EXTRA WIJKAGENTEN IN MEIERIJ

Politie stuurt meer blauw de straat op

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De wijkagenten die in de gemeenten Boxtel en Haaren op pad gaan poseerden deze week voor het politiebureau aan de Bosscheweg. Van links naar rechts staand Jack van Rijs, Harold Keeren en Ad Cleijsen. Gehurkt Henk de Leeuw (links) en Ton Schellekens. (Foto: Gerard Schalkx).

DOOR HENK VAN WEERT

Het aantal wijkagenten is fors uitgebreid. Telde het voormalige politiedistrict Aa & Dommel er vier, in het nieuwe district Meierij kunnen de gemeente Boxtel, Haaren, en Vught rekenen op zeven wijkagenten. ,,Inwoners zien meer blauw op straat en we zijn makkelijker aanspreekbaar.”

Jack van Rijs is al vijftien jaar een vast gezicht in Boxtel en had als wijkagent de zorg voor het centrum, Liempde, Lennisheuvel en de Kampina. Hij is blij met de komst van Harold Keeren. ,,We hebben de taken nu kunnen splitsen. Harold is de wijkagent voor Liempde en het buitengebied; ik blijf in het centrum van Boxtel het aanspreekpunt en op bedrijventerrein Ladonk”, vertelt Van Rijs.

Ad Cleijsen blijft in de nieuwe opzet de wijkagent in Oost, Munsel en Selissenwal. De winst van het ’mannetje extra’ in Boxtel is dat de politie meer zichtbaar op straat is. ,,We willen weten wat er leeft in een wijk of buurt. Dat kan alleen maar door te kennen en gekend te worden. De uitbreiding van het aantal wijkagenten stelt ons daartoe beter in staat”, aldus Cleijsen.

OP DE FIETS
Henk de Leeuw en Ton Schellekens waren tot voor kort niet alleen wijkagent in de gemeente Haaren, maar ook in Vught. Door de komst van Jacqueline Matse en Marcel de Rouw, die zich op Vught richten, krijgen ze meer tijd om hun aandacht op de gemeente Haaren te richten. De Leeuw is de vaste wijkagent voor de dorpen Esch en Haaren; Schellekens is het aanspreekpunt voor Helvoirt en Biezenmortel.

,,Niet alleen doordat er meer wijkagenten zijn aangesteld kunnen we ons werk beter doen. Ook de taakverdeling is gewijzigd. De bedoeling is dat we 80 procent van onze tijd in de wijk actief zijn. In 20 procent kunnen ze ons inzetten voor noodhulp. In het verleden werden we heel vaak ingezet om assistentie te verlenen in probleemsituaties en dat ging ten koste van ons werk in de wijk”, vertelt de in Boxtel geboren Schellekens. Door zoveel mogelijk op de fiets of te voet zijn werk te doen, hoopt Schellekens nog makkelijker aanspreekbaar te zijn voor het publiek.

De uitvalsbasis van de wijkagenten blijft het politiebureau aan de Bosscheweg. Het openen van wijkkantoortjes, zoals in de Boxtelse gemeenteraad wel eens is geopperd, is onhaalbaar in een gemeenten van deze omvang, meent Cleijsen: ,,In Selissenwal hebben we het wel eens uitgeprobeerd, maar de animo om bij zo’n wijkloket aan te kloppen is dermate gering dat we onze tijd beter kunnen besteden.”

UITGAANSGEWELD
Ook in deze regio is de landelijke tendens van meer agressie tegen hulpverlenende instanties merkbaar, vertellen de wijkagenten. ,,Mensen worden niet alleen mondiger, maar ook agressiever. Het is bijna gemeengoed geworden dat ik tijdens mijn weekenddienst op de Boxtelse Markt geweld moet gebruiken om mensen in het uitgaanspubliek tot de orde te roepen. Je merkt dat de tolerantiegrens van mensen de voorbije jaren lager is geworden”, aldus Van Rijs, die steevast op vrijdag- en zaterdagavond in het centrum van Boxtel is geposteerd.

Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat de aanwezigheid van de politie als een rode lap op een stier werkt. Als jongeren met elkaar slaags raken en de politie komt tussenbeide, gebeurt het regelmatig dat de kemphanen zich gezamenlijk tegen de agenten keren. Desalniettemin ziet Van Rijs de aanwezigheid van politie in het plaatselijke uitgaansleven als een goede zaak. ,,Vroeger kwamen we ter plaatse als het leed al was geschied. Nu kunnen we ook preventief optreden.”

Voorlichter Dion Luijten van het politiekorps Brabant-Noord zegt dat de uitbreiding van het aantal wijkagenten mogelijk is door minder politieambtenaren een kantoorfunctie te geven. ,,We steken gunstig af bij andere korpsen, waar zelfs ontslagen vallen. Dat is in onze regio gelukkig niet nodig. Door een reorganisatie van functies kunnen we invulling geven aan de wens om meer blauw op straat te brengen.”
25 februari 2010

Print deze pagina

Terug