WOONSTICHTING HAALT FINANCIËLE DOELSTELLINGEN

Kredietcrisis heeft gevolgen voor bouwplannen Sint-Joseph

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zicht op de nieuwbouw van de complexen Elisabethdael en Vinckenrode. Woonstichting Sint-Joseph wil in een later stadium hier ook complex Cronenborg realiseren. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Woonstichting Sint-Joseph heeft in 2009 veel hinder ondervonden van de kredietcrisis en de economische teruggang. Desondanks heeft Sint-Joseph een ambitieus nieuwbouwprogramma voor de komende jaren op de rol staan, dat deels gefinancierd moet worden met de verkoop van huurhuizen. De verkoop van 58 huizen heeft de woonstichting vorig jaar 7 miljoen euro opgeleverd, de helft van de financiële doelstelling voor de periode tot en met 2013.

De verkoop van huurwoningen is volgens Sint-Joseph van belang om het eigen woningbezit te bevorderen en een eenzijdige wijkopbouw te doorbreken. Daarnaast kan met de verkoop van huurhuizen de voorraad verjongd worden, zo blijkt uit ’Werken aan versterken’, het jaarverslag over 2009 dat de woonstichting deze week heeft gepresenteerd.

Directeur-bestuurder Rob Dekker steekt in het jaarverslag niet onder stoelen of banken dat ook Sint-Joseph in 2009 ’in stevige mate hinder ondervond van de kredietcrisis en de daaropvolgende economische crisis’. ,,Sint-Joseph is financieel een gezonde organisatie, maar is zich wel bewust van de risico’s die er zijn in de huidige vastgoedmarkt”, stelt Dekker. Om die reden staat 2010 in het teken van risicobeheersing. Daarnaast geeft de directeur-bestuurder aan dat de woonstichting terughoudender zal zijn met toekomstige nieuwbouwplannen. ,,We willen onze financiële hand niet overspelen.”

Uit het jaarverslag blijkt dat Sint-Joseph betrokken is bij initiatieven rond de twee uitbreidingsgebieden die waarschijnlijk dit jaar nog aangewezen worden door de gemeenteraad. Naast de oksel tussen de spoorlijnen naar ’s-Hertogenbosch en Tilburg is het gebied Selissen in beeld, tussen de huidige wijk Munsel-Selissen en De Ketting.

DEN BERGH
Nieuwbouwprojecten die in 2009 in gang werden gezet, waren de bouw van tien huurwoningen op de hoek Baroniestraat/Molenstraat, de renovatie van twee appartementencomplexen aan de Baanderherenweg en de realisering van Vinckenrode en Elisabethdael, twee zorgcomplexen die de woonstichting met de Zorggroep Elde realiseert op het voormalige Emmaus-terrein. Het derde complex, Cronenborg, is nog in ontwikkeling. ,,De kredietcrisis en de ontwikkelingen op de woningmarkt dwingen ons tot temporisatie van de totale ontwikkeling van het terrein”, stelt Sint-Joseph in haar jaarverslag. De verwachting is dat de bouw van Cronenborg eind 2010 of begin 2011 kan starten.

De plannen voor woningbouw op het terrein van de vroegere camping Den Bergh aan de Bosscheweg zijn ook in de maak. In 2009 koos de woonstichting al een architect, wiens ontwerp het beste past bij de natuurlijke omgeving en rekening houdt met de uitgangspunten van duurzaamheid en energiebesparing, die Sint-Joseph hoog in het vaandel heeft.

Op het terrein Den Bergh zou plaats zijn voor 25 tot 30 grondgebonden woningen ’die maximaal uitzicht bieden op de natuur en de Dommel’. Voor dit plan dient de ecologische hoofdstructuur aangepast te worden. Met de gemeente Boxtel heeft de woonstichting een verzoek daartoe ingediend bij de provincie Noord-Brabant.

PRINCENLANT III
De kredietcrisis speelt nadrukkelijk een rol bij het uitblijven van woningbouw aan een deel van de Baanderherenweg. De plek waar eens een winkelgalerij met maisonnettewoningen stond, ligt al enkele jaren braak. De belangrijkste reden waardoor er nog niet gebouwd wordt is de economische crisis. Plannen om op deze plek atelierwoningen te bouwen, zijn geschrapt. Momenteel werkt Sint-Joseph aan een aangepast ontwerp en wordt een ontwerp-bestemmingsplan voorbereid.

Ook Princenlant III wordt beïnvloed door de crisis. Sint-Joseph wil op het vroegere Haagakker-terrein 98 huur- en koopappartementen bouwen, maar de financiële haalbaarheid is onzeker, zo blijkt uit het jaarverslag. Om die reden wordt met de gemeente, projectontwikkelaar Hurks en de provincie gezocht naar een extra financiële bijdrage.

Op het terrein van Sint-Ursula aan de Baroniestraat staat in elk geval een bouwkundige aanpassing van het vroegere Ursulinenklooster op het programma. Sint-Joseph is sinds eind 2008 eigenaar van het complex en gaat 600 vierkante meter extra inzetten voor sociaal-culturele doeleinden. Met DELTA en MiK Kunsteducatie wordt bekeken hoe het Ursulacomplex beter ingedeeld kan worden, zodat het kan uitgroeien tot ’hét informatie-, advies- en maatschappelijk ondersteuningscentrum voor Boxtel’.

De oude havo-vleugel aan het Smalwater zou op termijn plaats moeten maken voor grondgebonden stadswoningen voor starters. Daarnaast bestaan er plannen om een project begeleid wonen op te zetten met zorginstelling Philadelphia.
17 juni 2010

Print deze pagina

Terug