SPORTSCHOOL PRESENTEERT VERHUISPLAN

Duit vreest overlast parkeerders Hipa

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Sportcentrum Hipa Sports wil zich gaag vestigen aan de Duit 1 waar Boxtelaar Edwin Kelders zijn koetsenbedrijf KCS heeft gevestigd. Woensdag 18 augustus werd een informatieavond gehouden. (Foto: Gerard Schalkx).

DOOR MARIËLLE WIJFFELAARS

Ondanks dat de gemeente Boxtel bijna dertig extra parkeerplaatsen denkt te kunnen realiseren, maken omwonenden zich zorgen over overlast van auto’s als Hipa Sports naar het adres Duit 12 verhuist. De gemeente Boxtel is samen met sportschooleigenaren Paul Ketelaars en Hilde Verschuren op zoek naar een nieuwe locatie nadat de Raad van State oordeelde dat de sportschool niet aan de Ons Doelstraat gevestigd mag blijven.

Hipa Sports vestigde zich in 2007 aan de Ons Doelstraat waarna wijkbewoners een klachtenprocedure startte. De bezwaarmakers claimden dat de vergunning voor de sportschool volgens het bestemmingsplan niet had mogen worden afgegeven. Zij werden in hoogste instantie in het gelijkgesteld door de Raad van State. Samen met de eigenaar van het pand aan de Ons Doelstraat, Edwin Kelders, gingen Ketelaars en Verschuren op zoek naar een andere locatie. Die werd gevonden aan de Duit, waar Kelders koetsenbedrijf KCS runt. De sportschool zou op de bovenverdieping van dit pand gevestigd kunnen worden.

Voor omwonenden van de Duit werd gisteravond een informatieavond gehouden. Nadat in januari het plan werd gelanceerd om Hipa Sports op deze nieuwe locatie te vestigen, kwamen bij de gemeente veel vragen binnen over mogelijke overlast, de horecavergunning en het parkeren. Bewoners vrezen dat met de komst van de sportschool het parkeerprobleem in de wijk nog groter zal worden. ,,Nu al hebben we veel last van geparkeerde auto’s, onder andere door bezoekers van de tandartspraktijken. We vrezen dat dit met de komst van Hipa Sports zal toenemen”, aldus de omwonenden.

UITBREIDEN
De gemeente Boxtel heeft getracht een oplossing voor het parkeren te bedenken. Bij het pand is momenteel te weinig parkeergelegenheid voor de vierhonderd leden die de sportschool nu heeft. ,,Voor sportscholen geldt dat er vier parkeerplekken moeten zijn voor elke honderd vierkante meter vloeroppervlak”, verklaarde wethouder Wim van der Zanden. ,,De oppervlakte op de nieuwe locatie is 700 vierkante meter, Hipa Sports moet dus 28 parkeerplaatsen krijgen.” Deze parkeerruimte wil het gemeentebestuur realiseren aan de zijkant en achterzijde van het pand.

Desondanks denken de bezoekers van de informatieavond dat de voorgestelde oplossing onvoldoende is: ,,Want de leden van de sportschool komen massaal met de auto. En als de sportschool verder wil groeien, zijn deze 28 plaatsen absoluut niet toereikend.” Een van de aanwezigen opperde om meer plaatsen te creëren door het verwijderen van de stoep ter hoogte van tuincentrum Overvecht. ,,Deze wordt nauwelijks gebruikt omdat het trottoir veel te hoog is. Als de gemeente deze weghaalt, kan de ruimte gebruikt worden voor extra parkeerplekken.” Ook zou dan de vrachtwagenlus beter gebruikt kunnen worden. De mogelijkheid om op deze manier extra parkeerplaatsen te creëren zou de sportschool goed van pas komen, erkende Ketelaars. Met mede-eigenaar Verschuren wil hij op de nieuwe locatie uitbreiden, onder meer met fitnesstoestellen. ,,Bovendien willen we in de toekomst ook gaan samenwerken met een praktijk voor fysiotherapie en massages aan gaan bieden.” Ketelaars en Verschuren denken dat het ledental hierdoor inderdaad zal toenemen.

HORECA
Ook de horecavergunning van de sportschool en mogelijke geluidsoverlast baren de omwonenden zorgen. Volgens Ketelaars is dat niet nodig: ,,We schenken alleen koffie, thee, fris en sportdranken. Absoluut geen alcohol.” Voor de geluidsoverlast zijn wettelijke regels vastgesteld en Hipa Sports heeft begrenzers op de apparatuur. ,,Mochten er onverhoopt toch klachten zijn uit de buurt, dan hoop dat ik de bewoners naar mij toe komen. Ik streef naar een goede verstandhouding en open communicatie met omwonenden.”

De aanwezigen tijdens de informatieavond stelden open te staan voor komst van de sportschool naar hun wijk. ,,Het kan zeker een aanwinst zijn”, stelde een bewoner van de Dukaat. De eventuele zorgen komen voornamelijk voort uit al bestaande problemen in de buurt. Al langer klagen bewoners dat er in hun straten te hard wordt gereden en dat er overal geparkeerd wordt. Wethouder Van der Zanden is daarover in gesprek met de betrokkenen. ,,We willen graag dat zij zelf meedenken over mogelijke oplossingen, maar de problemen zijn bij ons bekend”, aldus de wethouder.

De gemeente heeft de informatieavond gehouden om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen met de aanvraag voor de benodigde vergunningen. In het pand moet namelijk het een en ander verbouwd worden en hiervoor is een wijziging nodig van de inpandige bestemming. Het plan komt ter inzage te liggen en men kan dan zes weken langs zienswijzen indienen. ,,Betrokkenen kunnen daarna bezwaar aantekenen bij de rechtbank of zelfs de Raad van State, maar we hopen dat het niet zover zal komen”, aldus Van der Zanden.
19 augustus 2010

Print deze pagina

Terug