jongeren van De La Salle is het thema gekozen aan de hand waarvan het negentigjarig bestaansfeest invulling krijgt. Dat gebeurde via een prijsvraag waarvoor de cliŽnten schilderijen mochten maken. Drie daarvan zijn uitgekozen en verwerkt in het jubileumlogo dat als titel íOntdek, durf en groeií heeft meegekregen. ,,Want we willen onze jongeren niet alleen houvast bieden met een duidelijke structuur, ook willen we hen prikkelen om zichzelf te ontplooien.Ē

FEESTDAG
Vrijdag 17 september gaat het jubileumjaar van start met een openluchtfeest waarvoor niet alleen de bewoners en medewerkers zijn uitgenodigd, maar ook ouders en buurtgenoten. Op het terrein van De La Salle vinden muzikale optredens plaats en kunnen bezoekers proeven van specialiteiten uit verschillende landen en culturen. Elke leefgroep heeft bovendien een fotowand gemaakt waarin tot uiting komt hoe zij het leven op De La Salle ervaart. Omwonenden van de Boxtelse zorginstelling hebben inmiddels een antwoordkaartje in de brievenbus gekregen waarmee zij zich kunnen aanmelden voor het feest dat duurt van 15.30 tot 19.00 uur.

Het Evoluon in Eindhoven vormt op 3 december het decor voor een symposium, dat De La Salle organiseert met koepelinstelling Koraal Groep en de Vereniging voor Orthopedagogische Behandelcentra. Later die maand vindt in het Evoluon ook een personeelsfeest plaats.

Hoge verwachtingen heeft directeur Bogers tenslotte van de reŁnie waarmee in april 2011 het feestjaar wordt afgesloten. Hannie van Geffen, al vele jaren werkzaam bij De La Salle, heeft de taak op zich genomen de adressen te achterhalen, niet alleen van voormalige medewerkers, maar ook van oud-bewoners.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Orthopedagogisch instituut De La Salle in Boxtel biedt al negentig jaar zorg aan kinderen en jongeren met opvoedkundige en leerproblemen. (Foto: Albert Stolwijk).
2 september 2010

Print deze pagina

Terug