BEZWAARMAKERS BUNDELEN KRACHTEN TEGEN BOXTEL

Vrachtwagenverbod Kapelweg onder vuur

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het voorgenomen vrachtwagenverbod op de Kapelweg stuit op veel verzet, onder meer van de Werkgeversvereniging Boxtel (WeB). (Foto: Albert Stolwijk)

DOOR MARC CLEUTJENS

Het gemeentebestuur van Boxtel kan rekenen op fel verzet tegen het voorgenomen vrachtwagenverbod op de Kapelweg. Deze week is de Werkgeversvereniging Boxtel (WeB) een procedure gestart om het verkeersbesluit dat moet leiden tot zo’n verbod ongedaan te maken. De WeB weet zich gesteund door Transport & Logistiek Nederland en EVO, de Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport. Ook het bedrijfsleven in Oisterwijk steunt het verzet. ,,Boxtel gaat volkomen voorbij aan de belangen van bedrijventerrein Ladonk”, oordeelt WeB-bestuurslid Siep Schukken.

Juist in de week dat het CDA twee politieke kopstukken naar Boxtel haalde om de verkeersproblematiek rond de dubbele overweg in de Tongersestraat en de Kapelweg ook in Den Haag op de kaart te zetten, wordt duidelijk dat het vrachtwagenverbod stevig onder vuur komt te liggen. Het gemeentebestuur is daarvan op de hoogte; de WeB heeft twee weken geleden bij wethouder Wim van der Zanden aangegeven dat ze alle middelen zal aangrijpen om het verbod van tafel te krijgen.

In de vorige bestuursperiode kondigde het gemeentebestuur een vrachtwagenverbod af voor de Kapelweg. Nadat eerst al een besluit werd genomen voor het gebied Kalksheuvel, volgde later een volgens de WeB ’tactische zet’ door ook een vrachtwagenverbod af te kondigen voor de Kapelweg tussen Luissel en de Huisvennen. ,,Op die manier denkt de gemeente ook alle bestemmingsverkeer te kunnen weren omdat op dat deel van de Kapelweg geen enkele voorziening is en door truckers dus ook geen bestemming aangetoond kan worden”, stelt Schukken.

Het bestuurslid van de WeB vindt het een ’schande’ dat B. en W. op deze manier een besluit hebben genomen. ,,Het besluit deugt niet, is zeer slecht onderbouwd en maakt dat de gemeente nu grote ruzie met ons krijgt.” Wat Schukken irriteert is dat het gemeentebestuur niet heeft gereageerd op eerder ingediende bezwaren. ,,Zonder op onze bezwaren in te gaan is een verkeersbesluit genomen. We waren dan ook stomverbaasd dat we via de krant moesten vernemen dat een vrachtwagenverbod werd ingesteld op dit kleine deel van de Kapelweg, zonder dat daarover met ons is gecommuniceerd.”

KEERLUS
Volgens de werkgevers gaat Boxtel met het vrachtwagenverbod voorbij aan de belangen van Ladonk. ,,Het college laat de oren te veel hangen naar de mensen die aan de Kapelweg wonen. Natuurlijk zal daar wel eens last zijn van vrachtverkeer, maar de weg afsluiten druist in tegen de belangen van alle bedrijven op Ladonk”, stelt bestuurslid Schukken. Die geeft aan dat het verkeersbesluit leidt tot nodeloos omrijden van trucks. ,,Zeker omdat Boxtel heel veel zaken doet met Oisterwijk en juist in die gemeente prima wegen zijn aangelegd om het bedrijventerrein ook richting Boxtel te ontsluiten.”

In haar bezwaren zal de WeB onderstrepen dat het vrachtwagenverbod Boxtel op termijn in problemen zal brengen. ,,Als Boxtel een ontsluitingsweg wil aanleggen tussen de Colenhoef en de Kapelweg, zal toch aangetoond moeten worden dat er behoefte is aan zo’n weg. Als er een vrachtwagenverbod van kracht is, rijden er geen trucks en zal de noodzaak niet bewezen kunnen worden”, zo verwacht Schukken.

Het bestuurslid van de WeB geeft aan dat het verkeersbesluit van Boxtel ook indruist tegen de adviezen van bureau Akertech, dat nota bene in opdracht van de gemeente een rapport opstelde. ,,Daarin staat dat Boxtel intensief overleg moet voeren met Oisterwijk en afspraken moet maken over de bebording. Daarnaast moet op de Kapelweg een keerlus komen om vrachtwagens die er toch inrijden de kans te bieden om te keren. Grond heeft de gemeente op die plek echter niet in bezit.”
20 mei 2010

Print deze pagina

Terug