WEERSTAND TEGEN PROEF MET TREINEN

Boxtel tegen hervatting treinverkeer
Duits Lijntje

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: December 1989: een goederentrein rijdt stapvoets over het Duits Lijntje en kruist de Eindhovenseweg. De spoorbomen moesten met de hand bediend worden. (Archieffoto Brabants Centrum).

DOOR MARC CLEUTJENS

Boxtel blijft een fel tegenstander van de revival van het Duits Lijntje. Plannen voor hervatting van het goederenvervoer vanuit Veghel heeft het gemeentebestuur andermaal afgewezen. Boxtel wil de vroegere spoorlijn inpassen in de ecologische hoofdstructuur en ruimte geven aan ecologie, toerisme en recreatie.

De Boxtelse politiek buigt zich deze maand uitgebreid over de grootschalige infrastructuur en stelt daarbij ook ontwikkelingen rond het Duits Lijntje aan de orde. Uit een notitie die volgende week wordt voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Zaken blijkt, dat in Veghel andermaal plannen worden gemaakt voor de revival van het goederenvervoer via het spoor. Het bedrijf Inland Terminal Veghel doet momenteel onderzoek naar de haalbaarheid en wil tussen Veghel en Boxtel per dag maximaal zes goederentreinen laten rijden. Deze treinen zullen een lengte hebben van maximaal 700 meter en niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur, zo stelt de Notitie Grootschalige Infrastructuur Boxtel.

Volgens het gemeentebestuur van Boxtel bestaan er plannen om dit jaar een proef te houden waarbij een aantal treinen van het oude bestaande spoor gebruik zal maken. Dat zal geen eenvoudige klus zijn omdat alle spoorwegovergangen tussen Boxtel en Veghel zijn ontmanteld en ook ander spoorwegmeubilair door ProRail is weggehaald. Bovendien is de wissel ter hoogte van Boseind verdwenen en is het Duits Lijntje daarmee losgeknipt van de spoorbaan Boxtel-Eindhoven. ProRail heeft eerder te kennen geven geen groot voorstander te zijn van een revival van het Duits Lijntje, mede doordat invoegend treinverkeer vertraging zou kunnen veroorzaken op het drukke baanvak.

KEULSEBAAN
Het gemeentebestuur van Boxtel staat sowieso niet te springen om een herboren Duits Lijntje omdat de spoorlijn thans gezien wordt als een onderdeel van natuurgebieden en agrarisch landschap. De gemeente geeft in de notitie aan dat veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen alvorens de spoorlijn weer in bedrijf wordt genomen. Ook vreest Boxtel nadelige milieueffecten, zoals trillingen, geluidhinder en aantasting van de luchtkwaliteit.

De grootste drempel vormt de kruising van het Duits Lijntje met de Keulsebaan. Boxtel wil de Keulsebaan verdubbelen en voelt niets voor een spoorwegovergang in de zuidelijke ontsluitingsweg. Ook vreest het gemeentebestuur dat treinverkeer via het Duits Lijntje een grote hindernis kan worden indien Boxtel de provinciale weg N618 (Boxtel-Schijndel) via een parallelweg langs de rijksweg A2 wil aansluiten op afrit 26 nabij De Liempdse Barričre. Boxtel heeft in juni tijdens overleg met de gemeente Schijndel aangegeven niets te voelen voor goederenvervoer over het Duits Lijntje. De gemeente Veghel is per brief geďnformeerd over dat standpunt.
1 juli 2010

Print deze pagina

Terug