’GEMEENTE HEEFT GEEN INVLOED’

Verbreding A2 in sneltreinvaart

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Rijkswaterstaat wil in 2011 al starten met de verbreding van de A2 tussen de steden 's-Hertogenbosch en Eindhoven naar tweemaal drie rijstroken. (Foto: Albert Stolwijk).

Na de voltooiing van de Rondweg ’s-Hertogenbosch en de Randweg Eindhoven staat Rijkswaterstaat te trappelen voor de volgende miljoenenklus. In 2011 wil Rijkswaterstaat al starten met de verbreding van de A2 tussen beide steden naar tweemaal drie rijstroken. Boxtel heeft bitter weinig invloed op de plannen, maar ijvert in elk geval voor de ’landelijke inpassing van geluidsschermen’ en de zichtbaarheid van het Dommeldal.

Samen met de gemeenten Best en Vught maakte Boxtel deze week bekend dat de verbreding van de A2 in aantocht is. Vooruitlopend op het karwei worden drie informatievonden gehouden waar inwoners bijgepraat worden over de aard van de werkzaamheden. De eerste bijeenkomst is woensdag 21 juni in het Jacob-Roelandslyceum aan de Grote Beemd in Boxtel. Later volgen sessies in Vught en Best.

De Crisis- en Herstelwet maakt volgens woordvoerder Bas Schel van de gemeente Boxtel dat de lokale overheden weinig tot niets in te brengen hebben op de plannen van Rijkswaterstaat. ,,Door te blijven overleggen en Rijkswaterstaat te faciliteren bij het project, hebben we wel het nodige kunnen bereiken voor de inwoners van onze gemeente”, stelt Schel.

Hij doelt onder meer op het vullen van het gat in het huidige geluidsscherm nabij de Vorsenpoel en de beoogde inpassing van nieuwe geluidsschermen in het groen. ,,Het zicht op ons mooie Dommeldal blijft open door daar te werken met schermen waar automobilisten doorheen kunnen kijken. Uiteraard wil de gemeente negatieve gevolgen voor onze inwoners zoveel mogelijk voorkomen. Rijkswaterstaat stelt zich daarin coöperatief op.”

BEZORGD
De zegsman van de gemeente erkent dat Boxtel met Best en Vught ’bezorgd’ is over de gevolgen van de verbreding van de A2 voor haar inwoners. De nieuwe geluidsschermen die de A2 moeten isoleren van veelal dichtbevolkte woonwijken als In Goede Aarde en Boxtel-Oost, worden een stuk hoger dan de voorzieningen die er nu staan. De gemeenten hebben met Rijkswaterstaat een adviesbureau voor landschapsarchitectuur in de arm genomen, dat een visie maakt waarin komt te staan hoe de geluidsschermen in het groen kunnen worden ingepast.

In hoeverre inwoners zeggenschap hebben over de plannen van Rijkswaterstaat is onduidelijk. Schel: ,,Op de informatieavonden kunnen inwoners een eerste keer meedenken over de inpassing van de schermen. Het is wel duidelijk dat wettelijke, technische en financiële kaders de uiteindelijke mogelijkheden beperken.” Volgens de zegsman van de gemeente Boxtel worden inwoners, organisaties en bedrijven met zicht op de A2 per brief uitgenodigd om met de plannen voor de geluidsschermen kennis te maken. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

,,Er is nu geen mogelijkheid tot een formele procedure van bezwaar en beroep”, aldus de woordvoerder. In 2008 kondigde Rijkswaterstaat de verbreding van de A2 aan in de Startnotitie. Naar verwachting wordt later dit jaar het Ontwerp Tracébesluit (OTB) getekend en ter visie gelegd. Het OTB is de ’concept-blauwdruk’ voor de weg. Belanghebbenden kunnen dan wel volgens de formele procedure zienswijzen indienen en desgewenst in beroep gaan. Het OTB vermeldt alleen de hoogte en de locatie van de schermen, niet de landschappelijke inpassing.

De informatieavond in het Jacob-Roelandslyceum is maandag 21 juni toegankelijk van 19.00 tot 22.00 uur.
10 juni 2010

Print deze pagina

Terug