ASSUMPTIONISTEN BETREKKEN ZORGAPPARTEMENTEN IN KASTEEL STAPELEN

Lozen op slotgracht is verleden tijd

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Overste Noud Smulders (links) en zijn assistent Freek Claasen bekijken de nieuwe eikenhouten trap die in de zuidelijke kasteelvleugel naast de ridderzaal is gebouwd. Boven hun hoofden tekenen zich de eeuwenoude spanten van het middeleeuwse kasteel af. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Sinds twee weken zijn de pater assumptionisten weer terug op hun vertrouwde stek. Na een ingrijpende verbouwing zijn de kleine zit- annex slaapkamertjes in kasteel Stapelen veranderd in twaalf ruime zorgappartementen met een aparte slaapvertrek en een badkamer. ,,Hier kunnen we honderd jaar worden.”

In vierenhalve maand tijd hebben de medewerkers van bouwbedrijf Nico de Bont uit Vught zowel in de noord- als de zuidvleugel van het middeleeuwse kasteel fraaie woonvertrekken gecreëerd. En dat was geen sinecure. Het kasteel is door de eeuwen heen successievelijk verbouwd en uitgebreid en kent verschillende hoogteniveaus. Met name de aansluiting van de verdiepingsvloer in de noordvleugel op het koetshuis, waar in de jaren zeventig de kamers voor de paters werden gerealiseerd, bleek lastig.

Op het plat dak van het tussenliggende trappenhuis is een met leien beklede extra verdieping gebouwd waarin een passerelle is gesitueerd. ,,Zodat we nu met al het ’rollend materieel’ makkelijk van de ene naar de andere kant kunnen. De lift die is gebouwd kan op beide niveaus stoppen”, vertelt overste Noud Smulders, die leiding geeft aan de nog tien paters tellende congregatie.

LUCHTVERVERSING
Samen met zijn assistent Freek Claasen, die als leek is aangetrokken om de dagelijkse gang van zaken bij de hoogbejaarde paters in goede banen te leiden, laat Smulders trots de nieuwe woonkamers van de paters zien. ,,Iedereen is zoveel mogelijk op zijn oude plekje teruggekeerd. Maar niemand kende zijn oude kamer terug. Kan ook moeilijk, want het woonoppervlak is verdubbeld. En iedereen heeft voortaan zijn eigen badkamer en een separate slaapkamer. Bovendien is elk woonvertrek voorzien van een aanrechtje”, toont Smulders.

De appartementen van de paters zijn niet alleen groter, maar ogen ook meer ruimtelijk. Claasen wijst naar boven: ,,De verlaagde systeemplafonds die ruim dertig jaar geleden werden aangebracht zijn allemaal verwijderd. Je kijkt nu weer tegen het fraaie stucwerk aan. Achter de plafonds is een systeem voor luchtverversing weggewerkt.” Bovendien zijn de leiding die eerst nog over de muren liepen weggewerkt en is de bedrading vernieuwd. Voorts is in elke kamer een alarmsignalering aangebracht.

Tegelijk met de verbouwing is ook de technische installatie en het leidingwerk in het kasteel vernieuwd. ,,We zijn voortaan volledig aangesloten op de riolering. Voorheen loosde de keuken, die ook compleet is gemoderniseerd, nog op de slotgracht”, weet Claasen.

WEER THUIS
De eerste nacht werd er weinig geslapen, vertelt overste Smulders: ,,Iedereen was in gedachten bezig hoe hij zijn kamer het beste in zou kunnen richten. Maar het went heel snel. We zijn er enorm op vooruit gegaan. Wonen in een kasteel heeft natuurlijk zijn charme, maar echt praktisch was het gebouw niet. Door deze verbouwing kunnen we hier nog jaren blijven wonen. Ook als er extra zorg nodig is.” Lachend: ,,Ja, we kunnen hier wel honderd jaar worden.”

Op de eerste dag dat de paters weer terug waren op Stapelen werd tijdens het tafelgebed psalm 126 gebeden. Als God ons thuisbrengt uit deze ballingschap, dat zal een droom zijn. Daarom zijn we wij zo blij. Smulders: ,,Heel toevallig, maar toepasselijker kon niet. Maar echt, we zijn heel blij dat we weer op Stapelen zijn. We hebben in de pastorie bij de Heilig Hartkerk en in woonzorgcentrum Emmaus tijdelijk een prima onderkomen gehad, maar op een gegeven moment wil je toch weer naar huis. En dat is Stapelen: niet alleen ons huis, maar ook ons thuis.”

TRAPPORTAAL
In de zuidvleugel, naast de ridderzaal, is een kantoortje opgeofferd. Daar geeft een fraaie eikenhouten trap toegang tot de bovenverdieping met ook nog enkele woonvertrekken. ,,Waarschijnlijk is dit in een ver verleden ooit een hal geweest. Tussen het plafond van het voormalig kantoortje en de zolder zal een loze ruimte van 1,70 meter. We hebben nergens sporen gevonden dat hier ooit een verdiepingsvloer of zo heeft gezeten. Wellicht dat je vanaf de begane grond tegen de spanten van het dak aankeek. Dat is nu deels hersteld.”

De verbouwing, die werd uitgevoerd onder leiding van architect Louis de Jager uit Tilburg, is goeddeels voltooid. Er wordt alleen nog gewerkt om een ruimte naast de kasteelkapel om te bouwen tot kopieerkamer. Naast bouwbedrijf Nico de Bont, werden vooral Boxtelse bedrijven ingeschakeld bij de uitvoering. Zo werden Voermans Sanitair en Van Dongen Elektrotechniek ingeschakeld en leverde Den Ouden Woninginrichting nieuwe vloerbedekking in het hele kasteel.
11 maart 2010

Print deze pagina

Terug