BURGERS MOGEN MEEPRATEN OVER INPASSING

Veel groen bij hoge geluidsschermen A2

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het wijkparkje Lierenland nabij de geluidswal van de A2 moet na de verbreding van de rijksweg een groene oase worden om metershoge geluidschermen die worden geplaatst te verhullen. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Een kleine driehonderd Boxtelaren bezochten maandag 21 juni de informatieavond over de geluidsschermen die Rijkswaterstaat vanaf volgend jaar gaat plaatsen langs de rijksweg A2. Door veel groen aan te planten, moet het zicht op de schermen worden weggenomen. De vrees bestaat dat de geluidwerende maatregelen onvoldoende zullen zijn.

Rijkswaterstaat is verplicht geluidschermen te plaatsen omdat de rijksweg in beide richtingen een derde rijbaan krijgt. Die verbreding is nodig om de toename van het autoverkeer in de komende tien jaren op te vangen. Omdat Rijkswaterstaat zich houdt aan de minimale eisen die het ministerie stelt, zal de geluidshinder eerder toe- dan afnemen. Dat vindt Herman Mondriaan. Hij woont nabij het wijkparkje Lierenland dat in de Boxtelse wijk Oost tegen de geluidswal langs de A2 is gesitueerd. ,,Want de tweemaal drie rijbanen van de A2 krijgen straks meer verkeer te verwerken en dan helpt het niet om de bestaande geluidswal een beetje te verhogenĒ, aldus Mondriaan.

Dit groene gebied moet na de verbreding van de rijksweg een nog fraaier aanzien krijgen door de aanplant van meer bomen en struiken. Op die manier wil Rijkswaterstaat de plaatsing van geluidsschermen op de bestaande geluidswal compenseren. Inwoners mogen meepraten en over de wijze waarop deze aanplant vorm moet krijgen en over de soort geluidsschermen uiteindelijk wordt gekozen. Maar dat is voor diverse burgers onvoldoende, zoals ook Mondriaan verwoordde: ,,De bestrijding van geluidsoverlast moet prioriteit krijgen en de gemeente en provincie moeten alles op alles zetten voor het maximale resultaat. Dat is in het verleden nooit gebeurd.Ē

De avond was echter niet bedoeld om over de hoogte van de geluidsschermen en de verbreding van de rijksweg te discussiŽren, benadrukte Diana Beuting, directeur infrastructuur van Rijkswaterstaat in Noord-Brabant. Daarvoor zijn burgers op een later moment in de gelegenheid. Deze zomer moet het ontwerp-tracťbesluit worden gepubliceerd waarop een formele inspraakprocedure van kracht is.

UITKIJKTORENS
Landschapsarchitect Peter Lubbers toonde vervolgens hoe de inpassing van de geluidsschermen gerealiseerd kan worden. Op plekken wordt de bestaande, drie meter hoge geluidswal aan de kant van de rijksweg deels afgegraven om ruimte te creŽren. Daar worden schermen geplaatst die 5,5 meter boven de bestaande wal uitsteken. Door daarop uitkijktorens te bouwen wil Lubbers de belevingswaarde van het agrarische gebied aan de oostkant van de A2 vergroten.

Van welk materiaal de schermen worden gemaakt is nog niet bekend. Maar door veel groen aan te planten moeten ze aan de kant van Boxtel-Oost aan het zicht worden onttrokken. Ter hoogte van de visvijver Vorsenpoel wordt het bestaande gat in de geluidswal gedicht. De transparante schermen ter hoogte van de Dommel en het Duits Lijntje worden verhoogd.

De ideeŽn die werden gepresenteerd door Lubbers zijn zowel technisch als financieel uitvoerbaar, bevestigde Rijkswaterstaat op een vraag van Fons van Heesch, die namens D66 zitting heeft in de raadscommissie Ruimtelijke Zaken. Maar wethouder Wim van der Zanden wees er bij aanvang van de bijeenkomst op dat nog onduidelijk is of er ook geld is om geluidsschermen te plaatsen ter hoogte van het gebied Munsel-Selissen, waar de gemeente Boxtel in de toekomst mogelijk huizen wil gaan bouwen.

Via www.rijkswaterstaat.nl/a2 kunnen geÔnteresseerden tot 9 juli ideeŽn aanreiken over de vormgeving van de geluidsschermen.
24 juni 2010

Print deze pagina

Terug