WETHOUDERS EN RAADSLID BEËDIGD

College en raad Haaren kunnen aan de slag

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het nieuwe college van Haaren poseert in de raadzaal: van links naar rechts: wethouder Eric van den Dungen (VVD), burgemeester Frans Ronnes en wethouder Johan van den Brand (Samenwerking ’95). (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

Het college van B. en W. en de nieuwe gemeenteraad van Haaren kunnen aan het werk. In de raadsvergadering van donderdag 8 april werden de wethouders Johan van den Brand en Eric van den Dungen van de coalitiepartijen Samenwerking ’95 en VVD beëdigd, net als het nieuwe gemeenteraadslid Peter-Paul Grielen van Samenwerking ’95 die de plaats inneemt van Van den Brand.

De raad nam donderdag 8 april afscheid van de eerste vrouwelijke wethouder van Haaren, Carine Blom uit Biezenmortel. Zij is vier jaar actief geweest als lid van het college en gaat nu als raadslid aan de slag voor oppositiepartij Progressief ’96. Bloms fractiegenoot Jos Barends liet tijdens een korte discussie over het coalitieprogramma ’Samenwerken voor vier dorpen 2010-2014’ weten dat hij tevreden was over een aantal punten in het programma en ’treurig’ over een paar andere zaken.

Barends: ,,Meestal wordt er over een coalitieakkoord in eerste instantie gewichtig gedaan, terwijl de inhoud van het programma na twee weken alweer vergeten lijkt. We zijn onder meer tevreden over de aandacht in het akkoord voor de communicatie met de burger, de aandacht voor duurzaamheid, de visie op woningbouw en over het voornemen om een gemeentewinkel te realiseren.”

Oud-wethouder Barends werd na eigen zeggen treurig van het volgens hem krampachtig vermijden van het woord herindeling in de passage over bestuurlijke vernieuwing. ,,We zijn daarnaast teleurgesteld over de plichtmatige behandeling van de zwakkeren in de Haarense samenleving, waarbij ik doel op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het beleidsterrein Sociale Zaken. Ook het ontbreken van een financiële onderbouwing vinden wij een gemis, bovendien is hier sprake van een tegenstrijdigheid. Aan de ene kant wordt door de coalitie gezegd dat de belastingen niet meer dan trendmatig verhoogd worden, maar er is wel sprake van een probleem als dadelijk de uitkering van het Rijk tegenvalt. Op veel gebieden wordt in het stuk geen oplossing of een denkrichting geboden.”

KRITISCH
Barends pleitte ervoor om het coalitieakkoord over twee jaar opnieuw te raadplegen om te beoordelen welke zaken gerealiseerd zijn. ,,Wij zullen het college de komende periode ondersteunen daar waar mogelijk en kritisch volgen waar dat gepast is”, zei Barends. Oud-wethouder en kersvers raadslid Jan Brenninkmeijer van oppositiepartij CDA gaf aan dat zijn partij nog geen kans had gehad om het coalitieprogramma grondig door te nemen en dat zijn fractie de coalitiepartijen het voordeel van de twijfel gaf. ,,Wij hebben nu nog geen oordeel over het beleid, maar komen hier later op terug”, aldus Brenninkmeijer.

Wethouder Van den Brand van Samenwerking ’95 was blij met de opstelling van de Haarense christendemocraten, die aangegeven hebben op constructieve wijze oppositie te willen gaan voeren in de komende jaren. Van den Brand: ,,Ik hoop dat de mensen van Progressief ’96 niet al te treurig worden, want de punten in het coalitieprogramma moeten natuurlijk nog uitgewerkt worden. Daarnaast verwacht ik dat we vanwege de onduidelijkheid over de financiële toekomst van Haaren, doordat we nog niet weten hoeveel we gekort gaan worden door het Rijk, vaak met elkaar in discussie moeten.”

GEZONDE GEMEENTE
Fractievoorzitter Ton van de Ven van coalitiepartij VVD gaf aan blij te zijn met het aantal punten in het coalitieprogramma waarover Progressief ’96 wél tevreden was. ,,Dat zijn er gelukkig meer dan het aantal punten waarover men teleurgesteld is. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat die zogenaamde treurige punten op te lossen zijn. Gelukkig is Haaren op dit moment een gezonde gemeente, waarbij we willen benadrukken dat we de burgers niet willen laten opdraaien voor eventuele financiële tegenvallers.”

Inmiddels is ook meer duidelijkheid over de verdeling van de portefeuilles in het college. Burgemeester Frans Ronnes is onder meer verantwoordelijk voor openbare orde, automatisering en volksgezondheid. Wethouder Van den Brand gaat zich bezighouden met onder meer volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, verkeer, sociale zaken en welzijn. VVD-wethouder Van den Dungen krijgt een portefeuille met daarin de beleidsterreinen onderwijs en sport, de centrumplannen Haaren en Helvoirt, het buitengebied, ruimtelijk beheer (onderhoud van wegen, groen en riolering) en financiën.
15 april 2010

Print deze pagina

Terug