NIEUWBOUW HELICON NU AL TE KLEIN

Agrarisch onderwijs blijft deels in Boxtel

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Medewerksters van de administratie van Helicon Opleidingen pakken verhuisdozen in. De mbo-school verhuisde deze week naar de Onderwijsboulevard in ís-Hertogenbosch. De afdeling agrotechniek blijft behouden voor Boxtel. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Helicon Opleidingen is deze week verhuisd van de Schouwrooij in Boxtel naar de nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard in ís-Hertogenbosch. Maar Boxtel behoudt een deel van het agrarisch onderwijs, dat hier sinds 1914 is gehuisvest. Vanwege ruimtegebrek in ís-Hertogenbosch blijft de afdeling agrotechniek met ruim tweehonderd leerlingen gevestigd aan de Schouwrooij.

Met het besluit om de afdeling agrotechniek te behouden voor Boxtel, blijft de band met het agrarisch onderwijs intact. In 1914, kort na de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog, werd aan de Pastoor Erasstraat Ė toen Korte Kerkstraat geheten Ė een agrarische school geopend, die werd bemand door een directeur, twee leerkrachten, een conciŽrge en 25 leerlingen. Nu telt Helicon Opleidingen, de voortzetting van de vroegere MAS, 1.100 leerlingen. En dat zijn er 200 meer dan er gehuisvest kunnen worden in de nieuwbouw aan de Bossche Onderwijsboulevard.

Volgens Boxtelaar Peter ManniŽn, projectleider nieuwbouw van Helicon, is het leerlingenaantal van de mbo-school de voorbije jaren fors gegroeid. ,,Toen we de plannen maakten, telde de school 700 leerlingen. We hebben toen gekozen voor een gebouw waarin plaats is voor 900 studenten. Nu telt de school 1.100 leerlingen en is er een acuut gebrek aan ruimte.Ē Dat heeft de school volgens ManniŽn opgevangen door het gebouw in Boxtel aan te houden.

LEEGSTAND
Het schoolgebouw van Helicon aan de Schouwrooij, dat werd geopend in 1988, heeft geruime tijd te koop gestaan. Volgens projectleider ManniŽn, die tevens stafmedewerker is van de raad van bestuur van Helicon, hebben zich verschillende serieuze kopers gemeld, maar is het niet gelukt het gebouw te verkopen. ,,Daarom is nu besloten om de afdeling agrotechniek voor onbepaalde tijd in Boxtel te handhaven en ons gebouw op die manier overeind te houden.Ē

Ook de bestuursvleugel, die thans in een kantoorpand naast Helicon is gehuisvest, verkast waarschijnlijk naar de school, net als de dienst DLV. Het kantoorpand is eigendom van de Rabobank en komt daarmee leeg te staan. ,,Het is goedkoper om deze diensten onder te brengen in ons eigen gebouw, dan dat we elders huur moeten betalenĒ, verduidelijkt ManniŽn. Ook de bedrijfsopleidingen krijgen mogelijk onderdak in de school.

De projectleider nieuwbouw geeft aan dat het immense schoolgebouw aan de Schouwrooij moeilijk verkoopbaar is gebleken. ,,Het is een prima gebouw, maar heel erg groot. Leegstand willen we liever niet vanwege de vrees voor vandalisme, brandstichting of krakers. Daarom blijft agrotechniek in Boxtel. Bovendien zijn we in gesprek met de Werkgeversvereniging Boxtel, die misschien mogelijkheden ziet om een deel van het pand te benutten.Ē

ManniŽn benadrukt dat Helicon open blijft staan voor potentiŽle kopers. Maar de school houdt er rekening mee dat de afdeling agrotechniek er vele jaren gevestigd zal zijn. De tweehonderd leerlingen worden opgeleid voor technische banen binnen loonbedrijven.
15 juli 2010

Print deze pagina

Terug