’SOEPEL OMGAAN MET REGELS’

Boxtel: regels voor bermmonumenten

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De gemeente Boxtel gaat regels maken voor bermmonumenten. Boxtel staat ook tijdelijke herinneringstekens, zoals voor de in november verongelukte Koen van Abeelen, toe.(Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Het gemeentebestuur van Boxtel werkt aan regels voor het toestaan van zogeheten bermmonumenten binnen en buiten de bebouwde kom. Op dit moment behandelt de gemeente twee verzoeken om zo’n monument voor dodelijke slachtoffers van een ongeval op te richten: aan de Schijndelsedijk en de Bakhuisdreef. ,,We willen regels waarbij we zoveel mogelijk toestemming willen geven, mits de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt”, zegt wethouder Willie van de Langenberg.

Volgens Van de Langenberg bespeuren veel gemeenten een groeiende wens van inwoners om op plekken waar zich ernstige ongevallen met dodelijke afloop hebben voorgedaan gedenktekens op te richten. ,,De ervaring leert dat deze gedenktekens nabestaanden kunnen helpen bij de rouwverwerking. Daarnaast verhogen deze monumentjes het veiligheidsbesef van andere weggebruikers.”

De verkeerswethouder onderstreept dat de regels die momenteel worden opgesteld vooral bedoeld zijn om alert te kunnen reageren op aanvragen. Voorop staat dat de bermmonumenten op een verkeersveilige plek worden opgericht. ,,Meestal komen ze op een plek die juist niet zo veilig is en voorkomen moet worden dat daardoor nieuwe incidenten ontstaan omdat mensen er stil gaan staan”, zegt Van de Langenberg.

OMWONENDEN
Het gemeentebestuur gaat in de regelgeving onderscheid maken tussen monumenten die binnen of buiten de bebouwde kom worden opgericht. Binnen de bebouwde kom is de maximale omvang bepaald op 30 bij 30 centimeter en wil Boxtel alleen gedenktegels toestaan. Van de Langenberg: ,,Daarbij is van belang hoe omwonenden reageren. Niet iedereen wil dagelijks herinnerd worden aan een dodelijk ongeval of ander ernstig incident. Als omwonenden er moeite mee hebben, moet je als gemeente nee kunnen zeggen.”

Buiten de bebouwde kom staat Boxtel bermmonumenten toe die maximaal 50 centimeter breed, lang en hoog zijn. Toestemming wordt verleend voor een periode van vijf jaar, daarna kan telkens gekozen worden voor een verlenging van drie jaar. ,,Als nabestaanden dat willen, mogen de gedenktekens eerder verwijderd worden”, zo geeft de wethouder aan. Het gemeentebestuur heeft geen moeite met tijdelijke bermmonumenten. In november werd zo’n gedenkplek ingericht aan de Bosscheweg, ter nagedachtenis aan de 22-jarige Koen van Abeelen die bij een tragisch ongeval het leven verloor nadat hij met zijn auto tegen een boom was gebotst.
20 mei 2010

Print deze pagina

Terug