VANAVOND INSTALLATIE WETHOUDERS

Nieuw college Gestel presenteert plannen

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De drie beoogde wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel: Ed Mathijssen, Ben Leenen en Henk van Roosmalen. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARIËLLE WIJFFELAARS

Formateur Ben Leenen kan opgelucht ademhalen. Vrijdag 18 april werd het nieuwe coalitieakkoord ondertekend door politieke partijen DorpsGoed, CDA en Plaatselijke Politieke Alliantie (PPA). De beoogde wethouders Leenen (DorpsGoed), Ed Mathijssen (PPA) en Henk van Roosmalen (CDA) worden vanavond beëdigd in de gemeenteraadsvergadering. Ook wordt dan het coalitieakkoord besproken.

Na de verkiezingen van woensdag 3 maart voerde Leenen als informateur gesprekken met alle Gestelse politieke partijen. ,,Hieruit kwam snel naar voren dat een coalitie van DorpsGoed, CDA en PPA de meeste kans van slagen had”, legt Leenen uit. ,,In zes sessies hebben we uiteindelijk een akkoord samengesteld. Voor een groot deel zetten we het huidige beleid voort, wel moeten we er rekening mee houden dat ook Sint-Michielsgestel de komende tijd flink zal moeten bezuinigingen.”

De financiële vooruitzichten zijn volgens beoogd wethouder Mathijssen niet rooskleurig. ,,De Nederlandse overheid zal vanaf 2011 fors gaan bezuinigen, dat heeft ook gevolgen voor de inkomsten van de gemeente.” In het zwartste scenario moet gedacht worden aan een structurele korting die kan oplopen tot meer dan 3 miljoen euro. ,,We gaan dus behoedzaam om met onze ambities”, zegt Mathijssen.

SAMENWERKING
De komende vier jaar gaat een goede dienstverlening een grote rol spelen binnen de gemeente Sint-Michielsgestel. Leenen wil bekijken of er meer samenwerking kan komen met buurgemeenten zoals Boxtel, Vught, Schijndel en Sint-Oedenrode. Het gaat dan vooral om backoffice-werkzaamheden. Ook wil het nieuwe college meer energie steken in jongerenparticipatie.

Leenen, Mathijssen en Van Roosmalen vinden het van belang dat alle kernen binnen de gemeentegrenzen goed bereikbaar blijven. Daarom wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur. Volgens Leenen spelen niet alleen de provinciale wegen N279 en N617 daarbij een rol, ook het fietsverkeer staat hoog op de agenda van het nieuwe college. ,,De fietsvoorzieningen op doorgaande wegen moeten verbeterd worden”, vindt Leenen. ,,Daarnaast zullen ook de twee provinciale wegen worden aangepakt. Dat is van belang omdat deze de verbinding vormen tussen de kernen van de gemeente.”

Ook pleit het drietal voor meer eenheid tussen de kernen Gemonde, Middelrode, Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel. ,,Door goede dienstverlening en aandacht voor voorzieningen in de kernen, hopen we alle kernen leefbaar te houden”, zegt Mathijssen. ,,Alle inwoners moeten tevreden zijn met hun woonplaats, dat is het belangrijkste doel.” Het nieuwe college wil dan ook zo snel mogelijk starten met uitvoer van het integraal dorpsontwikkelingsplan in Gemonde. ,,We volgen de gemaakte planning, zodat ook de Gemondenaren zo snel mogelijk verbetering zien.”

GEEN PROBLEMEN
Vanavond wordt door de gemeenteraad gesproken over het coalitieakkoord, ook worden de drie beoogde wethouders tijdens de vergadering beëdigd. Leenen voorziet geen grote problemen: ,,Elke partij zal zien dat dit akkoord gewoon goed is. We laten hiermee zien dat we ambities hebben, maar ook nadenken over de toekomst. We kunnen namelijk niet voorspellen wat voor bezuinigingen er moeten komen, dat is afhankelijk van de Nederlandse overheid.”

Het drietal heeft de portefeuilles binnen het college al verdeeld. Leenen blijft, net als in de voorgaande raadsperiode, verantwoordelijk voor cultuur, onderwijs, volksgezondheid, openbare werken en verkeer. Nieuwkomer Mathijssen gaat zich voornamelijk bezighouden met financiën, volkshuisvesting, milieu, afvalinzameling en het WMO-beleid. Van Roosmalen heeft onder meer ruimtelijke ordening, economische zaken, toerisme, grondbeleid en vergunningverlening in zijn portefeuille.
22 april 2010

Print deze pagina

Terug