SCHOLEN KIEZEN EEN GEZAMENLIJKE NAAM

Vmbo en praktijkonderwijs vormen Baanderherencollege

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Vergezeld door een tamboer en een jonkvrouw leest heer Willem van Boxtel de proclamatie voor waarin de naam Baanderherencollege bekend wordt gemaakt. De rollen worden gespeeld door medewerkers van het Oisterwijkse reclamebureau Mallens & Markhorst. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Baanderherencollege. Die naam straalt de zelfstandigheid en het doorzettingsvermogen uit, die leerlingen meekrijgen tijdens hun opleiding aan het Vmbo-College Boxtel en het Praktijkonderwijs Boxtel. Met die gemeenschappelijke naam gaan de twee onderwijsinstellingen van het schoolgebouw aan de Baanderherenweg voortaan door het leven.

Gistermiddag werd in de Tijberzaal van het Vmbo-College Boxtel de nieuwe naam gepresenteerd voor docenten en een handjevol leerlingen. Speciaal daarvoor kwam de middeleeuwse leenman Willem van Boxtel met tromgeroffel de zaal in om een proclamatie voor te lezen.

De naam, waarover de afgelopen twee maanden is nagedacht, refereert aan de baronnen die vanaf de elfde eeuw tot aan de Franse Revolutie aan het einde van de achttiende eeuw de heerlijkheid Boxtel in bezit hadden. ,,Trotse personen die ergens voor stónden. Net als de mensen op deze school”, vertelde Leon Spaan, die niet alleen rector is van het Baanderherencollege, maar ook van Jacob-Roelandslyceum voor havo- en vwo-onderwijs.

Directeur Leo Versteeg geeft leiding aan de Boxtelse vmbo-school die acht jaar geleden tot stand kwam nadat lbo-school Den Tijber en mavo Wilgenbroek fuseerden. Eerdere voorlopers hanteerden namen als Pius X en Mgr. Bannenberg. Frank Vermeer blijft directeur van het praktijkonderwijs. Beide scholen traden aan het begin van het schooljaar al toe tot Ons Middelbaar Onderwijs, het regionale schoolbestuur waaraan sinds jaar en dag ook het JRL is verbonden.

VOLWASSENENEDUCATIE
Deze week werd bekend dat wordt onderzocht of de volwasseneneducatie van het Koning Willem I College ondergebracht kan worden in het schoolgebouw aan de Baanderherenweg. Nu is die opleiding nog gevestigd in brede school De Wilgenbroek. De gemeente Boxtel wil het volwassenenonderwijs liever verplaatsen om zo ruimte te creëren voor de verhuizing van basisschool De Hobbendonken naar De Wilgenbroek. ,,Er is inderdaad gesproken over die optie, maar overdag is hier geen plek. We zelf al onze lokalen nodig”, vertelde directeur Versteeg gisteren na afloop van de naamspresentatie. Volgens hem wordt momenteel bekeken of een combinatie mogelijk is met het aanpalende Bouwopleiding Gespecialiseerde Aannemingsbedrijven.
29 april 2010

Print deze pagina

Terug