GEMEENTEBESTUUR GAAT 13 APRIL AAN DE SLAG

Boxtel behoudt vier wethouders

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De vier toekomstige wethouders van de gemeente Boxtel poseren bij de raadzaal aan de Dr. Van Helvoortstraat. Formateur Wim van der Zanden (Balans) wordt rechts geflankeerd door Willie van de Langenberg (DPBL), links staan Peter van de Wiel (Combinatie) en Anton van Aert (PvdA/GroenLinks). (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

,,Wim van der Zanden. Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer en eerste loco-burgemeester.” Een applaus klinkt in de raadzaal als de formateur van Balans de inhoud van zijn eigen wethoudersportefeuille presenteert. De winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen is erin geslaagd om in enkele weken tijd spijkers met koppen te slaan en een nieuw gemeentebestuur te vormen. De andere wethouders zijn Peter van de Wiel (Combinatie95), Anton van Aert (PvdA/GroenLinks) en Willie van de Langenberg (Democratische Partij Boxtel-Liempde, DPBL).

Van der Zanden is trots op het resultaat dat is opgeschreven in het beleidsprogramma ’Samen verder: de burger centraal’, dat tijdens de vergadering van de nieuwe gemeenteraad op dinsdag 13 april moet worden vastgesteld. Dat hij er zo snel na de verkiezingen in geslaagd is een college te vormen, stemt hem blij. ,,Voor u zit een gelukkig man”, opende Van der Zanden zijn presentatie maandag 29 maart in de raadzaal. En dat Boxtel de eerste is in de Meierij met een nieuw college doet ook goed: ,,Over daadkracht gesproken.” Een onmiskenbare knipoog naar de leus waarmee Balans zo succesvol de verkiezingen inging.

Van der Zanden krijgt een pittige portefeuille binnen het college van B. en W. Ruimtelijke ontwikkeling en verkeer vormen de hoofdmoot, inclusief parkeren, grootschalige infrastructuur en innovatieve landbouw. Daarnaast wordt de partijleider van Balans wijkwethouder van Munsel/Selissen en In Goede Aarde, waar alsnog een school moet komen. Zijn boerenbedrijf zal hij deels overdragen. ,,Ik zal vervangende arbeid in moeten huren”, erkende de beoogd wethouder maandag in de raadzaal.

VERKWIKKEND
Peter van de Wiel neemt het estafettestokje over van partijgenoot Ger van den Oetelaar en wordt wethouder van milieu, duurzaamheid en volkshuisvesting. Ook recreatie en toerisme, verkwikkend buitengebied, erfgoed, monumentenzorg en grondexploitatie komen in de portefeuille van de lijsttrekker van Combinatie95. Van de Wiel wordt wijkwethouder van zijn woonplaats Liempde en van het kerkdorp Lennisheuvel.

Welzijn, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid vormen de hoofdlijnen van de portefeuille van wethouder Anton van Aert, die als enige terugkeert binnen het nieuwe college van B. en W. Ook de ontwikkeling van het centrum valt onder Van Aert; nu al is hij verantwoordelijk voor centrumzaken en is hij projectwethouder voor plan De Croon. Sport doet de wethouder van PvdA/GroenLinks tot 1 januari 2011. Dan zal ODC een deel van haar nieuwe sportpark klaar hebben en neemt de vierde wethouder, Willie van de Langenberg (DPBL), het stokje over.

Van de Langenberg gaat net als in het verleden, toen hij al eens wethouder was, financiën doen, alsmede openbare ruimte, integraal wijkbeheer en speelvoorzieningen. Hij wordt wijkwethouder in Selissenwal en zal om die reden het voorzitterschap van het Wijkplatform Selissen neer moeten leggen. Dat geldt waarschijnlijk ook voor het voorzitterschap van WSD dat Van de Langenberg al geruime tijd bekleedt. Als wethouder krijgt hij immers ook sociale werkvoorziening in zijn portefeuille.

Burgemeester Frank van Beers heeft onder meer openbare orde en veiligheid alsmede economische zaken in zijn portefeuille.
1 april 2010

Print deze pagina

Terug