’Boxtel heeft college met veel daadkracht’

DOOR MARC CLEUTJENS

,,Voor u zit een gelukkig man.” Met die woorden opende beoogd wethouder en eerste loco-burgemeester Wim van der Zanden van Balans maandag 29 maart de presentatie van het beleidsprogramma ’Samen verder: de burger centraal’, dat tot 2014 de leidraad zal zijn voor het gemeentebestuur dat naast Balans bestaat uit Combinatie95, PvdA/GroenLinks en Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL).

Het feit dat Boxtel in de Meierij de eerste gemeente is waar het nieuwe college kon worden gepresenteerd, toont aan dat in Boxtel voortvarend is gewerkt. ,,Over daadkracht gesproken”, sprak formateur Van der Zanden met een knipoog naar de leus waarmee zijn partij Balans de verkiezingen glansrijk won en vijf raadszetels in de wacht sleepte. ,,Onze lef is beloond.”

Het beleidsprogramma is deels een voortzetting van bestaand beleid en houdt rekening met een landelijke bezuinigingsoperatie, die onontkoombaar lijkt. Al in juli zal het nieuwe college een plan presenteren dat uitgaat van een bezuiniging van 500.000 euro. Nieuw is dat weer onderzoek wordt verricht naar een school in de wijk Munsel/In Goede Aarde. Ook de aansluiting van Boxtel op de A2 wordt onderzocht, net als de haalbaarheid van een noordelijke ontsluitingsweg. Ondergronds parkeren in het centrum lijkt van de baan; er komt een studie naar parkeren op ’maaiveldniveau’.

PORTEFEUILLES
Formateur Van der Zanden neemt in het nieuwe college de portefeuille ruimtelijke ordening en verkeer en is wijkwethouder voor Munsel/In Goede Aarde. Peter van de Wiel van Combinatie95 is tweede loco-burgemeester en wordt wethouder van duurzaamheid en volkshuisvesting. Ook wordt hij wijkwethouder voor Liempde en Lennisheuvel.

Anton van Aert van PvdA/GroenLinks blijft wethouder en gaat sociale zaken en arbeidsmarktbeleid doen. De ontwikkelingen in het centrum blijven in zijn portefeuille, net als het onderdeel sport, dat hij op 1 januari 2011 – als ODC een gedeeltelijk nieuw sportpark heeft – overdraagt aan collega-wethouder Willie van de Langenberg (DPBL). Van de Langenberg wordt wethouder van financiën en openbare ruimte en zal de wijk Selissenwal als wijkhouder gaan bedienen.

De vijf oppositiepartijen – CDA, Boxtel Belang, VVD, SP en D66 – komen dinsdag met een gezamenlijke verklaring waarin ze kritiek zullen uiten op de beslotenheid van de collegevorming. Ook vinden de partijen dat ze te weinig tijd krijgen om nog inhoudelijk bij te dragen aan de samenstelling van het coalitieprogramma. Uiterlijk donderdag 1 april, 12.00 uur, moeten de oppositiepartijen hun reacties op het programma inleveren bij formateur Van der Zanden.

Het CDA valt met het bereiken van dit coalitieakkoord voor het eerst sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw buiten de boot en belandt onder aanvoering van oud-wethouder Wim van Erp in de oppositiebanken.

Brabants Centrum besteedt in haar editie van donderdag 1 april uitgebreid aandacht aan de vorming van het nieuwe Boxtelse gemeentebestuur.
29 maart 2010

Print deze pagina

Terug