DorpsGoed wil
Gestelse coalitie
met CDA en PPA

DOOR HENK VAN WEERT

De drie grootste fracties in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel gaan besprekingen voeren voor de vorming van een nieuw college van B. en W. De huidige coalitiepartijen DorpsGoed en CDA willen PvdA inruilen voor de Plaatselijke Politieke Alliantie (PPA).

De drie gesprekspartners hebben ieder vier raadszetels bemachtigd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens afspraken die voor de verkiezingen werden gemaakt heeft Leenen de voorbije weken gesproken met alle partijen. Dat verliep in een prettige en open sfeer meldt de informateur.

,,Verschillende varianten zijn besproken. Een coalitie met driemaal vier zetels lijkt uiteindelijk de meest evenwichtige uitkomst te bieden. In de afgelopen collegeperiode heeft de deze zetelverdeling zich bewezen als evenwichtig. Het college heeft hierdoor doortastend kunnen optreden. Uit de gesprekken bleek dat voor deze balans opnieuw draagvlak was,” aldus informateur Leenen.

Als formateur gaat hij nu verdere onderhandelingen voeren met DorpsGoed, CDA en PPA om te komen tot een ’sterk inhoudelijk’ programma: Leenen verwacht daarbij geen inhoudelijke obstakels.
19 maart 2010

Print deze pagina

Terug