AKKOORD STUURGROEP OVER UITBREIDING

Extra autovakken aan westkant Oosterhof

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het plantsoen aan de westkant van Oosterhof wordt opgeofferd voor enerzijds de uitbreiding van het winkelcentrum en anderzijds de aanleg van extra parkeerplaatsen. Maar ook in het nieuwbouwplan Princenlant 3 kunnen klanten in de toekomst hun auto kwijt. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

De uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij winkelcentrum Oosterhof wordt gerealiseerd aan de westkant. Eerder is al geopperd om hier de groenzone op te offeren zodat er een kleine veertig extra auto’s konden staan. Dat aantal wordt ongeveer gehalveerd en krijgt een permanent karakter. Voorts komen er 28 nieuwe parkeerplaatsen in het binnengebied van het nieuwbouwplan Princenlant 3.

De stuurgroep die sinds juni bezig is met de ontwikkelingen rondom Oosterhof heeft maandagavond de vijfde variant goedgekeurd. Winkeliers, de vereniging van eigenaren, omwonenden, projectontwikkelaar Hurks en de gemeente Boxtel zijn als deelnemers aan de stuurgroep van mening dat bovenstaande parkeervariant de beste oplossing is.

De toekomstige bewoners van Princenlant 3, dat als een ovaal wordt gerealiseerd op de locatie van het vroegere zwembad Den Haagakker, krijgen een eigen parkeerplaats onder de twee gebouwen die het appartementencomplex straks omvat.

Toch zal de parkeerdruk in de omgeving toenemen, vrezen omwonenden. Vooral omdat winkelcentrum Oosterhof met maximaal 1.850 vierkante meter mag uitbreiden. En dus zijn extra parkeerplaatsen onontkoombaar. Tegelijk wil de buurt voorkomen dat dit ten koste gaat van het groen in de buurt. De nu gekozen oplossing komt aan die voorwaarden het best tegemoet, zo meldde burgemeester Frank van Beers gisterochtend. Van Beers leidde als voorzitter de zes bijeenkomsten die met steun van de voltallige gemeenteraad vorige zomer in het leven werd geroepen op initiatief van PvdA/GroenLinks en Democratische Partij Boxtel-Liempde.

Voordat deze vijfde variant maandag op tafel kwam, was als laatste gesproken over de aanleg van een of twee parkeerterreinen aan de oostkant van het winkelcentrum. Tussen het Oosterpad enerzijds en brede school De Wilgenbroek en het Oosterpark anderzijds zou dan het plantsoen opgeofferd moeten worden. ,,Dat bleek voor de buurtbewoners onbespreekbaar. Ondanks dat zij hier een eigen parkeerplaats zouden krijgen. Niet alleen omdat dit ten koste zou gaan van het groen voor hun deur, maar ook omdat de woningen vooral vanuit de achterkant worden benaderd.

KLANKBORDGROEP
Berekeningen hebben volgens de burgemeester aangetoond dat na de uitbreiding van Oosterhof in het gebied behoefte is aan ongeveer 230 parkeerplaatsen. Dat worden volgens de nu op tafel liggende plannen 250 autovakken. ,,Meer dan voldoende dus om de overlast die er nu op piekmomenten is terug te dringen”, aldus Van Beers.

De extra parkeerplaatsen zijn alleen toegankelijk vanaf de Hobbendonkseweg, de zuidelijke toegang tot het winkelcentrum. Via de Beneluxlaan bereiken bezoekers zowel de huidige groenzone waar diverse bomen gerooid gaan worden, als het binnenterrein van Princenlant 3. ,,Dat er aan de noordkant geen extra parkeervakken bijkomen, was voor de omwonenden nog wel problematisch, maar we denken dit op te kunnen lossen. Bijvoorbeeld door een signaal te plaatsen dat aangeeft wanneer het noordelijke parkeerterrein vol is. Het winkelend publiek kiest dan vanzelf voor een van de parkeervakken aan de zuidkant of bij Princenlant”, denkt de burgemeester.

In het uitbreidingsplan voor Oosterhof wordt ook de herinrichting van de huidige twee parkeerterreinen aangepakt. ,,Door de ruimte slimmer in te richten kunnen er meer auto’s staan. Nu staat alles schots en scheef, daar is best nog winst te halen”, aldus Van Beers.

Volgens de burgemeester wordt de stuurgroep nu opgeheven. ,,De uitwerking van dit plan dragen we over aan de vereniging van eigenaren van Oosterhof. De buurt blijft betrokken via een klankbordgroep die wordt opgericht.”

De omwonenden en winkeliers zijn gistermiddag via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de bevindingen van de stuurgroep. Belangstellenden kunnen die nieuwsbrief ook downloaden via de website van de gemeente www.boxtel.nl. In het winkelcentrum wordt voorts een stand ingericht waarin bezoekers informatie kunnen krijgen over de ontwikkelingen. Na Pasen wordt voorts een informatiebijeenkomst belegd in het gemeentehuis. De datum daarvoor wordt nog nader bekend gemaakt.

PUBLIEKSACTIE
De actie die de politieke partij D66 vier weken geleden lanceerde met de winkeliers van Oosterhof is volgens de burgemeester niet van invloed geweest op de onderhandelingen in de stuurgroep. Tot 15 maart konden burgers ideeën aandragen om winkelcentrum Oosterhof zodanig te verbeteren dat het de komende 25 jaar weer vooruit kan.

Aan de actie was een prijsvraag verbonden waarvan volgende week, donderdag 1 april in deze krant de uitslag bekend wordt gemaakt. Van Beers: ,,Binnen de stuurgroep is met geen woord over die actie gesproken. Het is ook geen reden geweest om het proces te versnellen. De vereniging van eigenaren kan zelf bepalen wat ze met de uitkomsten van die actie doet.”
25 maart 2010

Print deze pagina

Terug