AANPLANT ECOLOGISCHE ZONE VAN START

Duits Lijntje nu vooral natuurgebied

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Bewoners van de buurtschap Kasteren helpen ambtenaar Henk Heling (rechts) een handje bij het planten van hoogstamfruitbomen. Langs het Duits Lijntje wordt een ecologische verbindingszone aangelegd. (Foto: Karel Voets).

DOOR MARC CLEUTJENS

Treinen rijden er niet meer over het Duits Lijntje. De spoorbaan van de eens zo roemruchte verbinding tussen Boxtel en Wesel is een belangrijk onderdeel van een ecologische verbindingszone die natuurgebieden aan elkaar koppelt. In navolging van andere gemeenten aan het Duits Lijntje, kiest nu ook Boxtel voor natuurontwikkeling aan weerszijden van de rails.

Zaterdag 13 maart gaf wethouder Ger van den Oetelaar in zijn ’achtertuin’ Kasteren het startsein voor de aanleg van de ecologische verbindingszone. Hij deed dat in het bijzijn van een grote groep kinderen van de Jeugdnatuurwacht Liempde, alsmede leden van de Natuurwerkgroep Liempde en medewerkers van de gemeente. Naast een bosplantsoen bestaande uit tweehonderd planten werden nabij het jeu de boulesbaantje acht hoogstamfruitbomen geplant.

De oude spoordijk van het Duits Lijntje vormt steeds meer een groen lint door Oost-Brabant en een stukje van Limburg. Van Gennep tot Boxtel is het een mooie verbinding tussen verschillende kleine en enkele grotere natuurgebieden. Gemeenten als Gennep, Mill, Uden en Veghel maken plannen om langs de oude spoorbaan natuur te ontwikkelen en terreinen aan elkaar te koppelen voor flora en fauna.

Het deel van het Duits Lijntje waarlangs op Boxtelse grondgebied een ecologische verbindingszone wordt gerealiseerd, ligt tussen de ijzeren spoorburg over de Dommel op Kasteren en de Savendonksestraat en heeft een lengte van ongeveer 1,2 kilometer. Na afloop van de werkzaamheden kregen alle deelnemers aan de plantactie soep met brood aangeboden in de Vlaamse schuur van de familie Keulen.

VEEL SUBSIDIE
Wethouder Van den Oetelaar, zaterdag als bestuurder verantwoordelijk voor de start van het project, hield bij de uitwerking van de plannen langs het Duits Lijntje gepaste afstand. ,,Ik woon zelf in dat gebied en dat is het verstandig om anderen aan het werk te zetten om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan”, vertelde hij onlangs in Brabants Centrum. Ambtenaar Henk Heling, aangesteld als specialist op het gebied van plattelandsvernieuwing, slaagde erin met de bewoners langs het Duits Lijntje afspraken te maken en soms over te gaan tot grondruil of –aankoop.

De aanleg van de ecologische verbindingszone kost de Boxtelse gemeenschap nauwelijks geld. Waar de aanleg van de zone Sparrenrijk-Kampina al grotendeels door hogere overheden wordt gefinancierd, is in Kasteren sprake van ruim 90 procent subsidiëring. De aanleg van de ecologische verbindingszone langs het Duits Lijntje kost bijna 165.000 euro.

De ecologische verbindingszone langs het Duits Lijntje beoogt de vlinderrijkdom in het gebied te versterken. De plannenmakers rekenen met de aanleg van groenstroken op de komst of de terugkeer van vlinders als het oranjetipje, het bont dikkopje en de kleine ijsvogelvlinder. Daarnaast biedt de ecozone beslist plaats aan de hazelworm, die zich nu al in het gebied voortplant. Ook de levendbarende hagedis, de kamsalamander en zelfs de das zullen ervan profiteren.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Ook de leden van de Jeugdnatuurwacht Liempde namen deel aan de het beplanten van de ecologische verbindingszone langs het Duits Lijntje. (Foto: Karel Voets).
18 maart 2010

Print deze pagina

Terug