RIJKSMONUMENT BLIJFT PASTORAAL CENTRUM VAN BOXTEL

Pastorie Duinendaal wacht restauratie

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Hoofdentree van de pastorie op Duinendaal. (Foto: Peter de Koning).

De pastorie van de Sint-Petruskerk op Duinendaal blijft in de toekomst hét pastoraal centrum van Boxtel. Oók na toekomstige samenvoegingen van parochies in het bisdom. Het rijksmonument uit 1845 wordt volgend jaar gerestaureerd. Pastoor Richard Niessen verhuist daarom tijdelijk naar de pastorie van de Heilig Hartkerk aan de Baroniestraat.

De pastorie op Duinendaal verkeert al jaren in een deplorabele staat van onderhoud. Bovendien voldoet het gebouw niet meer aan de huidige eisen van veiligheid en isolatie, zo meldt het bestuur van de Verrijzenisparochie. Ook is aanpassing van de indeling van het pand gewenst voor de medewerkers van het secretariaat en de vele vrijwilligers die hier werkzaam zijn.

Voorafgaand aan het besluit om de pastorie te restaureren, zijn verschillende alternatieven onderzocht. Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheid om het pand te verkopen, maar daar ziet het bisdom ’s-Hertogenbosch, dat toestemming moest geven voor de restauratie, vanaf. Men kiest bewust voor behoud van gebouwen. ,,Vanwege de toekomstig geplande herindeling van de parochies binnen het bisdom kan de pastorie een functie gaan vervullen als pastoraal centrum voor de huidige Verrijzenisparochie én voor de later te vormen nieuwe parochie. Hierdoor blijft dit monumentale pand behouden voor toekomstige generaties”, aldus het parochiebestuur.

AFWEGING
Voor de restauratie is onderscheid gemaakt tussen noodzakelijke en wenselijke maatregelen, zodat ook vanuit financieel oogpunt een goede afweging kon worden gemaakt. De belangrijkste maatregelen vormen de renovatie van het dak, aanpassing van de inwendige constructie van het pand, energiesparende maatregelen, vervanging van de elektrotechnische en verwarmingsinstallatie en timmer- en schilderwerkzaamheden. Ook wordt de inrichting van de kantoor- en vergaderruimtes aangepast. Hierbij is niet alleen gekeken naar de bouwtechnische voorwaarden; de restauratie moet ook beantwoorden aan de eisen die worden gesteld aan rijksmonumenten.

Het parochiebestuur verwacht dat de restauratiewerkzaamheden begin 2011 van start zullen gaan. Vanwege de omvang van de werkzaamheden zal pastoor Niessen tijdelijk verhuizen naar de pastorie van de Heilig Hartkerk. Daar wordt ook het pastoraal centrum tijdens de restauratie gehuisvest. De renovatie moet in het voorjaar van 2012 zijn voltooid, zo is de verwachting.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Blik vanuit de tuin op de pastorie van de Sint-Petruskerk met serre. (Foto: Peter de Koning).
12 augustus 2010

Print deze pagina

Terug