TEGENVALLER VOOR KERKBESTUUR

Kerktoren Liempde heeft LED-lampjes nodig

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Liempdse parochiekerk staat in de steigers. Door de afdekplaten van de steunberen te vervangen door Iers hardsteen hoopt het kerkbestuur de vochtproblemen de baas te worden. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

De opknapbeurt van de Liempdse parochiekerk vordert gestaag. De steunberen van het middenschip worden voorzien van nieuwe hardstenen afdekplaten; een karwei dat ongeveer halverwege is en volgens planning verloopt. Een tegenvaller is dat de uurwerkverlichting mankementen vertoont. Een extra kostenpost waarvoor naar schatting tien- tot vijftienduizend euro nodig is.

Vochtproblemen in het interieur van de aan Sint-Jans Onthoofding toegewijde dorpskerk brachten enkele jaren geleden de noodzaak voor de nieuwe afdekplaten op de steunberen aan het licht. Tevens wordt zink- en loodwerk geďnspecteerd en waar nodig vervangen. Enkele jaren geleden werd het achterste deel van de kerk al op deze manier aangepakt. Nu is het middenschip aan de beurt. De onkostenpost bedraagt 165.000 euro, waarvan het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen 65 procent bijdraagt, een bedrag van bijna 105.000 euro. Het restant van het bedrag is door de jaren heen door het parochiebestuur bijeen gespaard, mede dankzij acties en donaties.

De laatste weken laat echter de verlichting van de torenklok het afweten en daar had het parochiebestuur niet op gerekend, vertelt vicevoorzitter Tini van den Berg. ,,En daarvoor hebben we geen middelen, zodat we een beroep zullen moeten doen op de Liempdse bevolking.”

Bestuurslid Frank van de Schans knikt. ,,Iedereen maakt gebruik van de tijdsaanduiding op de kerktoren; katholiek of niet-katholiek, jong of oud, het maakt niet uit. We hopen dan ook dat iedereen een bijdrage wil geven. We willen kiezen voor een duurzame oplossing en denken daarbij aan LED-lampjes.”

In Liempde zullen de inwoners ook de beurs moeten trekken voor de restauratie van het 130 jaar oude kerkorgel. Door de jaren heen is wel lapwerk uitgevoerd om het muziekinstrument bespeelbaar te houden, maar het parochiebestuur wil het orgel weer in de oorspronkelijke staat herstellen. Op basis van een inspectie door de Katholieke Klok en Orgel Raad denken de parochiebestuurders hiervoor zo’n 80.000 euro nodig te hebben. Voor het herstel is de Stichting Restauratie Kerkorgel Liempde in het leven geroepen. Via bankrekening 1564.51.840 kunnen mensen donaties overmaken aan de restauratiestichting.

MARIABEELD
Het is echter niet allemaal kommer en kwel waar het Liempdse parochiebestuur mee te maken heeft, benadrukt Van den Berg: ,,Een gulle parochiaan heeft ons een Mariabeeld geschonken dat komende zondag na de hoogmis wordt ingezegend. Het beeld heeft een plaats gekregen in het torenportaal. Dat is voortaan in de zomermaanden voor passanten toegankelijk als devotieruimte. Hiermee komen we tegemoet aan een wens van het bisdom.”

En Van de Schans meldt dat onlangs de website www.parochieliempde.nl is gelanceerd waarop veel informatie is te vinden over de kerk en de plaatselijke geloofsgemeenschap.
27 mei 2010

Print deze pagina

Terug