WINTER BELEMMERT AFRONDING BOUWPLAN BOXTEL

Kleine vertraging voor De Croon

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: In de schaduw van de Sint-Petrustoren wordt gewerkt aan de afronding van plan De Croon. Twee galerijen worden met elkaar verbonden met een boogbrug. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

De oplevering van plan De Croon is vertraagd. Volgens projectwethouder Anton van Aert heeft de strenge winter ook de bouw van de winkels en appartementen aan de Markt flink gehinderd en kan het complex niet tijdig worden opgeleverd. Van Aert verwacht echter dat het complex nog voor de zomervakantie in gebruik kan worden genomen.

Een datum voor de oplevering van De Croon is nog niet gepland door de winterse tegenvaller voor de bouwvakkers van Bouwfonds. De wethouder heeft binnenkort weer overleg met de projectontwikkelaar en makelaar RSP om de afronding van het ambitieuze bouwplan te bespreken. Naar verwachting wordt dan ook een datum van oplevering gepland. ,,Ook wordt een feestelijke opening voorbereid die waarschijnlijk nog voor de zomervakantie zal plaatsvinden”, aldus Van Aert.

De grootste tegenvaller voor plan De Croon was dat niet alle winkels en woningen voor het invallen van de winter dicht waren. ,,Om die reden heeft verf- en stucwerk de nodige vertraging opgelopen”, vertelt de wethouder. Op dit moment wordt een inhaalslag gemaakt om De Croon binnen afzienbare tijd op te kunnen leveren. ,,De oplevering van de woningen en de winkels zal gelijktijdig plaatsvinden, hoewel een aantal bewoners al eerder de sleutel zal krijgen.”

SPORTZAAK
Waar de belangstelling voor de appartementen redelijk goed is – het merendeel van de woningen in De Croon is verkocht – valt de interesse voor de winkels tegen. Op dit moment zijn bij makelaar Nuyens nog zes promenadewoningen beschikbaar. Aan de marktzijde van De Croon zijn nog drie woningen te koop. Wethouder Van Aert herhaalde deze week dat ongeveer 50 procent van het winkelvloeroppervlak in het bouwplan kan worden ingevuld. Onder de nieuwe winkels bevindt zich in elk geval een sportzaak, die sinds de sluiting van Olympique ontbreekt in het Boxtelse winkelaanbod.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zicht op de toekomstige winkelpassage in plan De Croon. De woningen in de Dommelvilla op de achtergrond zijn allemaal verkocht. (Foto: Albert Stolwijk).

Over de andere potentiële winkeliers wil Van Aert nog steeds geen mededelingen doen. Evenmin kan hij aangeven of de kleurenspecial van RSP Makelaars die bij twee edities van Brabants Dagblad werd verspreid respons heeft opgeleverd. ,,Duidelijk is dat de economische crisis er in 2009 toe heeft geleid dat er weinig beweging was op deze markt. Veel winkeliers hebben de kat uit de boom gekeken en nemen minder snel beslissingen om te gaan verhuizen. Nu hoor ik van de makelaar dat er weer meer animo is.”

De wethouder wil niet vertellen of zich onder de reeds vastgelegde winkeliers ook zaken bevinden die al elders in het winkelgebied een vestiging hebben. Wel blijkt uit een nieuwsbrief van het Citymanagement, die deze week werd verspreid, dat Boxtel druk uitoefent op RSP Makelaars om de overige winkels vol te krijgen. ,,Het uitgangspunt daarbij is dat de winkels in De Croon iets toevoegen aan ons centrum”, zo meldt de nieuwsbrief.

KWALITEIT
Van Aert is enthousiast over de uitstraling van plan De Croon. ,,Ik hoor van veel mensen dat ze blij zijn dat het gat aan de Markt na twaalf jaar eindelijk gevuld wordt.” De wethouder vindt dat Boxtel erin geslaagd is een passend complex aan de Markt te bouwen, dat aansluit bij de bestaande bebouwing. ,,De Croon heeft een goede stedenbouwkundige kwaliteit, maar is zeker niet historiserend of Anton Pieck-achtig. Het is inderdaad een vrij fors complex, maar dit soort projecten kunnen alleen slagen als ze iets substantieels aan een winkelhart kunnen toevoegen. Ik denk dat Boxtel zeker in die opzet geslaagd is.”

Na oplevering van De Croon wordt de opstelling van de weekmarkt aangepast. Het complex moet immers bereikbaar blijven voor winkeliers en bewoners. De poort, de ingang van de parkeergarage en het trottoir voor De Croon blijven vrij. Desondanks ontstaat daardoor ruimte voor vier extra plaatsen op de weekmarkt. De plannen voor herinrichting van de Markt verkeren nog altijd in de ontwerpfase. ,,Herinrichting van de Markt zal pas plaatsvinden als een parkeervoorziening voor het centrum wordt gerealiseerd”, aldus het Citymanagement.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Eindelijk weer uitzicht op de Markt! Plan De Croon is bijna klaar. Aan de Marktzijde zijn nog drie fraaie appartementen te koop. Ze bieden allemaal bovenstaand uitzicht. (Foto: Albert Stolwijk).
18 maart 2010

Print deze pagina

Terug