NIJPEND TEKORT AAN VRIJWILLIGERS

Donkere wolken boven Bazaar Selissenwal

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Dit is de Bazaar Selissenwal ten voeten uit: dansen op oriëntaalse klanken in een zonovergoten park Molenwijk. (Archieffoto Brabants Centrum).

DOOR MARC CLEUTJENS

De Bazaar Selissenwal verkeert in zwaar weer. Het multiculturele evenement dat jaarlijks enkele duizenden bezoekers naar wandelpark Molenwijk lokt, kampt met een nijpend tekort aan vrijwilligers en dreigt daardoor afgelast te worden. Alleen de komst van drie tot vier bestuursleden die de kar willen trekken lijkt de Bazaar Selissenwal nog te kunnen redden.

De Bazaar Selissenwal staat gepland voor zondag 11 juli en beleeft daarmee de achtste editie. Vorig jaar nog werd met veel bravoure aangekondigd dat het multiculturele festival nieuwe wegen zou inslaan om zo een echt Boxtels evenement te worden en zich niet louter te richten op bewoners van de wijk Selissenwal. Ook werd met hulp van studenten van SintLucas een nieuwe huisstijl ontwikkeld.

Ruim drie maanden voordat de Bazaar Selissenwal in park Molenwijk gehouden moet worden, is het onzeker of het festival doorgang kan vinden. Volgens rustend bestuurslid Jeroen Pijnenburg, die van meet af aan zeer nauw betrokken was bij de organisatie, hebben voorzitter Rocco Ancarola en bestuurslid Janice Westerman hun taken neergelegd en is er dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. ,,Rocco en Janice hebben de organisatie als een hele zware last ervaren en kunnen niet nog een jaar doorgaan”, aldus Pijnenburg.

Hij vervolgt: ,,We zoeken bestuursleden die niet alleen willen vergaderen, maar echte doeners die de handen uit de mouwen willen steken en op 11 juli van begin tot eind willen werken aan een geweldige Bazaar Selissenwal”, zegt Pijnenburg. ,,De bestuursleden zijn in wezen de organisatoren.” De Boxtelaar die bij DELTA actief was als jongerenwerker, maar nu als zelfstandig ondernemer zijn brood verdient, vertelt slechts in de zijlijn actief te zijn voor de Bazaar. ,,Maar nu de problemen zo groot zijn, kan ik niet achterover leunen en het evenement ter ziele laten gaan. Daarvoor is het te veel mijn kindje.”

FINANCIEEL GEZOND
Het is opmerkelijk dat er boven de Bazaar Selissenwal zo’n donkere wolken hangen. Volgens Pijnenburg is de financiële situatie rond het festival gezond. ,,We krijgen elk jaar subsidie van de gemeente en Woonstichting Sint-Joseph is een belangrijke sponsor.” Desondanks blijkt het lastig om adequate bestuursleden te vinden die intensief de schouders onder de Bazaar Selissenwal willen zetten. Reden om al eens met het gemeentebestuur te gaan praten. En om het vrijwilligerssteunpunt van DELTA in te schakelen om ook via dat kanaal medewerkers te werven. Tot op heden zonder succes.

Pijnenburg is niet echt optimistisch over de goede afloop. Alles staat of valt met de toetreding van nieuwe bestuurders die 11 juli met dikke letters in hun agenda willen schrijven. ,,Krijgen we vlot drie, vier goede mensen bij elkaar, dan trekken we het draaiboek uit de kast. Dienen die organisatoren zich niet aan, dan vrees ik het ergste voor het voortbestaan van de Bazaar Selissenwal.”

AANMELDEN
Potentiële vrijwilligers die willen toetreden tot het bestuur van de Bazaar Selisenwal en daarmee het evenement willen organiseren, kunnen zich aanmelden bij het vrijwilligerssteunpunt van DELTA Stichting Welzijn Boxtel. Men kan bellen naar (0411) 67 79 78 of mailen naar vws@deltaboxtel.nl. Het steunpunt is geopend van maandag tot en met donderdag van 09.30 tot 12.00 uur.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Ontmoeting staat centraal tijdens de Bazaar Selissenwal. Een foto van de eerste wijkmarkt, juli 2003. (Archieffoto Brabants Centrum).
15 april 2010

Print deze pagina

Terug