BURGEMEESTER VINDT KRITIEK PREMATUUR

VVN-rapport vernietigt parkeerplan Oosterhof

DOOR HENK VAN WEERT

De voorgestelde oplossing om de parkeerproblemen rondom winkelcentrum Oosterhof in Boxtel het hoofd te bieden, is deze week onderuit gehaald door Veilig Verkeer Nederland (VVN). Het rapport, opgesteld op verzoek van omwonenden, is voorbarig omdat nog niet duidelijk is welke oplossing precies wordt gekozen, stelt burgemeester Frank van Beers.

Na acht maanden overleg om de impasse rondom de uitbreiding van Oosterhof te doorbreken, werd eind maart de uitkomst van een zoektocht naar extra parkeerplaatsen gepresenteerd. Burgemeester Van Beers vertelde toen als voorzitter van een inmiddels ontbonden stuurgroep dat een oplossing was gevonden door de huidige groenstrook in de ’knip’ van de Beneluxlaan te bestemmen als parkeerplaats.

Ook zouden automobilisten gebruik kunnen gaan maken van het binnenterrein van het ovaalvormige complex Princenlant 3, dat projectontwikkelaar Hurks Bouw & Vastgoed uit Eindhoven laat verrijzen op de plek van het voormalige overdekte zwembad Den Haagakker. Voorts zou extra ruimte gerealiseerd kunnen worden door herinrichting van de bestaande parkeerterreinen aan de noord- en zuidkant van het winkelcentrum. ’Slimmer’ parkeren zou zo’n zeventig nieuwe autovakken op moeten leveren.

MEER OVERLAST
Hoewel de burgemeester meedeelde dat alle betrokkenen van de stuurgroep ingestemd hebben met de gekozen oplossingen voor de verwachte problemen, stellen de omwonenden nu dat zij de enigen zijn die niet aan hun trekken zijn gekomen. Ze vrezen een forse toename van de verkeersoverlast door de uitbreiding van Oosterhof met 1.850 vierkante meter. En de bouw van bijna honderd appartementen in Princenlant 3 doet daar nog eens een schepje bovenop, zo is hun verwachting.

De buurt denkt dat alleen extra autovakken gerealiseerd kunnen worden door bestaande trottoirs rondom de parkeerterreinen van Oosterhof op te offeren. Maar dat betekent wel dat de omwonenden vanuit hun poort of garage meteen op de rijbaan staan. ,,Levensgevaarlijk”, stelt Rob Schruijer. De bewoner van de Beneluxlaan heeft samen met zijn buurtgenoten Theo Swinkels en Ko Wijnstok namens de zestig huishoudens rondom Oosterhof een verkeersconsulent van VVN in de arm genomen. Hun woningen grenzen met de achteruitgang aan de parkeerterreinen.

SHARED SPACE
De conclusie van het VVN-onderzoek dat deze week werd gepresenteerd, liegt er niet om. ,,Volgens de geldende normen is het aantal parkeerplaatsen bij Oosterhof nu al ontoereikend. Aan de hand van het huidige aantal autovakken is het winkelcentrum zelfs 500 vierkante meter te groot”, zegt Schruijer. ,,Een leek kan zien dat de aanleg van zeventig extra parkeerplaatsen binnen de bestaande ruimte onmogelijk is. Iedereen ziet de problemen opdoemen, behalve de gemeente. Die haalt alles uit de kast haalt om het winkelcentrum en de projectontwikkelaar van Princenlant ter wille te zijn.”

Vanuit de stuurgroep voor de uitbreiding van Oosterhof kwam het idee van shared space als middel om meer plek te creëren op de parkeerterreinen ten noorden en ten zuiden van het winkelcentrum. Dat is een vrij nieuw fenomeen op verkeersgebied en gaat ervan uit dat het verkeer zichzelf reguleert zonder dat bepaalde delen aan specifieke weggebruikers worden toegewezen. Gezamenlijk zijn automobilisten, fietsers en voetgangers verantwoordelijk voor een goed gebruik van de ruimte.

VVN vindt dat de gemeente Boxtel met shared space haar verantwoordelijkheid voor met name voetgangers ontloopt. Proefprojecten in Friesland zijn volgens het verkeersonderzoek niet erg overtuigend verlopen. In de Boxtelse situatie zal de verkeersonveiligheid rondom Oosterhof toenemen, verwacht VVN.

De omwonenden van Oosterhof voelen zich door het verkeersrapport dat op hun verzoek is opgesteld gesterkt. ,,VVN is weliswaar geen partij in dezen maar is natuurlijk wel een toonaangevende instelling die een onafhankelijk advies heeft neergelegd. Dat kun je niet zomaar naast je neerleggen”, aldus woordvoerder Schruijver namens de bewonersgroep.

TWEEKLAPPER
Burgemeester Van Beers vindt de kritiek van VVN prematuur. ,,In de stuurgroep is alleen nog maar afgesproken in welke richting de oplossing van de parkeerproblemen gezocht moet worden. Shared space zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar de concrete plannen daartoe moeten nog uitgewerkt worden door de ondernemers van Oosterhof.”

Volgens de burgemeester wordt geprobeerd een tweeklapper te maken door het aantal parkeerplaatsen uit te breiden én de overlast voor de omwonenden terug te dringen. Hij had gisteren het VVN-rapport nog niet gelezen. ,,Maar ik hoop dat er naast kritiek ook handreikingen in staan om de beste oplossing te bereiken.”

In de papieren editie van deze krant: ’Omwonenden vragen uitstel Princenlant 3’.
26 augustus 2010

Print deze pagina

Terug