Balans weerspreekt kritiek
op besloten coalitieoverleg

DOOR HENK VAN WEERT – zondag, 19.00 uur

In een uitvoerige brief heeft de SP kritiek geleverd op het besloten karakter van de coalitieonderhandelingen in Boxtel. Formateur Wim van der Zanden van Balans is het daar niet mee eens. Volgens hem verloopt het proces hetzelfde als vier jaar geleden, toen PvdA/GroenLinks de vorming van een nieuw college van B. en W. leidde.

Vier partijen voeren momenteel overleg over een nieuwe coalitie. Onder aanvoering van Balans wordt gewerkt aan de vorming van een college dat voorts steunt op Combinatie95, PvdA/GroenLinks en de Democratische Partij Boxtel-Liempde. Na de verkiezingen begin maart zijn dit de vier grootste partijen in de Boxtelse gemeenteraad; samen hebben ze vijftien van de 23 zetels.

Fractievoorzitter Eric van den Broek van de SP dringt aan op informatie over de stand van zaken. Hij vindt dat de kiezer niet serieus wordt genomen door achter gesloten deuren verder te onderhandelen. Eerder drong ook D66 aan op meer openheid. Van der Zanden is het niet met die kritiek eens. Volgens hem verloopt het onderhandelingsproces op dezelfde wijze als vier jaar geleden, toen de SP bij de coalitievorming was betrokken. ,,We hebben in het begin van het proces aan alle partijen, ook aan de SP, kenbaar gemaakt dat die manier nu ook door Balans gehanteerd zou worden. Helaas hebben we een week tijd verloren door de onduidelijkheid over een eventuele hertelling van de stembiljetten”, aldus Van der Zanden;

Over de inhoud van de gesprekken wil Van der Zanden nog niets melden. Wel herhaalt hij dat de gesprekken constructief verlopen: ,,Daarbij is voortgang geboekt.” Ook laat de formateur weten dat maandag 29 maart de volgende openbare bijeenkomst is belegd. Dan wordt om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis de stand van zaken meegedeeld.
21 maart 2010

Print deze pagina

Terug