CDA EN D66 VALLEN AF BIJ ONDERHANDELING

Coalitieonderhandeling Boxtel
verder zonder veto’s vooraf

© 2010 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Jos Hegeman (rechts) dringt aan op meer openheid tijdens de coalitievorming (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT – maandag, 19.00 uur

Boxtel stevent af op een coalitie met de vier grootste gemeenteraadsfracties. Balans vervolgt de gesprekken voor een nieuw college van B. en W. met Combinatie95, PvdA/GroenLinks en Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL).

Het lijkt erop dat de wens van PvdA/GroenLinks om een college te vormen met drie wethouders niet ingewilligd wordt. Alle vier partijen die momenteel aan de onderhandeltafel zitten hebben een wethouderskandidaat: Wim van der Zanden (Balans), Peter van de Wiel (Combinatie95), Anton van Aert (PvdA/GroenLinks) en Willie van de Langenberg (DPBL).

Zeker is in ieder geval dat over heikele onderwerpen waarover in de voorbije besluiten zijn genomen nog eens flink gedebatteerd zal worden voordat een college geformeerd kan worden met de partijen die nu nog in de race zijn voor een wethouderszetel. Vorige week vroeg onderhandelaar Van Aert van PvdA/GroenLinks nog om niet te tornen aan genomen raadsbesluiten vanwege de continuïteit van bestuur. Maar vandaag meldde informateur Van der Zanden tijdens een openbare bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis dat ’besluiten uit de afgelopen bestuursperiode bespreekbaar zijn’.

FLINKE MENINGSVERSCHILLEN

Concreet zou dit kunnen betekenen dat bijvoorbeeld afspraken over de ruimtelijke inrichting van het buitengebied van Boxtel, de verkeersontsluiting, een parkeergarage in het centrum, de scholencarrousel in de wijk Oost en daaraan verbonden de bouw van een school in de wijk In Goede Aarde alsmede het bouwproject Princenlant 3 (in combinatie met winkelcentrum Oosterhof) ter discussie kunnen worden gesteld. En dus zal het de komende periode nog spannend worden. Want Balans en DPBL hadden de voorbije jaren op diverse punten flinke meningsverschillen met Combinatie95 en PvdA/GroenLinks, die samen met CDA en SP de afgelopen vier jaren het college van B. en W. vormden.

Van de Wiel toonde zich bewust van de verschillen die nog overwonnen moeten worden. ,,De inhoudelijke gesprekken die in de komende periode moeten plaatsvinden zullen maatgevend zijn in hoeverre we elkaar kunnen vinden.” Van Aert wees daarbij op de moeilijke economische tijden die ook de gemeente Boxtel voor financiële zorgen zullen plaatsen: ,,Vanwege de schraalheid zullen keuzes gemaakt moeten worden.” Van de Langenberg zei dat de voorbije dagen is gebleken dat de wil ruimschoots aanwezig is om er met de vier grootste partijen uit te komen. ,,Als die wil ook ten uitvoer wordt gebracht, kunnen we een nieuw bestuur formeren dat Boxtel verder zal brengen.”

Volgens informateur Van der Zanden van Balans hebben de onderhandelaars van de vier grootste partijen vrijdag en zaterdag de bereidheid uitgesproken dat zij zich voor 100 procent in willen zetten voor een brede coalitie. Daarbij zijn volgens hem op voorhand geen veto’s kenbaar gemaakt over bepaalde onderwerpen. De leider van Balans heeft de burgemeester vandaag gevraagd geen onomkeerbare zaken meer in gang te zetten met het huidige demissionaire college van B. en W.

© 2010 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: OP DE FOTO: Wim van Erp, onderhandelaar namens het CDA en de afgelopen acht jaar wethouder, is teleurgesteld dat hij niet langer deel mag nemen aan de coalitievorming. (Foto: Albert Stolwijk).

TELEURSTELLING

Wim van Erp, de afgelopen acht jaar wethouder voor het CDA, en Jos Hegeman (D66) toonden zich teleurgesteld dat ze niet verder mogen onderhandelen over een nieuw dagelijks bestuur voor de gemeente Boxtel. Beiden typeerden hun partij als een ’bestuurderspartij’. De opmerking van informateur Van der Zanden dat een college met de vier grootste partijen het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag trok Hegeman in twijfel. ,,Dat is helemaal afhankelijk van het beleidsprogramma dat wordt bereikt.”

Hegeman zette voorts kanttekeningen bij de beperkte openbaarheid van de coalitiebesprekingen. Afgelopen vrijdag ontving Balans vijf partijen afzonderlijk achter gesloten deuren en zaterdagochtend kwamen de drie lijsttrekkers waarmee Van der Zanden verder onderhandelt gezamenlijk bij hem thuis bijeen.

Dat vanmiddag om vijf uur een openbare bijeenkomst werd belegd om de stand van zaken te schetsen, stuitte Hegeman ook tegen de borst. ,,Dat is een tijdstip waarop mensen vanwege hun werk niet aanwezig kunnen zijn.” Ad van de Wetering (Boxtels Belang) vroeg zich af hoe de burger verder wordt betrokken bij de coalitievorming: ,,Want hoe groter die betrokkenheid is, des te meer draagvlak krijg je als college.”

Informateur Van der Zanden gaf aan dat hij de bijeenkomst liever vanavond had gehouden, maar dat dan in gemeentehuis geen zaal beschikbaar was om publiek te ontvangen. Deze week gaan de coalitieonderhandelingen in beslotenheid verder. Wanneer een nieuwe openbare bijeenkomst wordt belegd, is nog onduidelijk.
11 maart 2010

Print deze pagina

Terug