NIEUWE STICHTING HOOPT OP OPLEVERING IN 2011

Liempds kerkorgel wacht restauratie

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zicht op het kerkorgel van de Liempdse parochiekerk Sint-Jans Onthoofding. Het orgel stamt uit 1876 en is aan restauratie toe.

DOOR MARCEL BAIJENS

In de loop van de jaren kleurloos en futloos geworden, versleten en aangetast door houtworm. Het uit 1876 daterende pijporgel in de Liempdse parochiekerk is nog maar een vage schim van wat het ooit is geweest. Het instrument verkeert in een deplorabele staat en moet nodig gerestaureerd worden. Om dat mogelijk te maken heeft een aantal Liempdenaren de krachten gebundeld en is Stichting Restauratie Kerkorgel Liempde opgericht. In 2011 moet de klus geklaard zijn.

De stichting beschouwt het orgel als een cultuurhistorisch object en opereert dan ook zelfstandig van het kerkbestuur, alhoewel dit wel als eigenaar is vertegenwoordigd in de stichting. ,,Het is een prachtig instrument dat voor Liempde behouden moet blijven”, aldus een enthousiaste voorzitter Joop van Dun. ,,134 Jaar lang hebben de inwoners van het dorp de orgelklanken gehoord tijdens officiële, vrolijke en droevige momenten. Leden van het koor dat wekelijks door het orgel wordt begeleid, stonden aan de wieg van de plaatselijke muziekcultuur, zoals de fanfare. Het heeft gedurende al die jaren in de Liempdse geschiedenis een belangrijke rol gespeeld. Daarmee beperkt het belang en de betekenis zich niet tot de kerkelijke eredienst, maar gaat zij veel verder.”

Tegenwoordig wordt het instrument alleen nog maar gebruikt voor de begeleiding van het kerkkoor tijdens missen en voor studie. Maar een restauratie zou kunnen opleveren dat het breder kan worden ingezet, bijvoorbeeld voor concerten. Het orgel heeft een romantisch karakter dankzij de vele fluit- en vioolregisters. Van Dun: ,,De orgelbouwers Franssen uit Roermond hebben volgens de destijds heersende smaak in feite een orkest nagebouwd. Vooral in Frankrijk was dit in die tijd de mode in de orgelbouw.”

Bijzonder is het pneumatisch mechanisme. Dat was aan het einde van de negentiende eeuw, de periode van industrialisering en vooruitgang, erg modern en vooruitstrevend. Nadien zijn veel orgels ontdaan van dat mechaniek, waardoor het Liempdse orgel inmiddels vrij uniek genoemd mag worden.

ACTIE
Voor de restauratie is een plan opgesteld door Jos Laus, adviseur van de Katholieke Klokken- en Orgelraad. Hij stelt voor om het in de loop van de jaren meerdere malen aangepaste orgel, zoveel mogelijk terug te brengen in de oude situatie. Pijpwerk en het mechaniek moeten worden hersteld of vervangen en er worden maatregelen getroffen om de klank van het orgel meer tot zijn recht te laten komen. ,,Gekke dingen worden er niet gedaan. We gaan het instrument consolideren zodat het weer lange tijd mee kan en nog beter voor Liempde benut kan worden.”

De stichting presenteert zich voor de eerste keer tijdens de Boeremčrt. Het is de start van een actie die ongeveer 80.000 tot 90.000 euro moet opbrengen. ,,We doen een beroep op de Liempdse inwoners, maar gaan zeer zeker ook sponsoren benaderen. Het gaat immers om een flink bedrag.”

Het kerkkoor verzorgt tijdens de Boeremčrt een aantal optredens en in de kraam van de stichting worden unieke Delfts Blauwe schaaltjes en prachtige handgemaakte kaarten verkocht, waarvan de opbrengst voor het orgelfonds is. ,,Met die verkoop zijn we er natuurlijk nog lang niet. We hebben nog een lange weg te gaan, maar ik weet zeker dat het ons gaat lukken om het dorp haar prachtige orgelklanken terug te geven. In een dorp waar cultuurhistorie en muziekbeoefening hoog in het vaandel staan, kan dat niet anders”, lacht Van Dun.
1 april 2010

Print deze pagina

Terug