STEEDS MEER BEZOEKERS BIJ BOXTELSE STICHTING

’Twaalf Ambachten: geen last van economische crisis’

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Lieselot Leeflang en Frank Jakobs aan het werk bij de geodetische koepel op het terrein van De Twaalf Ambachten. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Lieselot Leeflang trakteert op appeltaart. Daags na haar 44e verjaardag schuift ze met echtgenoot Frank Jakobs en de medewerkers van De Twaalf Ambachten aan tafel voor een goed gesprek over de innovatieve technieken die op het complex aan de Mezenlaan worden ontwikkeld en gepresenteerd. De taart symboliseert niet alleen een jaartje ouder worden, maar ook de voorspoedige periode die De Twaalf Ambachten doormaakt. ,,Duurzaam hoeft niet duur te zijn.”

Een groeiend aantal bezoekers weet de plek te vinden waar Leeflangs ouders Sietz en Anke ooit de basis legden voor De Twaalf Ambachten, toen een centrum voor alternatieve technieken. Ze bezoeken het terrein aan de Mezenlaan voor een rondleiding, workshop of cursus of vinden De Twaalf Ambachten op het wereldwijde netwerk. ,,We hebben sinds enige tijd ook een webwinkel die steeds meer bezoekers trekt”, vertelt Leeflang trots.

Om ook lokaal in te spelen op de groeiende belangstelling voor duurzame technieken die in en om het huis kunnen worden toegepast, organiseert De Twaalf Ambachten in het voorjaar tal van nieuwe cursussen. Daarnaast krijgt het centrum een echte publieksfunctie als later dit jaar een heuse Ambachtswinkel wordt geopend. ,,Daar zijn alle duurzame producten te koop die bij ons vervaardigd worden, zoals het reuk- en waterloze toilet Nonolet”, vertelt Jakobs.

Scholen weten De Twaalf Ambachten al regelmatig te vinden; de brugklassers van het Jacob-Roelandslyceum bezoeken het terrein jaarlijks om kennis te maken met de wijze waarop op het perceel aan de Mezenlaan water wordt gezuiverd. ,,Dat gebeurt nog steeds met een door mijn vader bedacht helofytenfilter”, vertelt Leeflang.

EIGEN BEDRIJF
Precies vijf jaar geleden namen Leeflang en Jakobs De Twaalf Ambachten over van de grondleggers. Ze hebben er in eigen tempo hun eigen bedrijf van gemaakt. ,,Inderdaad, een eigen bedrijf”, grinnikt Leeflang. ,,De Twaalf Ambachten is ooit begonnen als een stichting en die bestaat nog steeds, onder voorzitterschap van mijn vader. Daarnaast is er de uitgeverij, die vanwege de groei wordt omgevormd tot Ambachtswinkel. Dat is zogezegd de commerciële tak van De Twaalf Ambachten.”

De economische crisis die vorig jaar ook in Nederland voor de nodige onrust zorgde, baarde ook Leeflang en Jakobs zorgen. ,,Het is afwachten hoe je bedrijf op die teruggang reageert”, stelt Leeflang. Wonderwel bleven negatieve effecten uit. ,,Sterker nog, steeds meer mensen lijken de weg naar De Twaalf Ambachten te vinden en benaderen ons met vragen over duurzame technieken en toepassingen”, vult Jakobs aan. ,,Wij hebben gelukkig helemaal geen last van de economische crisis”, straalt Leeflang.

De groeiende belangstelling uit zich in steeds meer aanvragen voor rondleidingen, bijvoorbeeld van groepen die zich verenigd hebben in de beweging Transition Towns. ,,Dat zijn mensen die er van overtuigd zijn dat olievoorraden ooit opraken en het klimaat verandert en die daar zelf iets aan willen doen. Binnen Transition Towns leeft de gedachte dat het tij gekeerd kan worden als je begint bij een verandering van je eigen leefomgeving. Dat kan bijvoorbeeld met duurzame technieken die hier ontwikkeld worden.”

Leeflang begroet daarnaast steeds meer mensen die behoefte hebben aan duurzame oplossingen in de woning, zoals een waterzuivering die aansluiting op de gemeentelijke riolering overbodig maakt. Anderen benaderen De Twaalf Ambachten voor de zelfbouw van tegelkachels. ,,De kachels kunnen hier ter plekke in onze werkplaats gebouwd worden”, vertelt Jakobs. ,,We laten zien dat duurzaam helemaal niet duur hoeft te zijn.”
11 maart 2010

Print deze pagina

Terug