SUBSIDIEPOT PROVINCIE NOORD-BRABANT LEEG

Donkere wolken boven IDOP Gemonde

DOOR MARIËLLE WIJFFELAARS

De realisatie van de projecten van het integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) in Gemonde staat op losse schroeven. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een subsidieverzoek ingediend bij de provincie Noord-Brabant, maar de subsidiepot is leeg. De provincie beslist in juli of extra geld zal worden uitgetrokken voor de uitvoering van meerdere dorpsontwikkelingsplannen in Noord-Brabant.

De totale kosten voor de realisatie van de projecten in het Gemondse dorpsplan bedragen ruim 2 miljoen euro, waarvan 987.500 euro zou moeten worden gefinancierd door de provincie. Een groot aantal gemeenten heeft inmiddels een subsidieverzoek ingediend ten bate van dorpsplannen. ,,De pot is nu helemaal leeg”, bevestigt een woordvoerster van de gemeente Sint-Michielsgestel. ,,We hopen dat de provincie alsnog besluit extra geld uit te trekken voor deze projecten, maar ook zij hebben te maken met fikse bezuinigingsmaatregelen.”

Het uitvoeringsprogramma voor Gemonde omvat zeventien deelprojecten. Het ontwikkelen van een bibliotheekpunt in de gemeenschapshuis De Kei is inmiddels gestart, naar verwachting gaat dit nog voor de zomervakantie open. Andere projecten zijn onder meer het verbeteren van de verkeersveiligheid, herinrichting van het terrein rond de kiosk en aanpassen van bestaande woningen voor senioren.

SOCIALE SUPERMARKT
In het programma is ook de realisatie van een sociale supermarkt in Gemonde opgenomen. Met een kostenplaatje van 1.059.400 euro is dit het duurste project in het IDOP. ,,We gaan er vooralsnog vanuit dat de projecten gewoon uitgevoerd worden”, meldt fractievoorzitter Maarten Appelboom van Lijst Gemonde. ,,Mocht er geen subsidie mogelijk zijn, dan zal de gemeenteraad moeten bekijken of de kleinere plannen toch van de grond kunnen komen. Sommige projecten kunnen gecombineerd worden zodat ze minder geld kosten. Zo is er een plan om een huiskamer te starten in dorpshuis De Kei. Dit zou gecombineerd kunnen worden met het bibliotheekpunt, dat scheelt aanzienlijk in de kosten.”

In de vergadering van de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel wordt vanavond gesproken over de voorjaarsnota 2010 en zal ook het IDOP Gemonde worden behandeld. Door de gemeente zelf is 485.750 euro beschikbaar gesteld voor de projecten in Gemonde. Appelboom: ,,Meer geld vragen aan de gemeenteraad zou niet reëel zijn. Het bedrag dat door de gemeente wordt geïnvesteerd is riant. Door creatief met het geld om te gaan, kan in ieder geval een aantal plannen doorgang krijgen. Vooralsnog blijf ik positief en ga ik er vanuit dat de provincie alsnog subsidie zal geven.”

LIEMPDE
Ook de voortgang van de plannen in het Liempdse IDOP is onzeker. Volgens een woordvoerster van de gemeente Boxtel wordt binnenkort samen met de dorpsraad Liempde bekeken welke acties uitvoerbaar zijn binnen de gemeentelijke begroting. ,,Het college van B. en W. en de gemeenteraad moeten gaan bekijken welke projecten op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. De dorpsraad mag hierover een advies uitbrengen. Het IDOP wordt zeker voortgezet, maar we kunnen niet alles meteen uitvoeren.”

De gemeente Boxtel heeft nog geen subsidie aangevraagd bij de provincie voor de uitvoer van projecten uit het IDOP. Wel werd subsidie verleend voor het maken van het dorpsplan voor Liempde.
3 juni 2010

Print deze pagina

Terug