ONDERHANDELINGEN GESTART IN HAAREN

Samenwerking’95 en VVD
praten over coalitievorming

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

De winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen en grootste partij in de gemeente Haaren, Samenwerking ’95, praat met de VVD over het vormen van een coalitie. Maandag 8 maart voerden beide partijen hierover een eerste gesprek. Samenwerking ’95 was vorige week tijdens de verkiezingen goed voor vijf zetels, terwijl VVD het aantal kiezers zag groeien, maar toch bleef steken op drie zetels.

Samen hebben Samenwerking ’95 en de VVD met acht zetels een kleine meerderheid in de Haarense gemeenteraad die in totaal vijftien zetels telt. ,,Afgelopen zaterdag hebben we afzonderlijk gesproken met de fracties van de drie andere partijen, behalve VVD ook met de CDA en Progressief ’96”, liet lijsttrekker en kandidaat-wethouder Johan van den Brand van Samenwerking ’95 deze week weten.

,,We hebben kort de verkiezingsperiode geëvalueerd en gevraagd wat de gedachte was van de betreffende partij waar het gaat om de collegevorming. Het waren drie constructieve gesprekken, maar zondag 7 maart hebben we besloten in eerste instantie met de VVD verder te gaan en te trachten met die partij de programma’s op één lijn te krijgen. Daar zijn we maandagavond mee gestart.”

Van den Brand heeft een voorkeur voor twee partijen, maar liet vorige week nadat de uitslag bekend was al weten dat hij de mogelijkheid van drie partijen en dus een bredere coalitie openhoudt. Mocht er inderdaad nog een derde partij aanschuiven aan de onderhandelingstafel, dan zal dat waarschijnlijk Progressief ’96 zijn.

Het CDA lijkt na de gesprekken in het weekeinde niet meer in beeld als partner van Samenwerking ’95. Volgens Van den Brand is mede door de discussie over de megastallen en het ontbreken van genoeg vertrouwen in de opgestapte wethouder Jan Brenninkmeijer, die namens het CDA een zetel bezet in de nieuwe gemeenteraad van Haaren, nu geen basis om samen te werken in een coalitie met de christendemocraten. CDA

CDA
CDA-lijsttrekker Noël Suurmeijer stelt dat Samenwerking ’95 in het gesprek heeft aangegeven dat er inhoudelijk weliswaar weinig verschillen bestaan tussen beide partijen, maar dat Johan van den Brand en zijn collega’s geen goed gevoel hebben bij een samenwerking. Suurmeijer: ,,Er speelt veel oud zeer waar men zich moeilijk over heen kan zetten. Ik heb aangegeven in het gesprek met Samenwerking’95 dat we graag willen besturen en ons daar voor open stellen. Als het gevoel niet goed is bij een van de partijen, dan vergt dat vaak meerdere gesprekken. Voor die route is door Van den Brand niet gekozen. Dit impliceert dat het CDA zich aan het voorbereiden is op de oppositierol, tenzij de onderhandelingen met de VVD en Progressief ‘96 op niets uitlopen.”
SAMENSTELLING RAAD
De nieuwe Haarense gemeenteraad komt donderdag 11 maart om 19.30 uur voor het eerst bijeen. De raad wordt dan geïnstalleerd en de raadsleden leggen een eed of gelofte af. Samenwerking ’95 is de grootste partij met vijf zetels, gevolgd door het CDA met vier zetels. Zowel de VVD als Progressief ’96 mogen drie raadsleden inzetten.

Sam Schoonus (Samenwerking ’95) en Ans Beijens-Swalen (CDA), beide uit Helvoirt, zijn nieuwkomers in de raad. Michiel Alting von Geusau uit Esch, Cor Brekelmans en Ties van Tuijl, (allen CDA) en Annelies Leermakers-Faber (Progressief ’96) keren niet meer terug in de gemeenteraad. Oud-wethouder Jan Brenninkmeijer (CDA), die de vijfde plaats bezette op de kandidatenlijst, is het enige raadslid dat met voorkeurstemmen (362) is gekozen. De oude gemeenteraad kwam dinsdag 9 maart voor het laatst bij elkaar, waarbij afscheid genomen werd van de vertrekkende raadsleden. Cor Brekelmans uit Biezenmortel, raadslid sinds 1997, ontving tijdens die bijeenkomst de gemeentelijke speld van verdienste.

De nieuwe gemeenteraad wordt gevormd door de volgende vijftien politici.

Samenwerking ’95: Johan van den Brand, Gert Hoogaars, Peter den Ouden (Esch), Daniëlle Robijns-van de Wiel en Sam Schoonus.

CDA: Noël Suurmeijer, Jan Leijten, Ans Beijens-Swalen en Jan Brenninkmeijer.

VVD: Ton van de Ven, Wil van Pinxteren en Cees van der Ven.

Progressief ’96: Tiny Assink, Carine Blom en Jos Barends.

De samenstelling van de raad verandert als raadsleden gekozen worden als wethouder. In dat geval maken zij in het dualistische systeem geen onderdeel meer uit van de raad. De opengevallen plaatsen in de raad dienen dan door andere kandidaat-raadsleden ingevuld te worden.
9 maart 2010

Print deze pagina

Terug