GEMEENTE NEEMT AFSCHEID VAN PROJECTONTWIKKELAAR

Boxtel blijft oprecht geloven in
attractieve stationszone

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zicht op de spoorzone aan de Van Salmstraat vanaf het bedrijfspand van Bosch Rexroth. Het convenant met Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid en Movares wordt niet verlengd. (Foto: Albert Solwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

In februari 2007 zette de gemeente Boxtel met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij BOM, ingenieursbureau Movares en Van Wijnen Projectontwikkeling de handtekening onder een convenant dat moest leiden tot een attractieve stationszone in Boxtel. Ruim drie jaar later is er nog altijd weinig bereikt. Boxtel heeft Van Wijnen Projectontwikkeling zelfs de deur gewezen omdat het bedrijf een te afwachtende houding zou hebben aangenomen. ,,We blijven op volle kracht aan het werk om ooit die beslissende slag te kunnen slaan”, zegt burgemeester Frank van Beers.

Bij een nieuwe verkiezing van de lelijkste plek in Noord-Brabant zou de westelijke stationszone beslist in aanmerking komen voor een hoge klassering. Op de plek waar ooit houthandel Langenhuijsen floreerde en de laatste woningen van bedrijventerrein Ladonk stonden, groeit nu onkruid of wordt louter blik geparkeerd. Het is een niemandsland, aan de rand van een levendig bedrijventerrein, dat schreeuwt om een kordate aanpak. Alleen op die manier kan aansluiting worden gezocht bij ondernemingen die al fors investeerden aan de Van Salmstraat, zoals Inteco, Zinkunie en Bosch Rexroth.

De voorbije jaren is de samenwerking van Boxtel met de verschillende partners tamelijk vruchteloos geweest, zo lijkt het. Burgemeester Van Beers erkende deze week dat het economisch tij momenteel niet gunstig is om voortvarend aan projectontwikkeling in de stationszone te werken. Natuurlijk, er was belangstelling van een of enkele hotelketens die wel voelden voor nieuwbouw in de stationszone. ,,Maar ze willen wel zekerheid dat de rest van het gebied ook op hoogwaardig niveau wordt ingericht. En die zekerheid kun je vandaag de dag niet geven. De hotels zitten dus in de wachtkamer. Anderen aarzelen juist omdat de hotelketens de kat uit de boom willen kijken.”

KWALITEIT
Van Beers wond er deze week geen doekjes om en stelde dat Boxtel onverschrokken blijft werken aan een stationszone die kwaliteit uitstraalt. ,,We snappen allemaal dat de crisis ons in de weg zit. Maar dat betekent niet dat we moeten verslappen of even een paar jaar niets hoeven te doen. Ontwikkel ideeën, geloof in de zaak en blijf eraan sleuren, overal waar je maar kunt.”

Die gedrevenheid is gebotst met Van Wijnen Projectontwikkeling, waarvan Boxtel volgens de burgemeester ’als goede vrienden’ afscheid heeft genomen. ,,In onze ogen en ook in de ogen van de BOM wilde Van Wijnen de plannen voor de stationszone temporiseren of zelfs herzien. Ook leek de projectontwikkelaar na een directiewisseling niet echt bereid om verder te investeren in het netwerk om blijvend aandacht te vragen voor de stationszone.” Om die reden heeft Boxtel onlangs afscheid genomen van de Waalwijkse firma.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zo zou de Boxtelse spoorzone er in de toekomst uit kunnen zien. Een levendige entree naar bedrijventerrein Ladonk, waar naast kantoren en bedrijven ruimte is voor onder meer voorzieningen op het gebied van vrijetijdsbeleving maar ook voor horeca, kinderdagopvang en een zalencentrum. (Archieffoto Brabants Centrum).

,,We gaan door met de BOM die ook nog oprecht gelooft in de kansen die hier liggen”, zegt Van Beers. De aanpak? ,,Alle aandacht besteden aan de procedures, zodat je meteen als er garen op de klos komt zaken kunt doen en de schop in de grond kan.” De burgemeester zegt geen mogelijkheid onbenut te laten om de stationszone in zijn netwerk onder de aandacht te brengen. Op die manier slaagde hij er eerder in het datacenter van Rabobank Nederland naar Boxtel te halen. Het leverde een miljoeneninvestering op, alsmede een impuls voor de werkgelegenheid.

STERKE TROEVEN
Zo’n vaart zal het voorlopig aan de Van Salmstraat niet lopen, zo verwacht een realistische Van Beers. De economische crisis maakt dat ondernemers en ontwikkelaars de hand op de knip houden en grote investeringen uitstellen. ,,We hebben wel een aantal sterke troeven in handen”, beklemtoont de burgemeester. ,,De grond is grotendeels eigendom van de gemeente. En met de andere grondbezitters als NS Vastgoed en Bosch Rexroth zijn we volop in gesprek. Dat overleg mag je niet een paar jaar stopzetten omdat je dan niet meer accuraat kunt handelen als die ene grote vis voorbij komt.”

De economische crisis zou het gemeentebestuur kunnen verleiden tot een minder ambitieuze aanpak. Dus geen hoogwaardige stationszone, maar een gewoon bedrijventerrein inrichten aan de westzijde van de spoorbaan. ,,Geen sprake van”, reageert Van Beers. ,,Boxtel koos én kiest voor de meerwaarde die de stationszone voor onze gemeente te bieden heeft. In dit gebied moet je meer doen dan alleen maar fabriekshallen bouwen. Hier liggen kansen voor sport en spel, of een outdoor experience. En misschien ook wel een hotel- en congresvoorziening, naast gewone bedrijven. Laat het Boxtelse stationsgebied de leisurezone voor Het Groene Woud worden.”

Het gemeentebestuur waakt overigens wel voor te grote investeringen omdat er nog volop onzekerheid is. Vanwege de economische crisis worden geen dure stedenbouwkundigen of architecten in de arm genomen die voorlopige schetsen maken voor de stationszone. ,,Maar ons netwerk blijven we bestoken met plannen en ideeën. En natuurlijk zijn we ook bereid om de stationszone in delen in te richten. Het biedt ondernemingen, zoals hotelketens, de kans om af te trappen. Nu stoppen met plannenmakerij is funest en werpt je automatisch op achterstand.”

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Artist impression van de Boxtelse spoorzone. (Archieffoto Brabants Centrum).
1 april 2010

Print deze pagina

Terug