WIJKPARKJE LENNISHEUVEL KRIJGT EXTRA ATTRACTIE

Contouren Romeinse hoeve keren terug op Boseind

DOOR HENK VAN WEERT

Vanmiddag, donderdag 15 april, is het datacenter van Rabobank Nederland op bedrijventerrein Vorst officieel geopend. Daar is bekendgemaakt dat een oude Romeinse boerderij, die tweeduizend jaar geleden op het terrein stond, deels wordt gereconstrueerd in het nabijgelegen parkje dat momenteel wordt aangelegd. De Heemkundekring Boxtel, die het idee had aangedragen, is enthousiast.

Hedenmiddag, donderdag 15 april heeft burgemeester Frank van Beers van Boxtel samen met Piet van Schijndel, lid van de raad van bestuur van Rabobank Nederland, tijdens een besloten bijeenkomst de officiële opening verricht van het datacenter op bedrijventerrein Vorst.

Zaterdag 17 april is er een open dag en kan het publiek een kijkje nemen in het opmerkelijk kantoorpand dat als een ’druppel’ in het landschap is gesitueerd door architect Margriet Eugelink van Van Aken Architecten in Eindhoven. Dan kunnen bezoekers ook zien waar in de Romeinse tijd en in de middeleeuwen boerderijen stonden op Boseind. De Heemkundekring richt tijdens de open dag een stand in met de resultaten van de archeologische opgravingen die eind december 2008 zijn verricht.

,,Een circa dertig jaar oud onderzoek wees uit dat ter plekke weinig waardevols zou worden gevonden”, vertelt voorzitter Dik Bol van de Heemkundekring. En mede op grond daarvan gaf de gemeente Boxtel een bouwvergunning af. Maar sinds 2007 is het wettelijk verplicht bodemonderzoek te doen naar sporen uit het verleden. ,,Naar aanleiding van de vondsten door een amateurarcheoloog tijdens de aanleg van de Keulsebaan in 1996 wisten we dat er wel degelijk archeologische sporen te vinden moesten zijn; er werden destijds restanten van Romeins aardewerk aangetroffen”, vertelt Bol.

RECONSTRUCTIE
De Heemkundekring drong bij de gemeente aan op nader archeologisch onderzoek en dat resulteerde er uiteindelijk in dat toch proefsleuven werden gegraven. Rabobank Nederland financierde dat onderzoek. In juli vorig jaar werden de resultaten bekend en bleek dat 336 paalkuilen, 75 greppels en acht karrensporen waren gevonden en gedocumenteerd. Naast twee erven uit de middeleeuwen (circa 1200) werd ook een Romeinse boerderij gelokaliseerd.

Die Romeinse boerderij kan worden vergeleken met een bouwwerk waarvan eerder aan de oever van de Dommel bij de algemene begraafplaats Munsel bodemsporen werd gevonden. Een maquette van zo’n boerderij is sinds enkele maanden te zien in oertijdmuseum De Groene Poort en zal waarschijnlijk zaterdag ook tijdens de open dag in het datacenter worden geëxposeerd.

In het parkje dat momenteel door de gemeente Boxtel in de voormalige paardenwei tegenover manege Brede Heide wordt aangelegd, wordt met circa vier meter hoge palen en een stukje gereconstrueerde lemen muur een idee gegeven van hoe zo’n Romeinse boerderij er in werkelijkheid uitzag. Bovendien worden met plaveisel de contouren van het circa tweeduizend jaar oude bouwwerk zichtbaar gemaakt. Dat gebeurt gelijktijdig met de inrichting van het parkje, zo verwacht heemkundevoorzitter Bol. ,,We zijn erg in onze nopjes met dit geschenk van Rabobank Nederland. De plattegrond van de boerderij schuift weliswaar wat op in het landschap, maar zal wel in de oorspronkelijk windrichting worden aangebracht.”
15 april 2010

Print deze pagina

Terug