MAATREGELEN ZORGEN VOOR FILES OP PARALLELWEG

’Paal ontmoedigt sluipverkeer op Hal’

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De wethouders Willem Kraanen (staand, derde van rechts) van Vught en oud-wethouder Wim van Erp (staand, tweede van rechts) van Boxtel openden vrijdag 16 april de heringerichte Boxtelseweg en Hal, de parallelweg langs de A2. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

De herinrichting van de Boxtelseweg en Hal, de parallelweg langs de A2, op zowel Vughts als Boxtels grondgebied is voltooid. Beide gemeenten hebben hier maatregelen genomen om een duurzame en veilige inrichting van de weg te realiseren met het doel sluipverkeer te weren en een veilige weg voor fietsers te creëren. Vrijdagmiddag werd de weg officieel geopend. Deze week bleek al meteen dat de maatregelen hun uitwerking niet missen, ’s morgens en ’s avonds stonden elke dag lange files op de parallelweg.

Automobilisten moeten nog duidelijk wennen aan de verkeersremmende maatregelen op de parallelweg. Met name door de verzinkbare paaltjes ter hoogte van Hal die elke auto tijdens de spitsuren met een wachttijd opzadelen van 45 seconden, is de route onaantrekkelijk gemaakt voor het sluipverkeer. De maatregelen werken wel, zo bleek, maar zorgden behalve voor files ook voor veel ergernis bij bestuurders van auto’s en vrachtwagens.

OPENING
De opening van de Boxtelseweg werd vrijdag 16 april verricht op de grens van Boxtel en Vught, ter hoogte van de Essche Stroom, door de demissionaire Vughtse wethouder Willem Kraanen en oud-wethouder Wim van Erp. Van Erp vertegenwoordigde de gemeente Boxtel omdat hij intensief bij de totstandkoming en uitvoering van het project betrokken is geweest.

Wethouder Kraanen liet na afloop van de officiële handeling - het doorknippen van een lint - weten dat in Vught al enkele jaren de wens bestond om de Boxtelseweg duurzaam veilig in te richten. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij was behalve het verbeteren van de veiligheid voor fietsers het beperken van de snelheid van gemotoriseerd verkeer.

,,Vught en Boxtel hebben de herinrichting samen opgepakt en gerealiseerd. De genomen maatregelen maken de weg onaantrekkelijk voor het sluipverkeer en geven fietsers de ruimte. Er werd al jarenlang gesproken over het aanpakken van de Boxtelseweg, maar helaas vormde een ernstig ongeluk met scholieren in 2007 de aanleiding om echt spijkers met koppen te gaan slaan”, aldus Kraanen.

,,We hadden liever gezien dat er hier een vrijliggend fietspad gerealiseerd kon worden, maar dat zou jaren geduurd hebben vanwege procedures rond de onteigening van de grond. We wilden niet langer wachten en op korte termijn voor een goede oplossing zorgen.”

OBSTAKELS
Het resultaat van alle werkzaamheden op de parallelweg zijn rode (op Vughts grondgebied) en kleurloze fietsstroken (in Boxtel) die het fietsverkeer langs snelheidsremmende combinaties van wegversmallingen en drempels leiden. De fietsers kunnen de obstakels links laten liggen en er ongehinderd voorbij rijden, want de stroken liggen buiten de versmallingen. Het autoverkeer kan er echter niet omheen en is gedwongen de snelheid aan te passen.

De wethouders Kraanen en Van Erp lieten vrijdag weten dat er voorzieningen zijn getroffen, die de hoeveelheid auto’s op de Boxtelseweg terug moeten dringen. Kraanen: ,,Daarbij gaat het vooral om het verkeer dat de files in de spits op de A2 via de parallelweg wil omzeilen. Door de verzinkbare paaltjes is dat alternatief onaantrekkelijk geworden. Het is heel belangrijk dat we hier nu een veiliger route hebben gerealiseerd omdat het om een drukke route gaat die veel door fietsers gebruikt wordt, bovendien is het ook een recreatieve fietsroute. We hopen dat de herinrichting nog meer mensen zal stimuleren om de fiets te pakken.”

HALVE TON
De locatie van de paal is in samenspraak met de omwonenden gekozen, waarbij de doorgang voor de hulpdiensten gegarandeerd is. ,,De paal staat op Boxtels grondgebied, maar is door de gemeente Vught bekostigd”, aldus oud-wethouder Van Erp.

Van Erp: ,,In Boxtel hadden we het geld niet om onze fietsstroken rood te maken. Dit project heeft onze gemeente een halve ton gekost, waarvoor onder meer op een viertal plaatsen op Hal wegversmallingen zijn aangelegd. We gaan ervan uit dat de paal sluipverkeer zal ontmoedigen. Bovendien oogt de weg door de genomen maatregelen ook optisch veiliger voor fietsers. Wij hadden ook liever een vrijliggend fietspad gezien, maar dit is een prima alternatieve oplossing die we bovendien veel sneller hebben kunnen realiseren. Het is een grote verbetering.”

Directeur Susan Philips van de Rabobank Vught was door wethouder Kraanen uitgenodigd voor de openingshandeling. Ze werd vergezeld door een aantal recreantenwielrenners in het tenue van de Rabobank-ploeg, die ter gelegenheid van de opening van de Boxtelseweg een toertochtje maakten richting Vught. ,,Als Rabobank zijn we vandaag uitgenodigd omdat wij de wielersport en fietsen in het algemeen een warm hart toedragen en ondersteunen. Wij proberen fietsen te stimuleren omdat het een sportieve en gezonde bezigheid is en zijn daarom heel blij dat de gemeenten Vught en Boxtel deze weg fietsvriendelijker gemaakt hebben”, zei Philips.

Reijnoud de Haan van de Vughtse Fietsersbond zei, mede namens zijn Boxtelse collega Pierre van den Oord, dat de bond eigenlijk een voorkeur had voor een afsluiting van de weg met een pasjessysteem. ,,Maar deze vorm met een zogeheten vertragende paal is zeer acceptabel. Jammer vinden we wel dat de breedte en de kleur van de fietsstroken op de grondgebieden van de beide gemeenten niet dezelfde is. Toch kunnen we concluderen dat de heringerichte weg forse verbeteringen biedt in vergelijking met de oude situatie.”

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Dit beeld was de afgelopen dagen vaak te zien op de parallelweg langs de A2, ter hoogte van Hal. Deze verzinkbare paaltjes maken de weg onaantrekkelijk voor het sluipverkeer en zorgden deze week in de ochtend- en avondspits voor files. Tot ergernis van veel automobilisten die vaak langer dan 45 seconden moesten wachten, soms wel drie minuten… (Foto: Albert Stolwijk).
22 april 2010

Print deze pagina

Terug