MINISTER DROPT VERKEERSPLAN

Tweede fly-over op Boxtels spoor

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De vijftien jaar oude fly-over in de spoorbaan aan de zuidkant van Boxtel krijgt er een broertje bij als het aan het kabinet ligt. (Archieffoto Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Dat er beduidend meer treinen van Eindhoven naar zowel Amsterdam als Den Haag gaan rijden, is voor de Boxtelse verkeerswethouder Wim van der Zanden geen nieuws. Wel dat hiervoor aan de zuidkant van Boxtel een extra fly-over moet worden gebouwd en dat de dubbele overweg wordt aangepakt. Verbolgen is Van der Zanden dat hij het nieuws in de krant moest lezen. ,,Zo ga je als bestuurders niet met elkaar om.”

Sinds het voorjaar van 2009 is het Boxtelse verkeersknelpunt bij de dubbele overweg in de Tongersestraat bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat nadrukkelijk bekend. Het gemeentebestuur praat op hoog niveau mee over de oplossing van de problemen. Vreemd dat je dan vanuit de media moet vernemen dat er stappen zijn gezet.

Dat vindt ook wethouder Van der Zanden: ,,Ik ben hiervan niet gediend en zal mijn ongenoegen ook kenbaar maken aan de gesprekspartners waarmee regelmatig aan tafel wordt geschoven. Want we schaken op diverse borden om de verkeersbelangen strategisch zo goed mogelijk te behartigen en zoveel mogelijk binnen te halen voor Boxtel.”

Vrijdag 4 juni werd bekend dat het demissionaire kabinet in de strijd tegen files op de weg meer personen- en goederentreinen wil laten rijden op de drukste spoorwegtrajecten. Ook het spoor bij Boxtel krijgt met aanzienlijk meer verkeersbewegingen te maken. Zowel op het traject Eindhoven-Amsterdam als Eindhoven-Den Haag gaan per uur zes intercity’s en zes sprinters rijden, waardoor Boxtel met vier personentreinen meer krijgt te maken. Het goederenvervoer dat nu grotendeels over de zogeheten Brabantroute van Eindhoven naar Breda rijdt, wordt in de nieuwe plannen via de ’s-Hertogenbosch gestuurd om daarna aan te haken op de Betuwe-route waarvoor een nieuwe aansluiting wordt gemaakt.

VERKIEZINGSSTUNT
,,Ik heb geen probleem met de uitbreiding van het treinvervoer, maar de lusten en de lasten zullen wel gelijkelijk moeten worden verdeeld. Boxtel mag in elk geval niet de dupe worden. Duidelijkheid daarover heb ik op dit moment nog niet kunnen krijgen. Ik zie alleen dat er meer treinen gaan rijden. Bovendien heeft het kabinet daarvoor 3 miljard euro uitgetrokken, maar ik weet niet hoe hard deze toezegging is. Wij hebben in elk geval nog geen zak geld gekregen. Kortom, wat het kabinetsbesluit voor Boxtel betekent, is nu nog volstrekt niet helder”, zegt Van der Zanden duidelijk gepikeerd.

De wethouder denkt dat het moment waarop demissionair verkeersminister Camiel Eurlings het nieuws naar buiten bracht, alles te maken heeft met de verkiezingen voor de Tweede Kamer die gisteren werden gehouden.

In een reactie op het kabinetsbesluit liet provinciebestuurder Cora van Nieuwenhuizen zaterdag weten dat ze tijdens de onderhandelingen met ProRail over het zogeheten hoogfrequent spoor op het laatste moment nog een ongelijkvloerse spoorwegkruising voor Boxtel uit het vuur heeft gesleept. Die moet gebouwd worden nabij de fly-over die bij de laatste spoorweguitbreiding in het begin van de jaren negentig. Van Nieuwenhuizen gaf daarbij ook aan dat met het geld dat door Den Haag beschikbaar wordt gesteld voor de aanpassing van het spoor ook de dubbele overweg aangepakt kan worden.

Wethouder Van der Zanden heeft de Brabantse gedeputeerde voor Verkeer nog niet gesproken, maar laat duidelijk merken ook haar reactie prematuur en ongepast te vinden. Toch is hij er niet helemaal ongelukkig mee: ,,ProRail zal de nieuwe fly-over echter niet kunnen realiseren zonder medewerking van de gemeente Boxtel. In die zin staan we mogelijk sterker tijdens de verdere onderhandelingen.”




10 juni 2010

Print deze pagina

Terug