MBO BOUWT ATELIER NAAST LEVENSSCHOOL

SintLucas flirt met Dommel en Burgakker

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zicht op de vroegere onderwijzerswoning naast de Levensschool aan de Burgakker. De precies honderd jaar oude villa is sinds vorige week eigendom van SintLucas en wordt onderdeel van het atelier dat naast de Levensschool wordt gebouwd. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

SintLucas gaat verder uitbreiden aan de Burgakker. In maart 2011 hoopt de mbo-opleiding naast de Levensschool een nieuw atelier te openen waar niet alleen de schildersopleiding, maar ook de opleiding creatief vakmanschap wordt gehuisvest. Ook de vroegere onderwijzerswoning naast de Levensschool wordt bij de plannen betrokken. SintLucas bezit de in 1910 gebouwde villa sinds vorige week.

Bestuursvoorzitter Walther Tibosch lanceerde enkele jaren geleden al plannen voor de bouw van een atelier naast de Levensschool. Toen een uitslaande brand het gebouw vorig jaar oktober in de as legde, kwamen die in een stroomversnelling. Nadat eerdere schetsen sneuvelden omdat er onvoldoende draagvlak was bij zowel monumenten- als welstandscommissie, is nu een nieuw ontwerp gemaakt door de Boxtelse architect Hans van Stekelenburg.

Het gebouw komt naast de Levensschool te staan en wordt gekoppeld aan de villa op de hoek Burgakker-Raaphof. ,,De nieuwbouw staat haaks op de Levensschool en is met een nokhoogte van 13,5 meter iets lager”, legt stedenbouwkundige Ivo Buijnsters van de gemeente Boxtel uit. ,,Zo onderscheidt het gebouw zich van de in 1908 gebouwde Levensschool, dat een uniek monument is.” De villa wordt nadrukkelijk bij de plannen betrokken. ,,Deze hoort historisch gezien bij de Levensschool en wordt zo ingelijfd binnen ons cluster van gebouwen”, aldus Tibosch.

DOMMEL
Zowel SintLucas als de gemeente denken dat het nieuwe atelier kan aansluiten bij de visie Dommel door Boxtel. Ondanks recente bezwaren tegen de uitwerking van het plan tussen de Raaphof en de Zwaanse Brug, denken zowel bestuursvoorzitter Tibosch als wethouder Wim van der Zanden dat de schetsen van de mbo-school een verrijking vormen voor de Dommel en zijn oevers. ,,Binnen een straal van vijftien meter wordt niet gebouwd. Daardoor kan de Dommel hier weer gaan meanderen”, aldus Van der Zanden.

Op de plek van het uitgebrande atelier komt geen bebouwing meer. ,,De bouwval wordt gesloopt en omdat het zo dicht bij de Dommel staat, komt hier groen.” De wethouder kent de bezwaren van onder meer milieuvereniging Het Groene Hart tegen de Dommelplannen, maar onderstreept dat de rivier juist nabij de Levensschool meer ruimte krijgt. ,,Minder verstening draagt bij tot een natuurlijke aanblik.”

Het benutten van de vroegere onderwijzerswoning aan de Burgakker ziet bestuursvoorzitter Tibosch van SintLucas als een nieuwe bijdrage aan de versterking van de cultuurhistorische as. ,,SintLucas is thuis op de Burgakker en met de aankoop van deze villa laten we zien dat we onze nek willen uitsteken voor het behoud en de versterking van dit gebied.”

De parkeerproblemen rond SintLucas worden met de bouw van het atelier aangepakt. Boxtel wil een deel van de sportvelden van het Jacob-Roelandslyceum, gelegen op de hoek van de Grote Beemd en de Jacob-Roelandsstraat, inrichten als een afgesloten parkeerterrein voor 50 auto’s. Aan de Burgakker mag in de toekomst ter hoogte van de entree naar kasteelpark Stapelen niet meer geparkeerd worden.

INFORMATIEBIJEENKOMST
Bezoekers van een druk bezochte informatiebijeenkomst voor omwonenden, die woensdag 21 juli werd gehouden bij SintLucas, gaven aan geen voorstander te zijn van de aanleg van extra parkeerplaatsen op het sportterrein van het Jacob-Roelandslyceum. Dit omdat de aanwezigen extra verkeersbewegingen vrezen van en naar dit terrein. Zij zien liever dat de extra noodzakelijke parkeerplaatsen, die nodig zijn voor de nieuwe leergang, gerealiseerd worden op het terrein van SintLucas. De gemeente zegde toe de gemaakte opmerkingen over het parkeerregime, het aantal plaatsen en de verkeerscirculatie mee te nemen in het plan Parkeren Centrum Oost.

De aanwezigen lieten tijdens de bijeenkomst daarnaast weten blij te zijn met de gekozen situering van het gebouw, waardoor een bebouwingsvrije zone ontstaat van 15 meter langs de Dommel. Deze afstand tot de oever van de Dommel is er nu niet.
22 juli 2010

Print deze pagina

Terug