NIEUW GEMEENTEBESTUUR HEROPENT ONDERZOEK

Boxtel kiest voor school in wijk
In Goede Aarde

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Luchtopname van basisschool De Hobbendonken. Het nieuwe gemeentebestuur start opnieuw een haalbaarheidsonderzoek om te kijken of in de wijk Munsel/In Goede Aarde een basisschool gehuisvest kan worden. De Hobbendonken zou daardoor alsnog naar die wijk kunnen verkassen. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Vorig jaar leek de bouw van een basisschool in de wijk Munsel/In Goede Aarde nog onhaalbaar. Het nieuwe gemeentebestuur, dat wordt gevormd door Balans, Combinatie95, PvdA/GroenLinks en Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL), gaat echter weer onderzoeken of zo’n school reëel is. De verhuizing van basisschool De Hobbendonken naar brede school De Wilgenbroek staat daarmee weer op de tocht.

Uit het concept-beleidsprogramma 2010-2014, dat maandagavond in de raadzaal van het Boxtelse gemeentehuis werd gepresenteerd door formateur Wim van der Zanden, blijkt dat de nieuwe coalitie de veelbesproken onderwijscaroussel in Boxtel-Oost wilt voortzetten. De Maremak zal dus verhuizen naar nieuwbouw bij De Beemden; De Vorsenpoel wordt opgeknapt.

Maar de omstreden verhuizing van De Hobbendonken naar De Wilgenbroek, die vooral onder ouders van de basisschool aan de Beneluxlaan veel kritiek oogstte, is onzeker nu het nieuwe college van B. en W. gaat onderzoeken of er toch een school in Munsel/In Goede Aarde kan komen. Formateur Van der Zanden bevestigde desgevraagd dat de verhuizing van De Hobbendonken niet is voorzien voor 2012 en er dus genoeg tijd is om nader onderzoek te verrichten.

De bouw van een school in Munsel/In Goede Aarde was een van de belangrijke speerpunten in de verkiezingscampagne. Zowel Balans als DPBL spraken hun voorkeur uit voor de bouw van een school in deze wijk, die volgens velen belangrijke voorzieningen als een basisschool en een wijkcentrum ontbeert.

EFFECTEN
Formateur en beoogd wethouder Van der Zanden beklemtoont dat het nieuwe college niet over één nacht ijs zal gaan om tot besluitvorming over de school in Munsel/In Goede Aarde te komen. ,,We hebben de intentie om te komen tot de vestiging van een basisschool in die wijk als nader onderzoek de haalbaarheid aantoont”, citeert Van der Zanden uit het beleidsprogramma ’Samen verder: de burger centraal’.

De eerste stap die zal worden gezet is overleg voeren met alle betrokkenen in het Boxtelse onderwijsveld en een rapportage opstellen waarin staat op welke locatie de nieuwe school gebouwd kan worden. ,,In die rapportage zal ook worden aangegeven welke effecten zo’n school heeft voor andere scholen”, aldus Van der Zanden.

Daarmee wordt onder meer de Prinses Amaliaschool bedoeld. In de voorbije bestuursperiode werd de komst van een school in Munsel/In Goede Aarde juist tegengehouden om te voorkomen dat ouders hun kinderen van deze ’zwarte school’ zouden overplaatsen naar een nieuwe wijkschool. Bovendien bestond de grote vrees dat een school in Munsel/In Goede Aarde ervoor zou zorgen dat de Prinses Amaliaschool nooit een gemengde school zou worden.

Van der Zanden geeft aan dat onderzocht moet worden hoe leerlingen evenwichtig verdeeld kunnen worden over de scholen en hoe leegstand voorkomen te worden is. Want kiezen voor een school in Munsel/In Goede Aarde leidt onverbiddelijk tot leegstand in De Wilgenbroek en de Prinses Amaliaschool. Als het onderzoek aantoont dat verhuizing van De Hobbendonken naar Munsel/In Goede Aarde onhaalbaar is, verhuist de school alsnog naar De Wilgenbroek.

SINT-CHRISTOFFEL
Algemeen directeur Peter Adriaans van schoolbestuur Sint-Christoffel is niet verbaasd over het voornemen van het nieuwe gemeentebestuur om een haalbaarheidsonderzoek te houden naar de bouw van een basisschool in de wijk Munsel/In Goede Aarde. Adriaans: ,,Ik ben in eerste instantie verheugd over het feit dat de coalitiepartijen de tweede onderwijscarrousel in Boxtel-Oost voort willen zetten, want de plannen bevinden zich in een vergevorderd stadium. Dat de coalitiegenoten de wens hebben om een basisschool te vestigen in Munsel/In Goede Aarde blijkt ook uit de verkiezingsprogramma’s van de meeste politieke partijen, op PvdA/GroenLinks na. Er zit echter een verschil tussen de wenselijkheid en haalbaarheid van de bouw.”

Adriaans noemt het ’vreemd’ dat de Boxtelse politiek in 2007 niet akkoord ging met het plan om basisschool De Hobbendonken te verhuizen naar In Goede Aarde om hier een paar jaar later op terug te komen. ,,Maar we zullen zien wat de uitkomst van het onderzoek zal zijn, waarbij ik begrijp dat de coalitie ook met de partners in het onderwijsveld overleg gaat plegen.”

Volgens Adriaans is de bouw van een school in de wijk Munsel/In Goede Aarde ingrijpender dan de coalitiepartijen wellicht in eerste instantie denken. ,,Nu is het aantal gebouwen en de verdeling van de leerlingen in balans en is er geen sprake van leegstand in de Boxtelse scholen. Dat verandert wellicht door de bouw van de nieuwe school. Positief is ieder geval dat de coalitie aandacht heeft voor de effecten van een eventuele nieuwe wijkschool op de andere scholen en dat ze van mening zijn dat er een evenwichtige verdeling van leerlingen moet zijn en leegstand dient te worden voorkomen. We gaan graag met het nieuwe gemeentebestuur in gesprek en zien het onderzoek met vertrouwen tegemoet.”
1 april 2010

Print deze pagina

Terug