WNLB VIERT VIERDE LUSTRUM IN SPARRENRIJK

’Natuurwerkgroep moet vaste gesprekspartner zijn’

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De vrijwilligers van de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer werken hard om de natuurlijke speelplek op tijd klaar te krijgen voor de viering van het twintigjarig bestaan. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARGO BARTELDS

Zeventig actieve vrijwilligers en nog eens honderddertig donateurs. Werkgroepen trekken er op uit om natuur en landschap te versterken, met lezingen en excursies wordt de belangstelling voor de natuur onder inwoners van Boxtel aangewakkerd. De Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel (WNLB) bestaat twintig jaar en viert dat zaterdag 27 februari in Sparrenrijk. ,,Wij zijn geen werkgroep die overal tegen is. We willen graag samenwerken met alle betrokkenen, vóór de natuur.”

In 1988 stonden Mari Verstegen en Carlo Spee aan de wieg van de WNLB omdat ze toen een cursus volgden over natuur- en landschapsbeheer. Via de Volksuniversiteit verzorgde Verstegen een cursus, met Spee werd een werkgroep opgericht die sinds 1990 als stichting bestaat en dus binnenkort het vierde lustrum viert.

Enthousiast en bevlogen vertellen voorzitter Marco Meihuizen en vrijwilligster en oud-bestuurlid José Poort over alle aspecten van de WNLB. Meihuizen is pas een paar jaar actief als voorzitter, maar heeft duidelijke doelen gesteld. Zo wil hij de samenwerking met de gemeente en het waterschap verder structureren, zodat de werkgroep een duidelijke stem krijgt in de zorg voor natuur- en landschap in Boxtel. ,,De samenwerking is al duidelijk verbeterd de laatste jaren, maar het is wenselijk dat we een vaste gesprekpartner mogen zijn over natuur en landschap en alles wat ermee samenhangt.”

Meihuizen vervolgt: ,,Spraken we eerder met de verschillende overheden als een soort klankbordgroep, nu ontstaat duidelijke samenwerking waarbij we al in de beleidsvormende fase meepraten.” De deskundigheid van de werkgroep wordt met die van de overheden gedeeld. ,,Leden van de werkgroep Ruimtelijke Ordening binnen de WNLB hebben nu echt een vaste plaats aan de onderhandelingstafel”, zegt de voorzitter. ,,We zijn duidelijk geen partij die overal tegen is, maar we willen heel graag samenwerken met alle betrokkenen, vóór de natuur”, aldus Poort.

ONTMOETINGSPLEK
De WNLB wil graag kennis en deskundigheid delen met de Boxtelse bevolking. De werkgroep zou daarvoor graag een groene ontmoetingsplek willen realiseren. Voorzitter Meihuizen ziet met name een gezamenlijke plek gerealiseerd in de Kinderboerderij aan het Apollopad, waar bijvoorbeeld ook de Jeugdnatuurwacht een thuisbasis krijgt. Daarvoor moet de boerderij aangepast worden tot een Groene Hoeve, zoals ook de naam van het project luidt.

De besturen van alle betrokken organisaties zijn druk bezig met fondsenwerving. ,,In de Kinderboerderij zou ruimte moeten ontstaan om lezingen en instructies te geven, alle materialen van de werkgroep zouden er opgeborgen kunnen worden”, stelt Poort. Meihuizen denkt dat krachtenbundeling winst kan opleveren voor alle betrokkenen. ,,Via de jeugdige bezoekers van de Kinderboerderij zouden we dan ook de ouders erbij kunnen bereiken. Jongeren kunnen na de Jeugdnatuurwacht bij onze werkgroep terecht en wij zouden een eigen plek hebben. Een ideaalplaatje!”

WERKGROEPEN
De WNLB telt momenteel negen werkgroepen, waaronder de Sparrenrijkgroep die als eerste in Brabants Centrum belicht zal worden in een aparte reportage. Ook is een knotploeg actief, die elke drie weken op zaterdag en op maandag een paar uur bezig is om onderhoud te plegen aan kleine landschapselementen in het buitengebied, uiteraard in overleg met de eigenaren. De beheergroep Dommeldal houdt toezicht op de Schotse hooglanders die in de weilanden aan de Dommeloever nabij het waterschapshuis grazen. Zes prachtige runderen zijn het die er rondlopen. Mogelijk wordt dit gebied uitgebreid tot aan de Dommeloever achter het Liduinaziekenhuis en kunnen er acht koeien gaan grazen.

De poelenwerkgroep brengt alle poelen in Boxtel in kaart en inventariseert alle aanwezige flora en fauna. De florawerkgroep inventariseert planten en landschapselementen. De bomenadviesgroep is vooral actief om het beleid en de situatie van speciale bomen in Boxtel in kaart te brengen en te behartigen. De leden van de vogelwerkgroep houden vogelexcursies en inventariseren de broedvogels.
25 februari 2010

Print deze pagina

Terug