BEZOEK B. EN W. EN GEMEENTERAAD AAN BUITENGEBIED

Politiek Boxtel ontmoet landbouw

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Vice-voorzitter Ben van der Meijden van de ZLTO Boxtel-Liempde geeft ter hoogte van de spoorwegovergang bij het loonbedrijf Van Pinxteren in de buurtschap Tongeren uitleg aan de leden van het Boxtelse college van B. en W. en de gemeenteraad over de verkeerssituatie ter plaatse. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

Het bestuur van de ZLTO Boxtel-Liempde heeft dinsdag 13 juli tijdens een informele ontmoeting met de leden van het college van B. en W. en de gemeenteraad uitgelegd waar zij voor staat, welke werkzaamheden de afdeling verricht en waar de politiek en de agrarische sector elkaar kunnen vinden. Gesproken werd onder meer over de voorkeur van de ZLTO voor het tracé Ladonk-Kapelweg en de problematiek waar de boomkwekers tegenaan lopen.

De ZLTO Boxtel-Liempde hield dinsdag een gezamenlijke tocht per huifkar door een gedeelte van het buitengebied, waarbij bezoeken werden gebracht aan varkenshouderij Langerwerf op Tongeren en de boomkwekerijen De Spankert en van de familie Van den Langenberg. De eerste stop van de huifkar, die werd getrokken door een tractor, vond plaats in de buurtschap Tongeren ter hoogte van de spoorwegovergang bij het loonbedrijf Van Pinxteren. Daar sprak vice-voorzitter Ben van der Meijden over de verkeerssituatie rond het traject bedrijventerrein Ladonk-Kapelweg.

,,Het wordt tijd dat er spijkers met koppen geslagen worden. Belangrijk is dat er zo snel mogelijk een alternatief komt in de vorm van een rondweg met het doel het gebied Kalksheuvel te ontlasten. De rechter buigt zich momenteel over het vrachtwagenverbod in die buurt, de uitslag daarvan moeten we afwachten. Wij zouden graag een tunnel willen zien ter hoogte van deze plek op Tongeren en een ontsluitingsweg die parallel loopt aan het spoor en aansluit op de bestaande gerenoveerde weg langs de spoorlijn richting Haaren”, liet Van der Meijden weten aan de leden van het college en de gemeenteraad. Van der Meijden benadrukte dat hij hoopt dat Boxtel snel actie gaat ondernemen. ,,Een tunnel kan Boxtel niet alleen betalen, maar wij zeggen: Blijf te niet te lang wachten op financiële steun, maar begin alvast met het realiseren van die weg. Die tunnel kan dan later eventueel nog aangelegd worden.”

DUURZAAM
Na de korte stop brachten de vertegenwoordigers van de ZLTO en het politieke gezelschap een bezoek aan de varkenshouderij van Bart en Lian Langerwerf op Tongeren; een bedrijf waar varkens gehouden worden volgens de criteria van MilieuKeur. ,,Het gaat hierbij om een duurzaam initiatief, waarbij extra aandacht is voor het welzijn van dieren en het milieu. We proberen hier zo zuiver en schoon mogelijk te werken, vandaar dat bezoekers in het kader van de hygiëne worden gevraagd om een witte overall aan te trekken en plastic omhulsels om de schoenen te doen als we in de stallen gaan kijken”, aldus Langerwerf, die aangaf dat hij in zijn stallen zeugen en vleesvarkens houdt.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zo zie je de heren en dames van de Boxtelse gemeentepolitiek niet vaak. De raadsleden Jan Vervoorn (links, Balans) en Wim van Erp (CDA) poseren vlak voor ze de varkensstal betreden met Balans-wethouder Wim van der Zanden in een witte outfit met een charmant mutsje. Plaats van handeling is het bedrijf van Bart en Lian Langerwerf op Tongeren. (Foto: Albert Stolwijk).

Hij vervolgt: ,,We hebben hier te maken met verouderde stallen, waarvan we er een paar willen slopen ten faveure van een grote nieuwe stal waar we efficiënter kunnen werken. Daar kunnen we het dubbele aantal dieren herbergen, maar we praten wel over een investering van 1,5 miljoen euro.”

WITTE PAKKEN
Nadat de leden van het college en de gemeenteraad zich in de witte pakken hadden gehesen, kregen zij een rondleiding door de stallen. Het bestuur van de ZLTO wilde de politiek dinsdag op die manier bijpraten over het dagelijkse werk in de agrarische sector, maar daarnaast ook een informele sfeer creëren.

Van der Meijden: ,,Onder de nieuwe leden van de gemeenteraad en de commissies is ook een aantal nieuwkomers die misschien nog niet exact op de hoogte zijn van alle zaken die in Boxtel spelen, waaronder de ontsluitingsweg tussen bedrijventerrein Ladonk en de Kapelweg en de ontwikkelingen in de landbouw. Daarom is het goed om op deze informele wijze met elkaar in gesprek te komen en uit te leggen wat wij doen, waar we mee bezig zijn en daarnaast bezoeken te brengen aan agrarische bedrijven. Zo kunnen de politici de agrarische ondernemers ontmoeten en met eigen ogen kunnen zien hoe de praktijk eruit ziet. Dan weten ze tenminste beter waar ze over praten.”

BOOMKWEKERS
De huifkar maakte dinsdagavond ook een korte rondrit langs enkele percelen van boomkwekerij De Spankert van Ben en Gerald van der Meijden. Ook dit is een bedrijf waar voornamelijk laanbomen voor het openbaar groen gekweekt worden, dat MilieuKeur gecertificeerd is. De Boxtelse politici brachten als laatste een bezoek aan de boomkwekerij van de familie Van den Langenberg, waar voornamelijk potgekweekte azalia’s, skimmia’s, pierissen en rhododendrons, zowel in de kas als buiten op de containervelden voor de retail, gekweekt worden. ,,We hebben de gemeentebestuurders en de politici gewezen op het aanlegvergunningenstelsel en daarbij aangegeven dat wij graag een werkbaar bestemmingsplan zouden willen zien”, aldus voorzitter Theo Timmermans van de ZLTO Boxtel-Liempde.

,,Bijvoorbeeld waar het gaat om de bewerkingsdiepte van 30 centimeter waar landbouwers zich aan moeten houden. Dat speelt niet alleen bij boomkwekers, maar ook bij akkerbouwers en feitelijk de hele sector. Als een dergelijk grens wordt gesteld, kan er niet eens maïs geteeld worden, vandaar dat wij pleitten voor een werkdiepte tot 50 centimeter. De politiek en wij als agrarische sector moeten over dit soort zaken gaan praten en oplossingen bedenken. Daarom is het goed dat we al in een vroeg stadium, dus voordat de discussie losbarst in het gemeentehuis op deze informele manier met elkaar van gedachten hebben gewisseld.”

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Varkenshouder Bart Langerwerf, op de foto in gesprek met raadslid Karel Voets (Combinatie95), geeft in de stal uitleg over zijn werkwijze aan de Boxtelse politici. (Foto: Albert Stolwijk).
15 juli 2010

Print deze pagina

Terug