PRIJSVRAAG D66 OVER TOEKOMST WINKELCENTRUM

’Bouw compleet nieuw Oosterhof’

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Juryvoorzitter Marsujka Lestrade maakt bekend wie de prijsvraag van de politieke partij D66 en de winkeliers van winkelcentrum Oosterhof heeft gewonnen. Naast haar luistert burgemeester Frank van Beers aandachtig naar haar betoog. (Foto's Albert Stolwijk).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

Met de uitreiking van waardecheques voor vier winnaars door burgemeester Frank van Beers is gisteravond in winkelcentrum Oosterhof een einde gekomen aan de prijsvraag die de politieke partij D66 in samenwerking met de winkeliers had uitgeschreven. Het uitgangspunt daarbij was om een wijkwinkelcentrum te realiseren voor de komende 25 jaar. Piet Hensen won de eerste prijs, een waardecheque van 110 euro.

Uit het juryrapport ’Zonder klanten geen winkels, zonder aanbod geen vraag’ blijkt dat de twintig inzendingen niet bestonden uit groots uitgewerkte plannen en daarbij behorende tekeningen. ,,De uitnodiging tot deelname aan de prijsvraag was ook niet gericht aan professionals zoals architecten, tekenaars en ontwerpen”, blijkt uit het rapport. ,,D66 had de doorsnee wijkbewoner op het oog met opvattingen over zijn of haar toekomstige winkelcentrum. Dat doel is bereikt. De meeste inzendingen bestonden uit adviezen en suggesties voor de oplossing van de parkeerproblematiek, voor het winkelaanbod en met betrekking tot de voorzieningen die men in het wijkwinkelcentrum Oosterhof zou willen aantreffen.”

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Van links naar rechts: Ad Schellekens van Super de Boer, juryvoorzitter Marusjka Lestrade en burgemeester Van Beers.

KOOPAPPARTEMENTEN
De prijsvraag werd gewonnen door de nabij Oosterhof woonachtige Hensen, die puntsgewijs een opsomming had gemaakt van zaken waaraan het nieuwe wijkwinkelcentrum zou moeten voldoen. Zo geeft de Boxtelaar een concreet aantal meters vloeroppervlakte aan voor uitbreiding, ziet hij de bouw van koopappartementen boven het winkelcentrum als een haalbare kaart en pleit hij voor de uitbreiding van parkeerplaatsen, eventueel met invoering van een blauwe zone.

Verder stelt Hensen voor de supermarkten achter of naast elkaar te plaatsen, waardoor het laden en lossen aan een zijde van het centrum volgens hem gunstige gevolgen kan hebben voor de geluidsoverlast voor de bewoners. De toegangswegen naar het winkelcentrum via de Hobbendonkseweg en Hendrik Verheeslaan wil de winnaar van de prijsvraag handhaven, maar een medisch centrum is volgens Hensen overbodig aangezien De Vier Kwartieren vlabij het winkelcentrum gevestigd is.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Van Beers reikte woensdag 31 maart waardecheques uit aan vier winnaars van de prijsvraag van D66 en de winkeliers.

De andere winnaars van de waardecheques, die tijdens de prijsuitreiking niet allemaal aanwezig waren, stellen onder meer een uitbreiding van het winkelbestand voor met een fietsenmaker en een horecafunctie, het realiseren van een uitbreiding aan de westkant en een samentrekking van de plannen rondom Oosterhof en een deel van Princenlant onder de naam ’Princenhof’. Ook wordt gepleit voor de komst van een openbaar toilet, de mogelijkheid geopperd van een verdiepte parkeerplaats onder het nieuwe winkelcentrum en de bouw van een compleet nieuw winkelcentrum op het terrein van Princenlant III.

TOEKOMST
De deelnemers aan de prijsvraag dienden tenminste 18 jaar oud te zijn en woonachtig in Boxtel. Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van D66, winkeliers en buurtbewoners, heeft de inzendingen beoordeeld, waarbij de ideeën van de wijkbewoners allemaal gezien werden als een bijdrage aan de discussie over Oosterhof. Bij de beoordeling werd onder meer gelet op zaken als originaliteit, duurzaamheid en haalbaarheid. Voor het beste idee waren waardecheques tot een bedrag van 110 euro beschikbaar, de ideeën van personen die tweede, derde of vierde werden waren goed voor cheques van respectievelijk 40, 30 en 20 euro die besteed kunnen worden in winkelcentrum Oosterhof.

Voorzitter Ad Schellekens van de winkeliersvereniging Oosterhof, juryvoorzitter Marusjka Lestrade en burgemeester Van Beers spraken de winnaars en de overige deelnemers aan de prijsvraag gisteren toe in het winkelcentrum, voorafgaand aan de prijsuitreiking. ,,We hebben veel input gehad van de inzenders met hun visie op het winkelcentrum”, liet Van Beers weten.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Van Beers (midden) reikt de hoofdprijs van de prijsvraag van D66 en de winkeliers van winkelcentrum Oosterhof uit aan Piet Hensen (rechts).

Hij vervolgt: ,,Het waren geen moeilijke en zware oplossingen, maar toch waren er veel bruikbare ideeën bij. En bovendien geldt vaak hoe eenvoudiger het plan, hoe groter de kans van slagen. Belangrijk is dat we werk maken van het winkelcentrum, want dit is een belangrijke ontmoetingsplaats waar zo’n 9.500 wijkbewoners hun boodschappen doen. Als we niets doen, ligt verpaupering op de loer en leegstand, dat moeten we zien te voorkomen. De winkeliers doen er momenteel alles aan om het winkelcentrum toonbaar te houden, maar het blijft een kwestie van pappen en nathouden.”

De jury vond dat alle deelnemers recht hebben op een uitnodiging voor een geheel verzorgde dagtrip naar Den Haag op woensdag 19 mei, met onder meer een bezoek aan het Binnenhof en een ontmoeting met de D66-politici aldaar. Daarnaast krijgen alle deelnemers een entreekaart voor oertijdmuseum De Groene Poort.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De ondernemers van winkelcentrum Oosterhof waren woensdag 31 maart aanwezig bij de prijsuitreiking door burgemeester Van Beers.
1 april 2010

Print deze pagina

Terug