STEMBUSUITSLAG NU DEFINITIEF

Geen voorkeurszetels in
Boxtelse gemeenteraad

DOOR HENK VAN WEERT - donderdag, 18.00 uur

Tijdens een controle zijn heden, donderdag 4 maart enkele kleine wijzigingen aangebracht in de voorlopige stembusuitslag zoals die in de nacht ervoor in Boxtel werd gepresenteerd. Dit leidt niet tot een andere zetelverdeling, meldt burgemeester Frank van Beers. Bij geen enkele partij komen laaggeplaatste kandidaten met voorkeursstemmen in aanmerking voor een plekje in de gemeenteraad.

Bij de controle van de stemmen bleek dat Combinatie95, Balans, Democratische Partij Boxtel-Liempde, Boxtels Belang en VVD er een of meer stemmen bij kregen. De grote winnaar van de verkiezingen (Balans) werd met vier stemmen extra het ruimst bedeeld. Dat illustreert de marginale aanpassingen. ,,Dergelijke foutjes zijn onontkoombaar als je handmatig de stemmen moet tellen”, geeft burgemeester Van Beers aan.

Het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen liep tijdens de controle op van 12.553 naar 12.561. Bovendien werd één blanco stem extra geteld en bleken bij nader inzien niet 31 maar 26 ongeldige stemmen te zijn uitgebracht. De kiesdeler (het aantal stemmen dat nodig is om een zetel te verwerven) werd bepaald op 546,13. Op basis van de absolute aantallen stemmen konden in eerste instantie 19 van de 23 zetels worden toegewezen. De vier restzetels gingen achtereenvolgens naar Combinatie95, Balans, D66 en DPBL.

GEKOZEN RAADSLEDEN
Bij de computerinvoer van alle stembiljetten kon donderdag ook opgemaakt worden welke kandidaten de komende vier jaar aan de vergadertafel in de raadzaal plaats mogen nemen. Althans, indien zij een benoeming accepteren. Maar daarover lijkt op voorhand geen discussie te ontstaan omdat bij elke partij de eerste kandidaten op de lijst in aanmerking komen. Er zijn geen laaggeplaatste personen die met voorkeursstemmen aanspraak kunnen maken op een raadszetel.

De volgende personen zijn opgeroepen om zich vrijdag 5 maart bij het hoofdstembureau te vervoegen om hun geloofsbrieven te overhandigen. De namen met een sterretje zijn nieuwe raadsleden. Balans (5): Wim van der Zanden, Willy van Zuijlen, Petra Spanjers*, Jan Vervoorn en Erica Vos*; Combinatie95 (4): Peter van de Wiel, Rien Schalkx*, Ineke van Giersbergen* en Karel Voets; PvdA/GroenLinks (3): Anton van Aert, Tossy de Man en Hans Maassen; DPBL (3): Willie van de Langenberg, Jan de Koning* en Marria van den Hoven*; CDA (2): Wim van Erp en Betsie van der Sloot; SP (2): Eric van den Broek en Dave van de Ven*; D66 (2): Jos Hegeman* en Bart Louwers*; Boxtels Belang (1): Ad van de Wetering; VVD (1): Paul van Hellemondt*.

AFSCHEID EN BEËDIGING
De geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden worden dinsdag 9 maart onderzocht door de oude gemeenteraad die om 19.30 uur bijeenkomt in de raadzaal en daar ook vaststelt of de verkiezingen van afgelopen woensdag rechtmatig zijn verlopen. Dat lijkt een formaliteit aangezien de burgemeester vandaag bekendmaakte dat zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan.

Vervolgens wordt dinsdag afscheid genomen van de raadsleden die niet terugkeren. Zij worden toegesproken door burgemeester Van Beers en raadsnestor Willie van de Langenberg. Donderdag 11 maart wordt vervolgens de nieuwe gemeenteraad beëdigd. Ook deze bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal en begint om 19.30 uur. Beide raadsvergaderingen zijn openbaar.

Het huidige college van B. en W. neemt voorlopig de bestuurstaken in Boxtel waar en heeft als het ware een demissionaire status. ,,Het streven is om op 13 april de nieuwe wethouders te benoemen, maar in tegenstelling tot het verleden is er geen verplichte einddatum waarop de formatie van het college van B. en W. moet zijn afgerond. Zolang er geen nieuw dagelijks bestuur is gevormd, neemt het huidige college de taken waar. Dat betekent onder meer dat de wethouders Anton van Aert en Wim van Erp tijdelijk een dubbelfunctie bekleden omdat zij namens hun partij ook in de gemeenteraad zijn gekozen”, meldt burgemeester Van Beers.

DORPSRAAD LIEMPDE
De verkiezing van een nieuwe dorpsraad voor Liempde heeft niet voor verrassingen gezorgd. Dat kon ook moeilijk omdat zich maar zeven kandidaten meldden voor de zeven zetels van dit adviescollege van burgemeester en wethouders. Wel bleek dat voor de dorpsraad veel ongeldige en blanco stemmen werden uitgebracht. Burgemeester Van Beers vat dit op als een teken van protest.

,,Bij mijn bezoek aan de twee Liempdse stembureaus heb ik ook wel gehoord dat veel mensen het onzinnig vinden op deze manier een dorpsraad te kiezen. Weggegooid geld, vinden ze. Ik begrijp die kritiek en wil daarom ook graag met de dorpsraad gaan overleggen hoe we dit in de toekomst anders kunnen regelen”, aldus Van Beers.

Jan van der Weijden, Bert van Ruremonde, Rob Dito en Frans van der Schoot verlengen hun lidmaatschap van de dorpsraad. Nieuwe gezichten zijn Dion van Zoggel, Bart Welvaarts en John van Heertum.
4 maart 2010

Print deze pagina

Terug