POLITIEK NEEMT BESLUIT OVER SANERING OVERWEG

Afsluiting Bakhuisdreef stap dichterbij

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De spoorwegovergang in de Bakhuisdreef is sinds het laatste ongeval in september provisorisch afgesloten. De gemeente Boxtel wil de overweg permanent afsluiten. (Archieffoto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

De Boxtelse politiek neemt deze maand een beslissing over de definitieve afsluiting van de Bakhuisdreef. De onbewaakte spoorwegovergang in de verbindingsweg tussen Tongeren en de Kapelweg was vorig jaar tweemaal het decor van een ernstige aanrijding, waarbij twee doden en twee zwaargewonden vielen. Sinds het laatste ongeval is de overweg met betonblokken versperd.

Onder druk van de publieke opinie en ingegeven door de twee ernstige incidenten, besloot het gemeentebestuur in december vorig jaar de spoorwegovergang voorlopig af te sluiten. De inderhaast opgeworpen barričres maken het oversteken van de spoorbaan voor alle weggebruikers momenteel onmogelijk. Het gemeentebestuur wil de Bakhuisdreef onttrekken aan het openbaar verkeer.

Die maatregel is nodig om in een vervolgprocedure te komen tot opheffing van de spoorwegovergang. Boxtel krijgt daarbij medewerking van ProRail, dat bereid is om aan de plannen mee te werken. Uit een raadsvoorstel dat komende week door de politiek wordt besproken blijkt, dat de gemeente ervoor kiest om de Bakhuisdreef voor de duur van vijf jaar aan het openbaar verkeer te onttrekken.

De verwachting is dat de Bakhuisdreef na die periode nooit meer opengesteld zal worden. De gemeente baseert zich op infrastructurele ontwikkelingen die zowel op landelijk als lokaal niveau zullen plaatsvinden. Steeds meer spoorwegovergangen zullen de komende jaren worden opgedoekt, alhoewel een sanering van alle overwegen in Boxtel voorlopig van de baan lijkt sinds minister Camiel Eurlings van Verkeer & Waterstaat een bedrag hiervoor schrapte.

BEZWAREN
Uit gemeentelijke stukken blijkt dat bezwaren zijn ingediend tegen de plannen van de gemeente Boxtel. De bezwaarmakers zijn de Structuurgroep Infrastructurele Barričrevorming-recreatie en de afdeling Boxtel van de Fietsersbond. Weliswaar hebben beide partijen geen bezwaar tegen de onttrekking van de Bakhuisdreef aan het openbaar verkeer, maar vindt men dat een aantal aanvullende maatregelen moet worden genomen. Zo dienen de Kromakker, d’Ekker en De Donders onverhard te blijven en moeten bestaande spoorwegovergangen toegankelijk blijven voor wandelaars, fietsers en ruiters.

Daarnaast willen de bezwaarmakers dat een vrijliggend fietspad met schelpenzand wordt aangelegd langs de Vinkenberg. De Vinkenberg voert van de overweg in de Kapelweg naar de Voorstraat. De gemeente wil niet meewerken aan dat plan omdat de Vinkenberg te boek staat als een trekkerpad, dat de laagste onderhoudsbehoefte heeft. Het (deels) verharden van dit zandpad past bovendien niet in het cultuurhistorisch karakter van dit gebied. Ook zou het zandpad te intensief gebruikt worden door landbouwverkeer, waardoor de verharding snel slijt. Boxtel wil voorts geen gronden aankopen om langs de Vinkenberg een vrijliggend fietspad aan te leggen.

KROMAKKER
Het gemeentebestuur houdt rekening met beroepsprocedures van de bezwaarmakers, zo blijkt uit de stukken. Indien de Structuurgroep Infrastructurele Barričrevorming-recreatie en de afdeling Boxtel van de Fietsersbond hiertoe overgaan, vreest Boxtel een ’aanzienlijke vertraging’ en zal het onttrekken van de Bakhuisdreef aan het openbaar verkeer nog geruime tijd duren.

Het is overigens opmerkelijk dat oud-wethouder Wim van Erp in december in Brabants Centrum nog heeft aangegeven bereid te zijn extra maatregelen te treffen voor fietsers. ,,Als de Bakhuisdreef dicht gaat, willen we voor fietsers en wandelaars alternatieven bieden, bijvoorbeeld door de onverharde Kromakker te verbeteren”, stelde Van Erp destijds. ,,Dat is ook nodig omdat landbouwverkeer vaker over Tongeren zal rijden en daarmee de hinder voor fietsers en wandelaars toeneemt.”

Het gemeentebestuur verwacht dat de sanering van de spoorwegovergang in juni 2010 zou kunnen starten. Dat is precies een jaar na het eerste dodelijk ongeval op de overweg. De commissie Ruimtelijke Zaken buigt zich dinsdag 27 april over het voorstel.
22 april 2010

Print deze pagina

Terug