KOPERS KUNNEN NU ZELF ENERGIEBESPARING KOPEN

Crisis frustreert plan Pantarhei

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De bouw van nulenergiewoningen op het terrein Pantarhei is te duur. Het gebied, dat eerder dit jaar werd gesaneerd, gaat plaats bieden aan 26 huizen. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

De presentatie van de bezuinigingsvoorstellen maakte twee weken geleden al duidelijk dat Boxtel zijn torenhoge bouwambities bij zal moeten stellen. Het eerste plan dat vanwege de economische malaise sneuvelt is de bouw van een aantal nulenergiewoningen in het plangebied Pantarhei op de hoek Molenstraat-Jan Kruijsenstraat.

Het veelbesproken plan Pantarhei moest in de ogen van oud-wethouder Ger van den Oetelaar een aantal ambities van de gemeente Boxtel verenigen. Naast het bouwen voor doelgroepen die eerder amper aan bod kwamen, moest zeer energiezuinig gebouwd worden. Uiteindelijk werd een plan gemaakt voor zogeheten nulenergiewoningen. ,,Na lang stoeien blijkt de ambitie voor deze locatie te duur”, meldt een woordvoerder van de gemeente Boxtel. ,,Het college heeft de uitgangspunten herijkt. De economische situatie noopt de gemeente Boxtel tot het verlaten van de eis van nulenergiewoningen in dit plangebied.”

Vorige week heeft wethouder Wim van der Zanden het ontwerpteam in de buurt van het plangebied geïnformeerd. Het team had volgens de gemeente begrip voor de bijgestelde uitgangspunten voor het project Pantarhei. ,,Nu kan de ontwikkeling op het terrein vlot getrokken worden”, zo verwacht wethouder Van der Zanden. De gemeente is op dit moment bezig met de onderhandelingen om tot overeenstemming te komen op basis van bijgestelde uitgangspunten en hoopt op een spoedige realisatieovereenkomst. Daarna kan het bestemmingsplan voor het gebied opgesteld worden.

LOMMERRIJK
Het besluit om de ambities voor Pantarhei bij te stellen dateert al van 22 juni. Het belangrijkste uitgangspunt voor het college is dat alle ambities ook betaalbaar moeten zijn binnen het plangebied. ,,Daarbij is rekening gehouden met de kosten voor het saneren van de grond en de reservering voor extra parkeerruimte voor de omgeving”, aldus de woordvoerder van de gemeente. De keuze valt op de variant Lommerrijk, die samen met de buurt is opgesteld.

Het huidige programma van eisen bestaat uit 26 woningen, aansluitend op de bestaande straten. Er moeten tien woningen in de laagste prijscategorie en zestien huizen als middeldure woningen worden gebouwd. De tien sociale woningen dienen als energiezuinige woning te worden vormgegeven. De zestien middeldure woningen moeten als basis in ieder geval energiezuiniger zijn dan de huidige standaard. ,,Het is de bedoeling dat de vormgeving mogelijkheden openlaat voor verdere bezuiniging van energie”, benadrukt de zegsman. ,,Kopers hebben straks de mogelijkheid deze energiebesparende mogelijkheden als ’extra’ bij te kopen.”

DOMEINEN
Het project Pantarhei staat al meer dan een decennium op de politieke agenda. Na de sloop van de voormalige huishoudschool Open Hof, die later onderdak bood aan mdgo-school De Pantarhei, werd duidelijk dat de bodem ernstig vervuild was als gevolg van een vroegere houtwerf. De eigenaar van de grond, de Dienst Domeinen, ruziede jarenlang met de gemeente Boxtel over de verkoop van de grond.

Uiteindelijk kon de gemeente tot overeenstemming komen, maar dat betekende wel dat Boxtel nu worstelt met een hele hoge grondwaarde. Die wordt niet alleen veroorzaakt door de sanering van het terrein, maar ook door de aankoop van het terrein Tielen en de verplichting om voldoende parkeerplaatsen te realiseren. Die plekken zijn toegezegd nadat op het terrein van de vroegere brandweerkazerne aan de Molenstraat veel parkeerplaatsen verloren gingen door nieuwbouw.
22 juli 2010

Print deze pagina

Terug