NATUURWERKGROEP HELPT PADDEN BIJ OVERSTEKEN

Padden naar Boxtels geboortewater

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Marie-José Meertens haalt een pad uit een van de mayonaise-emmers langs de Kempseweg. (Foto: Gerard Schalkx).

DOOR MARC CLEUTJENS

,,Jij wilt naar Boxtel hè? Kom maar, dan help ik je even.” Marie-Jose Meertens is een van de leden van de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel die de komende weken betrokken is bij de paddentrek. Meer dan twintig vrijwilligers zetten om de beurt padden over, die vanuit de Kampina teruggaan naar hun Boxtels geboortewater om daar voor het nageslacht te zorgen.

Zes weken lang, ’s morgens vroeg en in de avondschemering zijn ze te vinden aan de Kempseweg, tussen Kampina en Beerze. Met een paar man legen ze de mayonaise-emmers die door Natuurmonumenten zijn ingegraven. De padden die hier bij de houtwal de oversteek willen maken, botsen op blauw plastic en worden naar de emmers geleid. Na een kleine duikelpartij is het wachten op een van de vrijwilligers die ze naar de overkant wil brengen. ,,En als ze terugkeren om weer naar de Kampina te gaan, keren we natuurlijk terug om ze weer over te zetten”, zegt Meertens.

Berichten over talrijke doodgereden padden op de Kempseweg leidden vorige week tot een soort bliksemactie, waarbij de natuurwerkgroep met hulp van de gemeente en Natuurmonumenten een voorziening trof om de padden van een wisse dood te redden. ,,Het liefst zou je zien dat er ook verkeersborden geplaatst worden en dat alleen bestemmingsverkeer wordt doorgelaten. Dat doen ze in Gemonde bij de Gasthuiskamp. Maar de Kempseweg is te druk om voor langere tijd voor doorgaand verkeer af te sluiten”, aldus Meertens.

De vrijwilligster, die vijf jaar geleden aan de wieg stond van de paddenwerkgroep binnen de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel, gaat de emmers op deze fraaie zaterdagochtend een voor een af. Op de bodem ligt een laagje modder om te voorkomen dat de padden uitdrogen. Er staat ook een stok in. ,,Om muizen de kans te geven eruit te klimmen als ze pardoes in de emmer zouden vallen.”

De oogst blijkt vanochtend tegen te vallen. Slechts één kleine pad is in een emmer getuimeld en laat zich met frisse tegenzin optillen. ,,Het is een vrouwtje”, zegt Meertens als ze het diertje even heeft omgedraaid. ,,Rode wratjes aan het kontje.” Ook kevers en pieren worden uit de emmers gehaald en liefdevol teruggezet in het gras, veilig achter de blauwe schermen. ,,Er zijn ochtenden bij dat we tachtig padden hebben overgezet. Ik denk dat de grootste drukte voorbij is. Toch blijven we nog zo’n zes weken actief.”

En ook daarna is de klus nog niet geklaard. ,,Na de padden komen de groene en bruine kikkers. Ook die moeten we handje helpen. Totdat ook hier aan de Kempseweg een amfibieëntunnel wordt aangelegd en deze acties niet meer nodig zijn.”

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Marie-José Meertens helpt een pad oversteken bij de Kempseweg. De amfibieën gaan op weg naar hun ’geboortewater’, de Beerze. (Foto: Gerard Schalkx).
1 april 2010

Print deze pagina

Terug