PROVINCIALE SUBSIDIE VOOR RESTAURATIE BEDRIJFSPAND

Boxtelse wasserij krijgt opknapbeurt

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Provinciebestuurder Brigite van Haaften (links) overhandigt een metseltroffel en een waterpas aan Leo van Geffen die een restauratieplan opgesteld heeft voor de voormalige stoomwasserij De Smalle Stroom. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

Gedeputeerde Brigite van Haaften heeft donderdag 11 maart een bezoek gebracht aan de voormalige stoomwasserij De Smalle Stroom aan de Drossaard in Boxtel. Zij overhandigde daarbij symbolisch een metseltroffel en een waterpas aan Boxtelaar Leo van Geffen voor de uitvoering van het restauratieplan dat door hem is opgesteld voor de wasserij. De gedeputeerde was in Boxtel om het startsein te geven voor de opknapbeurt, die nog dit jaar begint en duurt tot medio 2012.

De restauratie van het bedrijfspand van de oude stoomwasserij is een van de achttien projecten die de provincie Noord-Brabant financieel ondersteunt om industrieel erfgoed te beschermen. De wasserij was gevestigd op het terrein van de vroegere damast- en linnenweverij Van Oerle en in gebruik van 1860 tot 1970, nadien had designer Bruno Ninaber van Eyber er een tijdlang zijn atelier voor industriële vormgeving.

Boxtelaar Van Geffen, die de vroegere directeurswoning van de weverij bewoont, ontvangt voor de uitvoering van zijn restauratieplan bijna 220.000 euro van de provincie. Het gaat hierbij om zeventig procent van de kosten die nodig zijn om het pand volgens richtlijnen van de rijksoverheid sober en doelmatig te restaureren. Alle extra’s die de eigenaar tijdens het werk wil aanbrengen moeten door Van Geffen zelf bekostigd worden.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Tijdens het bezoek van gedeputeerde Brigite van Haaften werd in een korte sketch door wasvrouwen uitgebeeld hoe er vroeger gewassen werd. (Foto: Albert Stolwijk).

,,Het is onder meer de bedoeling om de dakconstructie te slopen en opnieuw aan te brengen, isolatiewerkzaamheden te verrichten, de kozijnen te vervangen en dakgoot oftewel zinken bakgoot aan te pakken, Het stramien van de ruiten blijft zoals die nu is”, liet Van Geffen tijdens de bijeenkomst weten. ,,Het plan is daarnaast om de oude stoomketel te restaureren. De stoommachine staat niet meer in het pand, maar misschien kan ik er vanuit Engeland een naar Boxtel halen. Misschien dat hier dan rondleidingen gehouden kunnen worden, waarbij verteld wordt hoe het wassen in die dagen in zijn werk ging.”

ORKESTJE
Omdat gedeputeerde Van Haaften langskwam bij de voormalige stoomwasserij om de provinciale subsidie officieel te overhandigen, was er een feestelijk programma samengesteld bij het bedrijfspand. Een ludiek orkestje bestaande uit drie muzikanten met de naam ’Harmonie De Rustende Moeders’ zorgde voor de vrolijke noot en een toneelgroep speelde een sketch waarbij wasvrouwen in gepaste uniformen lieten zien hoe er vroeger gewast werd.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Gedeputeerde Van Haaften poseert bij de oude stoomketel in het bedrijfspand van de voormalige stoomwasserij De Smalle Stroom. (Foto: Albert Stolwijk).

Tussen de bedrijven door wees provinciebestuurder Van Haaften op het belang van veel oude industriële monumenten die niet in goede staat verkeren, maar wel een belangrijk deel uitmaken van de identiteit van Brabant. ,,De provincie wil eraan bijdragen dat een belangrijk deel van dit industriële erfgoed bewaard blijft. Deze wasserij in Boxtel is bijzonder omdat het een van de weinige is die in deze staat te restaureren is. Het geld dat we als provincie aan dit project besteden is maar een klein stukje, belangrijk is vooral dat de verhalen van vroeger, bijvoorbeeld over hoe er hier gewerkt werd, goed verteld worden.”

De Boxtelse wethouder Anton van Aert gaf aan het een goede zaak te vinden dat de provincie er werk van maakt om industrieel erfgoed te behouden voor Brabant. ,,Deze subsidie biedt extra ondersteuning om de wasserij in oude luister te herstellen”, aldus Van Aert.

RONDGANG
Van Haaften maakte donderdag 11 en vrijdag 12 maart een rondgang, waarbij ze als eerste Boxtel aandeed, langs het merendeel van de projecten die voor subsidie in aanmerking komen. Volgens haar hebben oude industriële gebouwen vaak een bijzondere betekenis die voor veel Brabanders ’ijkpunten’ in hun leven vormen. In totaal stelt het provinciebestuur 11 miljoen euro beschikbaar voor de achttien projecten die dit jaar worden ondersteund. Die variëren van een graansilo van NCB in Veghel tot het kantoor en de kousenfabriek van Bata in Best.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van het bedrijfspand van de voormalige stoomwasserij De Smalle Stroom, die gevestigd was op het terrein van de vroegere damast- en linnenweverij Van Oerle. Het pand wordt gerestaureerd, waarbij onder meer het dak en de dakgoten een opknapbeurt krijgen en de kozijnen vervangen worden. In dit gebouw werd de was vroeger gestreken en gesteven. (Foto: Albert Stolwijk).

In West-Brabant komen enkele fabrieksschoorstenen, een leerlooierij, een watertoren, een suikerfabriek alsmede het NS-station in Roosendaal voor een provinciale subsidie in aanmerking. De restauratie van monumenten is een van de speerpunten van het provinciaal beleid op het gebied van monumentenzorg. De aanpak van de provincie is vooral gericht op het stimuleren van achterstallige restauraties. Gedurende vier jaren wordt, tot en met 2012, circa 50 miljoen euro in Brabantse monumenten geïnvesteerd.

Leo van Geffen stelde tijdens het bezoek van Van Haaften de ’laatste levende stoker’ van de stoomwasserij, Jan Vorstenbosch (66) uit Boxtel, voor aan de aanwezigen. ,,Ik heb hier tien jaar gewerkt als stoker en wasbaas, dat was in de periode 1960-1970", zei Vorstenbosch. ,,Daarna heb ik nog 33 jaar voor Blanca gewerkt, ook in Boxtel. Ik begon hier altijd om kwart over zeven met het opstoken van de ketel, wat zo’n vijftien minuten duurde. Daarna ging ik wassen, centrifugeren en de was sorteren. De was kwam onder meer van instellingen, waaronder De La Salle en van particulieren. Ik heb het altijd prima naar mijn zin gehad, het was een goed leven hier.”

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: In dit bedrijfsgebouw van de oude stoomwasserij De Smalle Stroom stonden de stoommachine en de stoomketel opgesteld. De ketel, die ook gerestaureerd wordt, staat er nog steeds in tegenstelling tot de machine. (Foto: Albert Stolwijk).
11 maart 2010

Print deze pagina

Terug