BURGEMEESTER VAN BEERS PLANT EERSTE BOOM

’Opknappen lanen draagt bij aan vitaliteit Velder’

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Frank van Beers plant de eerste boom op landgoed Velder onder toeziend oog van Ad de Kort (rechts) en Frans van Boeckel. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Praten over Velder, het gebeurde nogal eens de voorbije jaren. Nu wordt er gewerkt op het landgoed. En hoe! Voordat het broedseizoen begint worden de slechtste lanen van het parkachtige landgoed opgeknapt. Welgeteld 175 bomen zijn al gekapt en hedenochtend plantte burgemeester Frank van Beers de eerste van liefst 508 bomen die de komende weken op Velder terugkeren. ,,Het is een project van lange adem”, vertelt landgoedeigenaar Frans van Boeckel tijdens een rondgang.

Begin januari lanceerde Van Boeckel samen met de provincie Noord-Brabant, het Brabants Landschap en Brabants Particulier Grondbezit een plan om de lanen van Velder de komende jaren te restaureren. Een megaklus omdat het landgoed aan weerszijden van de spoorbaan Boxtel-Eindhoven 16 kilometer lanen heeft. ,,Daarom duurt het tien tot vijftien jaar alvorens we klaar zijn”, vertelt Van Boeckel tijdens een wandeling over Velder.

Dit voorjaar komt fase 1 aan de beurt. Verschillende lanen waarvan de bomen in slechte staat zijn, worden opgeknapt. ,,In totaal pakken we nu 1.520 meter aan, dus iets minder dan 10 procent van alle lanen. We kappen slechte bomen en zetten jonge vitale bomen terug. Om de lichtinval te verbeteren, wordt de begroeiing aan weerszijden van de lanen verwijderd of uitgedund.”

VOORSTANDER
Van Boeckel vertelt dat hij een groot voorstander is van de opknapbeurt die met steun van andere organisaties tot stand kon komen. ,,Zonder subsidie is zo’n project haast niet te financieren. Natuurlijk teren we niet alleen op subsidie, maar wordt van landgoedeigenaren verwacht dat ze tot 20 procent zelf betalen.” Per jaar is maximaal 50.000 euro subsidie per landgoed beschikbaar.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Met een graafmachine op rupsbanden wordt langs de Veldersewal gewerkt aan het opschonen van eeuwenoude lanen. Hakhout is gesnoeid, Amerikaanse eiken maken plaats voor beuken. (Foto: Marc Cleutjens).

,,Het kappen van slechte bomen betekent dat er ruimte komt voor verjonging in het bos”, aldus Van Boeckel. De meeste van de 175 gerooide bomen waren Amerikaanse eiken. ,,Exoten, maar wel vaak hele mooie bomen waarvan ik niet graag afscheid neem”, bekent de landgoedeigenaar. ,,Maar er komen mooie bomen voor terug hoor. We planten vlakbij het landhuis 121 lindebomen, en verder 205 inlandse eiken, 104 beuken en 78 essen. Vooral die essen zijn een noviteit omdat die eerder nauwelijks op Velder stonden.” Alle bomen zijn autochtoon en zijn voorzien van een ecologisch keurmerk.

ZWARTE SPECHT
De tocht door Velder zit vol verrassingen. Twee vogelwaarnemers van de provincie houden Van Boeckel staande om te vertellen dat ze lyrisch zijn over de vogelrijkdom op het landgoed. Ze hebben al een zwarte specht gehoord, helemaal in de kruin van een populier. Even verderop hupst een ree weg als Van Boeckels jeep over het zandpad hobbelt. Aan de andere kant van de spoorbaan, bereikbaar via een reeëntunnel, wordt met een graafmachine op rupsbanden gewerkt aan de Veldersewal, een eeuwenoude landweer. ,,Hier hebben we ook veel Amerikaanse eiken gerooid en vervangen door beuken. Daarnaast is het hakhout uitgedund en worden de sloten uitgediept om de afwatering te verbeteren.”

Opvallend is dat in het zo kwetsbare bos met een kolossale graafmachine op rupsbanden wordt gewerkt. ,,Nee hoor”, zegt Van Boeckel. ,,Die rupsbanden zijn juist goed omdat ze de bodem veel beter intact laten. We zijn zuinig op Velder hoor en denken over alles heel goed na.”

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Met kleine paaltjes worden de plekken aangeduid waar jonge bomen geplant moeten worden. Langs veel lanen op landgoed Velder zijn bomen gerooid om de laanstructuur te verbeteren. (Foto: Marc Cleutjens).
11 maart 2010

Print deze pagina

Terug