JOHAN VAN DEN BRAND EN ERIC VAN DEN DUNGEN

Haaren verder met twee fulltime wethouders

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

Burgemeester Frans Ronnes van Haaren krijgt de komende vier jaar in het college van B. en W. gezelschap van twee fulltime wethouders. De coalitiepartners Samenwerking ’95 en VVD, die met respectievelijk vijf en drie zetels een kleine meerderheid hebben in de gemeenteraad, schoven Johan van den Brand en Eric van den Dungen naar voren als kandidaat-wethouders. Wil van Pinxteren (VVD) trok zich op het laatste moment terug.

Lijsttrekker en formateur Johan van den Brand van de grootste Haarense fractie Samenwerking ’95 presenteerde donderdag 1 april samen met partijgenoot en collega-raadslid Peter den Ouden uit Esch en de VVD-onderhandelaars Ton van de Ven (fractievoorzitter) en Wil van Pinxteren het coalitieprogramma ’Samenwerken voor vier dorpen, 2010-1014’. Een van de belangrijkste pijlers die hierin genoemd wordt, is het streven van de nieuwe coalitie om de gemeente dicht bij de inwoners te brengen.

,,Dit wordt de komende jaren onder meer gerealiseerd door vernieuwende ideeën op het gebied van communicatie met de burger, nieuwe vergaderstructuren, de gemeentewinkel en duurzaamheid”, geven de coalitiepartners aan in het voorwoord.

ESCH
Formateur Van den Brand sprak donderdag van een ambitieus programma, waarin behalve algemene voorstellen ook per dorp punten worden genoemd die Samenwerking ’95 en de VVD in de komende vier jaren willen gaan realiseren. Voor Esch wil de coalitie de begaanbaarheid verbeteren voor fietsers en voetgangers van de Haarenseweg, Leunisdijk en de Dorpsstraat en de wegen (deels) herinrichten.

Daarnaast willen de twee partijen het veelbesproken vrijliggend fietspad tussen het spoor en de A2 (Hal) aanleggen, het sluipverkeer tegengaan van met name vrachtwagens en militaire voertuigen en actie ondernemen tegen de geluidshinder van auto’s met aanhangwagens door verkeersremmers aan te passen of weg te nemen.

Ook wil de coalitie in Esch het onderhoud verbeteren van de openbare ruimte en groen; in het bijzonder rond het Marktplein, de ambachtelijke bedrijvigheid in de kern van Esch stimuleren, het onderhoud van de sportvelden verbeteren, het bouwplan Venakkers IV realiseren volgens het vastgestelde plan en de uitbreidingslocatie Reigerskant ontwikkelen met nadruk op sociale woningbouw, starters- en seniorenwoningen. De coalitie belooft om actief te blijven zoeken naar nieuwe bouwlocaties.

,,Vooral in Esch krijgen fietsers, rolstoelers en voetgangers op de hoofdwegen met veel obstakels te maken zoals stoeprandjes, paaltjes, lantaarnpalen en bomen. Bovendien komt er veel sluip- en vrachtverkeer door Esch, dit verminderen zal de veiligheid bevorderen en de hinder doen afnemen”, blijkt uit het coalitieprogramma. ,,Esch heeft een mooi dorpshart. Om dit te behouden en te benadrukken moet dit ook goed onderhouden worden.”

FINANCIËLE TOEKOMST
Kandidaat-wethouder Van den Brand gaf eerlijk aan nog niet te weten hoe de financiële toekomst van de gemeente Haaren er precies uitziet, maar wel dat de coalitie zorgvuldig om zal gaan met de financiën van de gemeente en terughoudend zal zijn met uitgaven.

Van den Brand: ,,We weten nog niet hoeveel we gekort gaan worden op de uitkering vanuit het Rijk; is het vijf, tien of misschien twintig procent? Duidelijk is in ieder geval dat we de komende jaren veel minder geld ontvangen. We weten ook dat we met grote uitdagingen op financieel gebied geconfronteerd gaan worden, maar cijfers voor de te verwachten bezuinigingen zijn er helaas nog niet. Toch is een solide financieel beleid een vast verankerd onderdeel van het coalitieprogramma.”

Van den Brand meldde dat de coalitiegenoten afgesproken hebben de onroerend zaakbelasting (ozb) alleen trendmatig te verhogen. ,,We willen samen veel zaken realiseren die weinig financiële middelen vergen. Projecten die wel met hoge kosten gepaard gaan, moeten we goed tegen het licht houden.”

VVD-wethouder Van den Dungen wordt onder meer verantwoordelijk voor financiën, onderwijs en sport, de centrumplannen Haaren en Helvoirt, ruimtelijk beheer van wegen en groen en het (bestemmingsplan) buitengebied. De portefeuille van Van den Brand bestaat onder meer uit volkshuisvesting, bestemmingsplannen, welzijn, de wmo en sociale zaken.

TERUGGETROKKEN
VVD-raadslid Wil van Pinxteren liet donderdag geëmotioneerd weten dat hij zich vorige week dinsdag, kort voor de finale coalitieonderhandelingen, terug had getrokken als kandidaat-wethouder. Van Pinxteren: ,,Ik had echt de ambitie om wethouder te worden, had er veel zin in en alle zaken met mijn werkgever al geregeld. Eric van den Dungen en ik waren beide in de race voor het wethouderschap, waarbij we beide evenveel kans hadden op de post”, aldus Van Pinxteren.

Hij vervolgt: ,,In het dorp gaat het verhaal dat ik een rol zou hebben gespeeld in het wegsturen van voormalig CDA-wethouder Jan Brenninkmeijer omdat ik zelf zou azen op zijn functie. Het leek mij niet verstandig, gelet op het algemeen belang van de gemeente Haaren, om in die sfeer wethouder te worden waarbij ik waarschijnlijk steeds door één partij in de raad hieraan herinnerd zou worden.”

In de raadsvergadering van donderdag 8 april om 19.30 uur worden onder meer de kandidaat-wethouders en het nieuwe raadslid namens Samenwerking ’95 Peter Paul Grielen (plaatsvervanger van Johan van den Brand in gemeenteraad) beëdigd en volgt een discussie over het coalitieprogramma ’Samenwerken voor vier dorpen 2010-2014’.
2 april 2010

Print deze pagina

Terug